ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                          № 2/2-1

 

с.Гатне

Про створення управління «Центр надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради

На виконання статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» (із змінами), керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою максимального наближення  адміністративних послуг до громади та суб’єктів господарювання, створення належних умов щодо їх отримання мешканцями  територіальної громади, Гатненська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Гатненської сільської ради, як виконавчий орган Гатненської сільської ради – Управління «Центр надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради у складі:

1) Відділ адміністративних послуг;

2) Відділ державної реєстрації;

3) Відділ реєстрації місця проживання громадян та формування і ведення реєстру територіальних громад.

 1. Затвердити:
  • Положення про управління «Центр надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
  • Регламент управління «Центр надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
  • Положення про відділ державної реєстрації управління «Центр надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
  • Положення про відділ з питань надання адміністративних послуг управління «Центр надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
  • Положення про відділ реєстрації місця проживання громадян та формування і ведення реєстру територіальних громад управління «Центр надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
  • Графік роботи управління «Центр надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
  • Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через «Центр надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
 2. Затвердити структуру «Центру надання адміністративних послуг» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається та внести відповідні зміни до структури Гатненської сільської ради.
 3. Затвердити штатну чисельність працівників управління «Центр надання адміністративних послуг», як виконавчого органу Гатненської сільської ради в кількості 14 штатних одиниць, в тому числі адміністраторів відділу адміністративних послуг в кількості 8 штатних одиниць, державних реєстраторів відділу державної реєстрації в кількості 3 штатних одиниць та спеціалістів з реєстрації місця проживання сектору реєстрації місця проживання громадян та формування і ведення реєстру територіальних громад в кількості 2 штатних одиниці, системного адміністратора в кількості 1 штатної одиниці.
 4. Виконавчому комітету Гатненської сільської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Гатненської сільської ради.
 5. Контроль за виконанням цього покласти на Гатненського сільського голову Паламарчука О.І.

 

Гатненський сільський голова                                      О.І.Паламарчук

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  17 грудня  2020 року                                                                    № 2/2-2

с. Гатне

 

Про внесення змін до Структури, загальної чисельності та переліку штатних посад апарату Гатненської сільської ради та її виконавчих органів

 

Відповідно до п. 23 частини першої ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Гатненська сільська ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Структури, загальної чисельності та переліку штатних посад апарату Гатненської сільської ради, структурних підрозділів та її виконавчих органів затвердженої рішенням першої сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання від 06 листопада 2020 року № 7 (зі змінами від 10 грудня 2020 року відповідно до рішення № 2/1-11) та викласти її в редакції, що додається.
 2. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття
 3. Головному бухгалтеру підготувати відповідні документи щодо формування змін.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

 

Гатненський сільський голова                                               О.І. Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                          № 2/2-3

с.Гатне

 

Про звільнення директора КП «МКП Гатне»

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 36, 83 КЗПП, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статуту КП «МКП Гатне» та заяви директора КП «МКП Гатне» Гатненської сільської ради, Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Звільнити з посади директора КП «МКП Гатне» Гатненської сільської ради Пилипенка Сергія Максимовича з 31.12.2020 року за згодою сторін, згідно п. 1 ч. 1 ст. 36 КЗПП.
 2. Головному бухгалтеру КП «МКП Гатне» провести розрахунок звільненого працівника з виплатою компенсації за дні невикористаної відпустки відповідно до вимог чинного законодавства України.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Гатненського сільського голови Вітенка С.М.

 

Гатненський сільський голова                                      О.І.Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                          № 2/2-4

 

с.Гатне

 

Про призначення директора КП «МКП Гатне»

У зв’язку зі звільненням попереднього директора комунального підприємства «МКП Гатне», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», статутом КП «МКП Гатне» Гатненської сільської ради та з метою забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «МКП Гатне», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Призначити Музиченко Дмитра Олександровича на посаду директора Комунального підприємства «МКП Гатне» Гатненської сільської ради з 04.01.2021 року.
 2. Уповноважити Музиченко Дмитра Олександровича на вчинення дій необхідних для державної реєстрації прийнятих змін.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Гатненського сільського голови Вітенка С.М.

