ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 липня 2021 року                                                                            № 10/9

 

с. Гатне

 

Про внесення змін до Програми надання медичних послуг населенню Гатненської сільської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік

 З метою реалізації положень чинного законодавства щодо забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоров’я, надання доступних кваліфікованих невідкладних та безкоштовних послуг населенню  територіальної громади, створення умов для збереження та покращення   здоров’я населення, на виконання вимог Законів України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці, соціального захисту населення та спорту, керуючись ст. ст. 25, 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Гатненської сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми надання медичних послуг населенню Гатненської сільської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік, затвердженої рішенням третьої (позачергової) сесії Гатненської сільської ради від 24.12.2020 року №3/10 (зі змінами), та викласти її в редакції, що додається.
 2. Передбачити збільшення видатків на 100 000,00 грн на лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмоперсином за рахунок коштів місцевого бюджету.
 3. Передбачити збільшення видатків на 227 806, 00 грн на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів «Інші субвенції з місцевого бюджету (на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (видатки споживання)» на 2021 рік.

 

-2-

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії –Січкаренко Л.М.) та заступника Гатненського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ляшук С.М.

 

Гатненський сільський голова                              Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення третьої сесії Гатненської сільської ради VIIІ скликання

від 24 грудня 2020 року № 3/10

(зі змінами від 15.04.2021 року № 7/19)

(зі змінами від 08.07.2021 року №10/9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

«Надання медичних послуг населенню Гатненської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

 

 

ЗМІСТ сторінка
1 Паспорт Програми «Надання медичних послуг населенню Гатненської  територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік» 3
2 Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 4
3 Мета Програми 4
4 Джерела фінансування 4
5 Напрями діяльності Програми 4
6 Координація та контроль за ходом виконання Програми 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Паспорт Програми «Надання медичних послуг населенню
  Гатненської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021»
1. Ініціатор розроблення Програми Гатненська територіальна громада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Києво-Святошинської районної ради»
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органа виконавчої  влади про схвалення Програми Розпорядження голови         Гатненської територіальної громади від__________ №____
3. Розробник Програми  Гатненська територіальна громада
4. Співрозробники Програми Гатненська територіальна громада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Києво-Святошинської районної ради»
5. Відповідальний виконавець Програми  Гатненська територіальна громада
6. Учасники Програми Гатненська сільська рада, Гатненська територіальна громада, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради», КНП «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»
7. Термін реалізації Програми 2021 рік
8. Джерела фінансування Програми Місцеві бюджети, субвенції бюджетів з органів місцевого самоврядування та інші джерела відповідно до законодавства
9. Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього  

4 000 000 грн.

 

10. Напрямки фінансування:  
10.1 Первинна медична допомога 828 488, 14 грн
10.2 Надання вторинної медичної допомоги  
10.3 Лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмоперсином 249 600, 00 грн
10.4 Забезпечення медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 227 806, 00 грн
10.4 Надання невідкладної медичної допомоги 505 951, 00 грн
10.5 Фінансування відповідно до плану використання та фінансового плану КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» 1 593 000 грн
10.6 Медичний огляд військовою комісією на 2021 рік 183 600 грн
10.7 Надання мешканцям громади медикаментозного забезпечення 500 000 грн

 

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Проблемами у сфері охорони здоров’я населення Гатненської територіальної громади Київської області є недостатність фінансових, у першу чергу, бюджетних ресурсів для забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоров’я, недосконалість нормативно-правової бази, котра регулює процеси створення та забезпечення поліпшення умов перебування пацієнтів у закладах охорони здоров’я та отримання більш досконалої і кваліфікованої медичної допомоги, брак сучасних медичних технологій.

Затвердження Програми «Надання медичних послуг населенню
Гатненської територіальної громади Київської області понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік» (далі – Програма) дозволить запровадити системний підхід до вирішення сучасних проблем лікувально–профілактичних закладів, зміцнити потенціал медичної галузі, підвищити її медичну, соціальну та економічну ефективність, забезпечить безпеку населення на випадок виникнення  надзвичайних станів, вдосконалить надання невідкладної медичної допомоги населенню  Гатненської територіальної громади на первинному рівні.

 1. Мета Програми

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

 1. Джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок субвенцій з органів місцевого самоврядування, а також зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності, громадських і міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених законодавство України.

 1. Напрями діяльності Програми

Надання невідкладної медичної допомоги на пунктах невідкладної медичної допомоги та вдома, первинної медичної допомоги, вторинної медичної допомоги населенню Гатненської територіальної громади.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Управління, координацію та контроль виконання Програми здійснює Гатненська територіальна громада Київської області.

 

 Секретар ради                                                                    Дмитро ШУЛЬГАН