 

 

Гатненський сільський голова                                      О.І.Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                        №  2/2-5

с. Гатне

 

Про встановлення премії Гатненському сільському голові

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцеве самоврядування », пункту 6 постанови Кабінету Міністрів  України від 09.03.2006 року № 268 ” Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Положення про порядок преміювання  працівників   Гатненської сільської ради та її  виконавчих органів  у 2020 році затвердженого  рішенням    сорок сьомої сесії Гатненської сільської ради VІІ скликання від 24 грудня 2019 року  №  7,    враховуючи  рекомендації постійної  депутатської комісії з питань  планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. З грудня 2020 року здійснювати виплату щомісячної премії Гатненському сільському голові Паламарчуку Олександру Івановичу в розмірі     300 % посадового окладу.
 2. Головному бухгалтеру прийняти це рішення до виконання.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії – Січкаренко Л.М.)

 

 

Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                        №  2/2-6

с. Гатне

 

Про затвердження штатного розпису

 

Відповідно до п. 23 частини 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від  9 березня 2006 р. №  268,  Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити штатний розпис апарату Гатненської сільської ради та її виконавчих органів, що додається.
 2. Головному бухгалтеру підготувати відповідні документи щодо формування змін.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань   планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії – Січкаренко Л.М.)

 

 

 

 Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                        №  2/2-7

с. Гатне

 

                    Про затвердження статуту Юрівської ЗОШ І-ІІІ ст.

 

Відповідно до Законів України «Про освіт», «Про загальну середню освіту», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Цивільним кодексом України,   розглянувши лист директора Юрівської загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ст. Ловягіна А.П., враховуючи  висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити статут Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
 2. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області – Ловягіна Анатолія Пилиповича.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну у депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                        №  2/2-8

с. Гатне

 

Про зміну назви Гатнянської ЗОШ І-ІІІ ст.

та затвердження статуту закладу в новій редакції

 

Відповідно до Законів України «Про освіт», «Про загальну середню освіту», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Цивільним кодексом України, розглянувши лист директора Гатнянської ЗОШ I-ІІІ ст. Проця М.І. щодо зміни назви школи та затвердження  статуту закладу, враховуючи  висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Змінити назву юридичної особи – «Гатнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області» на «Гатненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області»
 2. Затвердити статут Гатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції, що додається.
 3. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації Гатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області – Проця Миколу Івановича.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                        № 2/2-9

с. Гатне

                  

                    Про затвердження статуту ДНЗ «Дитячого садка «Умка»

 

Відповідно Закону України  „Про дошкільну освіту”, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Цивільним кодексом України, розглянувши клопотання завідуючої ДНЗ «Дитячого садка «Умка»  Кривошапко С.О., враховуючи  висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити статут дошкільного навчального закладу «Дитячого садка «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
 2. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації дошкільного навчального закладу «Дитячого садка «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області – Кривошапко Світлану Олександрівну.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну у депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                        № 2/2-10

с. Гатне

                  

 

Про затвердження Положення про надання платних послуг клубами с. Віта-Поштова та с. Гатне

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в  Україні»,  постанови    Кабінету  Міністрів    України   від 12  грудня  2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури» (із змінами), спільного Наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 № 1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України  18 грудня 2015 р. за № 1590/28035), з метою отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення матеріально-технічної бази  клубів сіл Віта-Поштова та Гатне, Гатненська сільська рада

  ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити:
  • Положення про надання платних послуг клубом села Гатне Гатненської сільської ради, що додається;
  • Положення про надання платних послуг клубом села Віта-Поштова Гатненської сільської ради, що додається;
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії – Січкаренко Л.М.)

 

Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                        № 2/2-11 

с. Гатне

 

Про внесення змін до штатних  розписів кубів с. Віта-Поштова та с. Гатне

 

Відповідно до Закону України « Про культуру», наказу Міністерства культури України   20.09.2011  N 767/0/16-11  Про затвердження примірних штатних нормативів клубних закладів, центрів народної  творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури, розглянувши звернення завідуючої клубом с. Віта-Поштова Костакі І.Ю, завідувача клубом с. Гатне Сісоян З.Ш,  з метою впорядкування штатів клубних закладів,  Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни в штатний розпис сільського клубу с. Віта-Поштова Гатненської сільської ради, а саме:
  • Ввести посади:
 • керівник хореографічного гуртка – 1 шт. од.
 • керівник декоративно-прикладного мистецтва- 1 шт. од
  • Встановити загальну чисельність та перелік штатних посад клубу с.Віта-Поштова Гатненської сільської ради згідно Додатку 1 до цього рішення
 1. Внести зміни в штатний розпис сільського клубу с. Гатне Гатненської сільської ради, а саме:
  • Ввести посади:
 • керівник хореографічного колективу з народного танцю – 1 шт. од.;
 • керівник дитячого вокального колективу – 1 шт. од.;
  • Посаду «Сторож- 1 шт. од.» замінити на посаду  «керівник  вокального колективу – 1 шт. од.»
  • Встановити загальну чисельність та перелік штатних посад клубу с.Гатне Гатненської сільської ради згідно Додатку 2 до цього рішення.
 1. Головному бухгалтеру подати на затвердження сесії штати розписи клубів с.Віта-Поштова та с.Гатне.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії – СічкаренкоЛ.М.) та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

 Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                        №2/2-12

с. Гатне

 

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в дошкільному  навчальному  закладі  «Дитячому садку   « Умка» Гатненської сільської ради  у 2021 році

 

Відповідно до законів України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про дошкільну освіту”, “Про державну допомогу сім’ям із дітьми”, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 „Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”,  розглянувши клопотання завідуючої ДНЗ «Дитячого садка «Умка» Кривошапко С.О. з метою організації харчування дітей у   дошкільному закладі, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити у 2021 році розмір батьківської плати за харчування дітей в дошкільному  навчальному закладі «Дитячий садок « Умка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області (далі- ДНЗ) у розмірі 50%  від фактичної вартості харчування дитини  на день.
 2. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дітей для батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях  яких троє та більше дітей до 18 років.
 3. Звільнити від плати за харчування дітей у ДНЗ:
 • батьків або осіб, які їх замінюють із малозабезпечених сімей, яким призначена державна соціальна допомога відповідно до Закону України “Про  державну соціальну допомогу малозабезпеченим  сім’ям”;
 • батьків або осіб, які їх замінюють, дітям з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;
 • батьків, які є учасниками бойових дій.
 1. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у ДНЗ проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання в ДНЗ таких документів:

4.1.Заяви одного з батьків або осіб, які  їх замінюють, щодо звільнення від плати за харчування дитини  або зменшення її розміру.

4.2.  Копії  посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

4.3. Копії рішення про призначення опікуна над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.

4.4. Довідки з органу соціального захисту населення про виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї.

4.5.  Копія  посвідчення учасника бойових дій.

4.6. Копії інших довідок, які підтверджують відповідний соціальний статус дитини, що дає право на звільнення від плати за харчування в ДНЗ.

 1. Пільги розповсюджуються на дітей, батьки яких, або один з батьків яких, зареєстровані або офіційно працюють в  межах Гатненської територіальної громади.
 2. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі 50 % від фактичної вартості харчування дитини на день.
 3. Плата   за харчування  дітей  у  ДНЗ вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа наступного місяця, за  який  вноситься  плата.
 4. Бухгалтеру ДНЗ Данюк  В.О.  прийняти це рішення  для керівництва в роботі.
 5. Контроль за  своєчасне  надходження  батьківської плати  покласти на завідуючу ДНЗ Кривошапко С.О.
 6. Це рішення набирає чинності з 01.2021 р.
 7. Вважати таким, що втратило чинність рішення сорок сьомої сесії Гатненської сільської ради від 24.12.2019 № 15 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в дошкільному  навчальному  закладі  «Дитячому садку  « Умка» Гатненської сільської ради  у 2020 році».
 8. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії – Січкаренко Л.М.)

 

Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                          №2/2-13

 

с.Гатне

 

Про призначення начальника фінансово-економічного управління Гатненської сільської ради.

 

На підставі рішення Гатненської сільської ради «Про затвердження Положення та створення фінансово-економічного управління Гатненської сільської ради» від 10.12.2020 № 2/2-9, керуючись статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Призначити на посаду начальника фінансово-економічного управління Гатненської сільської ради Бобруйко Ольгу Сергіївну.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Гатненського сільського голови Вітенка С.М.

Гатненський сільський голова                                      О.І.Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-14

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на правах оренди ДТЕК Київські Регіональні Електромережі

 

 

Розглянувши клопотання провідного інженера ДТЕК Київські Регіональні Електромережі М.С. Вовк (вх.№1317 від 25.14.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати ДТЕК Київські Регіональні Електромережі дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на правах оренди терміном на 49 років загальною орієнтовною площею 0,0036 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії під 8 опор ПЛЗ-10 кВ по вул. Інститутська в с. Гатне, Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.
 3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 Закону України «Про землеустрій».
 4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради на затвердження.
 5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 15

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності територіальної громади села Гатне в особі Гатненської сільської ради для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування в с. Гатне по вул. Київська, діл. 138

 

З метою впорядкування угідь, забезпечення ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю за використанням і охороною земель Гатненської сільської ради, відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 35 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 5 червня 2019 р. №476, враховуючи пропозиції постійної комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності територіальної громади села Гатне в особі Гатненської сільської ради для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування орієнтовною площею 0,8500 га, що знаходяться за адресою: по вул. Київська область, Києво-Святошинський район, Гатненська сільська рада, с. Гатне, вул. Київська, діл. 138.
 2. Роботи з розробки технічної документації щодо інвентаризації земель розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.

 

 

-2-

 1. Зміст документації із землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 57 Закону України «Про землеустрій».
 2. Погоджену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради на затвердження.
 3. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-16

 

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації

щодо інвентаризації земель загального користування комунальної власності територіальної громади села Гатне в особі Гатненської сільської ради в с. Гатне по вул. Андріївська

 

З метою впорядкування угідь, забезпечення ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю за використанням і охороною земель Гатненської сільської ради, відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 35 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 5 червня 2019 р. №476, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель загального користування комунальної власності територіальної громади села Гатне в особі Гатненської сільської ради орієнтовною площею 0,1100 га, що розташовані за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Гатненська сільська рада, с. Гатне, вул. Андріївська.
 2. Роботи з розробки технічної документації щодо інвентаризації земель розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.
 3. Зміст документації із землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 57 Закону України «Про землеустрій».

 

 

-2-

 1. Погоджену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради на затвердження.
 2. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-17

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації

щодо інвентаризації земель загального користування комунальної власності територіальної громади села Гатне в особі Гатненської сільської ради в с. Гатне по вул. Ярослава Мудрого

 

З метою впорядкування угідь, забезпечення ведення Державного земельного кадастру та здійснення контролю за використанням і охороною земель Гатненської сільської ради, відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, ст.ст. 26, 35 Закону України «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 5 червня 2019 р. №476, враховуючи пропозиції постійної комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо інвентаризації земель загального користування комунальної власності територіальної громади села Гатне в особі Гатненської сільської ради орієнтовною площею 0,0600 га, що знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Гатненська сільська рада, с. Гатне, вул. Ярослава Мудрого.
 2. Роботи з розробки технічної документації щодо інвентаризації земель розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.
 3. Зміст документації із землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 57 Закону України «Про землеустрій».

 

 

-2-

 1. Погоджену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради на затвердження.
 2. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 18

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Собкович В.Ф.

Розглянувши клопотання громадянки України Собкович Валентини Федорівни (вх№С-1336 від 29.09.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,118 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Коцюбинського, 14 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Собкович Валентині Федорівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,118 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Коцюбинського, 14 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                        О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 19

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Собкович В.В.

Розглянувши клопотання громадянина України Собковича Віталія Віталійовича (вх№С-1335 від 29.09.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Кармелюка, 16 в с. Гатне,  Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Собковичу Віталію Віталійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Кармелюка, 16 в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-20

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Захарченку А.І.

Розглянувши клопотання громадянина України Захарченка Артема Ігоровича (вх№З-1380 08.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Симоненка в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Захарченку Артему Ігоровичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Симоненка в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 21

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Захарченку І.М.

Розглянувши клопотання громадянина України Захарченка Ігора Миколайовича (вх№2/2-З-1381 08.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Б. Хмельницького в с. Гатне,  Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Захарченку Ігорю Миколайовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. Б. Хмельницького в с. Гатне, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 22

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бережнову Д.В.

Розглянувши клопотання громадянина України Бережнова Данила Васильовича (вх№Б-1456 від 16.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1100 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Бережнову Данилу Васильовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1100 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-23

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дунаєвій В.О.

Розглянувши клопотання громадянки України Дунаєвої Вікторії Олександрівни (вх№Д-1378 від 07.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 1202,05 м2 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Дунаєвій Вікторії Олександрівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 1202,05 м2 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 24

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дунаєвій В.О.

Розглянувши клопотання громадянки України Дунаєвої Вікторії Олександрівни (вх№Д-1377 від 07.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 1586,6 м2 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, розвитку території та торгівлі, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Дунаєвій Вікторії Олександрівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 1586,6 м2 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 25

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дунаєвій В.О.

Розглянувши клопотання громадянки України Дунаєвої Вікторії Олександрівни (вх№Д-1379 від 07.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 1237,88 м2 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Дунаєвій Вікторії Олександрівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 1237,88 м2 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-26

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Місюку С.В.

Розглянувши клопотання громадянина України Місюка Степана Валерійовича (вх№М-1478 від 23.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 1350,28 м2 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Місюку Степану Валерійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 1350,28 м2 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-27

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Зленко С.В.

Розглянувши клопотання громадянки України Зленко Світлани В’ячеславівни (вх№З-1477 від 23.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1000 га для ведення садівництва на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що подане клопотання суперечить вимогам ст.118 Земельного кодексу України, а саме до клопотання не додано згоди землекористувача, враховуючи пропозиції постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Зленко Світлані В’ячеславівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1000 га для ведення садівництва на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 28

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Голець В.І.

Розглянувши клопотання громадянина України Гольця Владислава Івановича (вх№Г-1475 від 22.10.2020 року), що надійшло відповідно до абз.3 ст.7  ЗУ «Про звернення громадян» від Києво-Святошинської районної ради Київської області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,0800 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що згідно поданих графічних матеріалів не можливо ідентифікувати бажане місце розташування земельної ділянки, що суперечить вимогам ст.118 Земельного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Голець Владиславу Івановичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,0800 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території с. Гатне, Гатненської сільської ради, Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 29

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лапі А.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Лапи Анни Віталіївни (вх№Л-1459 від 16.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1400 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Лапі Анні Віталіївні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1400 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 30

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Удовенко Л.О.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Удовенко Леоніда Олександровича (вх№У-1438 від 04.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1473 га на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що подане клопотання суперечить вимогам ст. 118 Земельного кодексу України, а саме в клопотанні не зазначено цільове призначення земельної ділянки, на доданих графічних матеріалах не зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Удовенко Леоніду Олександровичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1473 га на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 31

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Удовенко Л.О.

 

Розглянувши клопотання громадянина України (вх№У-1439 від 04.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1202 га на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що подане клопотання суперечить вимогам ст. 118 Земельного кодексу України, а саме в клопотанні не зазначено цільове призначення земельної ділянки, на доданих графічних матеріалах не зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Удовенко Леоніду Олександровичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1202 га на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 32

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Удовенко Л.О.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Удовенко Леоніда Олександровича (вх№У-1440 від 04.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1473 га на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що подане клопотання суперечить вимогам ст. 118 Земельного кодексу України, а саме в клопотанні не зазначено цільове призначення земельної ділянки, на доданих графічних матеріалах не зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Удовенко Леоніду Олександровичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1473 га на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 33

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Удовенко А.Л.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Удовенко Андрія Леонідовича (вх№1487 від 28.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 1596,34 м2 на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що подане клопотання суперечить вимогам ст. 118 Земельного кодексу України, а саме в клопотанні не зазначено цільове призначення земельної ділянки, на доданих графічних матеріалах не зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Удовенко Андрію Леонідовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1596,34 м2 на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 34

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Артасевичу А.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Артасевича Андрія Володимировича (вх№А-1449 від 05.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Артасевичу Андрію Володимировичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 35

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Алфьоровій О.С.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Альфьорової Ольги Сергіївни (вхА-1467 від 10.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Альфьоровій Ользі Сергіївні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 36

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Артасевичу І.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Артасевича Ігора Володимировича (вх№А-1450 від 05.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на перехресті вулиць Зоряна та Курганна с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Артасевичу Ігорю Володимировичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на перехресті вулиць Зоряна та Курганна с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 37

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Патоці Г.О.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Патоки Галини Олексіївни (вх№П-1451 від 05.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Патоці Галині Олексіївні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-38

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Удовенко А.Л.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Удовенко Андрія Леонідовича (вх№А-1486 від 28.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 875,9 м2 на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Удовенко Андрію Леонідовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 875,9 м2 на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 39

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Удовенко А.Л.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Удовенко Андрія Леонідовича (вх№А-1485 від 28.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 1047,03 м2 на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Удовенко Андрію Леонідовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 1047,03 м2 на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 40

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Ювшину В.С.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Ювшина Віталія Сергійовича (вх№Ю-1446 від 05.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що заявлена ініціатива суперечить містобудівній документації, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Ювшину Віталію Сергійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна) на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 41

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Черепанов Д.Є.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Черепанова Дмитра Євгеновича (вх№Ч-1441 від 04.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,935 га (935 м2) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), що розташована між вул. Андріївська та вул. Ярослава Мудрого в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що подане клопотання не відповідає вимогам ст. 118 Земельного кодексу України, а саме зі змісту клопотання не можливо встановити орієнтовні розміри земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Черепанову Дмитру Євгеновичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки площею 0,935 га (935 м2) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна), що розташована між вул. Андріївська та вул. Ярослава Мудрого в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-42

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Янчуку В.А.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Янчука Віктора Антоновича (вх№Я-1370 від 07.10.2020 року) про надання земельної ділянки в розмірі 1,0000 га для будівництва промислового приміщення під виробництво будівельних матеріалів, а саме сухі будівельні суміші під декоративну штукатурку та наливні підлоги, сухі зміцнювані бетонної поверхні для дорожнього покриття, а також для виробництва декоративного каменю, у зв’язку з тим, що заявлена ініціатива суперечить вимогам ст. 134 Кодексу України, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Янчуку Віктору Антоновичу в наданні земельної ділянки в розмірі 1,0000 га для будівництва промислового приміщення під виробництво будівельних матеріалів, а саме сухі будівельні суміші під декоративну штукатурку та наливні підлоги, сухі зміцнювані бетонної поверхні для дорожнього покриття, а також для виробництва декоративного каменю на території Гатненської сільської ради.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 43

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Ущапівській Н.М.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Ущапівської Надії Миколаївни від імені якої діє Вигівська Катерина Вікторівна (вх№У-1429 від 29.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Доброго Дуба в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку  з тим, що заявлена ініціатива суперечить містобудівній документації, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Ущапівській Надії Миколаївні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0200 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Доброго Дуба в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 44

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Марущак В.І.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Марущака Володимира Івановича (вх№-М-1476 від 22.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0133 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Козацька в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що подане клопотання суперечить ст. 118 Земельного кодексу України, а саме до клопотання не додано графічні матеріали місця розташування земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Марущак Володимиру Івановичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0133 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Козацька в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 45

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Татьянченку Ю.М.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Татьянченко Юрія Миколайовича (вх№Т-1479 від 17.11.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративно-територіальних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Татьянченку Юрію Миколайовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративно-територіальних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 46

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Татьянченку Ю.М.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Татьянченко Юрія Миколайовича (вх№2/2-Т-1478  від 17.11.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1100 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративно-територіальних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Татьянченку Юрію Миколайовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1100 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративно-територіальних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 47

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коваленку А.О.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Коваленко Антона Олеговича (вх№К-1483 від 19.11.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративно-територіальних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, заявлена ініціатива суперечить містобудівній документації, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Коваленку Антону Олеговичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративно-територіальних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області .
 2. Повідомити про це рішення заявника.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-48

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коваленку А.О.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Коваленко Антона Олеговича (вх№К-1483  від 19.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністратив но-територіальних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Коваленку Антону Олеговичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративно-територіальних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 49

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дяченку Д.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Дяченко Діани Валеріївни (вх№Д-1491 від 19.11.10.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована по вул. Виноградна в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Дяченко Діані Валеріївні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в адміністративно-територіальних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області .
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 50

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Козицькій А.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Козицької Анастасії Володимирівни (вх№К-1508 від 26.14.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області між земельними ділянками з кадастровими номерами 3222481601:01:052:5660 та 3222481601:01:052:5412, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Козицькій Анастасії Володимирівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області між земельними ділянками з кадастровими номерами 3222481601:01:052:5660 та 3222481601:01:052:5412.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-51

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Неспанову В.М.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Неспанова Віктора Миколайовича (вх№Н-1510 від 27.14.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що суперечить вимогам ст.118 Земельного кодексу України, а саме до клопотання не додано графічні матеріали бажаного місця розташування земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Неспанову Віктору Миколайовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 52

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лукошку В.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Лукошко Владислава Валерійовича (вх№Л-1534  від 04.12.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Лукошку Владиславу Валерійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-53

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лукошку В.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Лукошко Владислава Валерійовича (вх№Л-1538 від 04.12.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Лукошку Владиславу Валерійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-54

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лукошку В.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Лукошко Владислава Валерійовича (вх№Л-1537 від 04.12.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Лукошку Владиславу Валерійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-55

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лукошку В.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Лукошко Владислава Валерійовича вх№Л-1536 від 04.12.2020 року)  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Лукошку Владиславу Валерійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 56

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Лукошку В.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Лукошко Владислава Валерійовича (вх№Л-1535  від 04.12.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Лукошку Владиславу Валерійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована в с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 58

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бабич Л.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Бабич Людмили Віталіївни (вх№Б-1525 від 02.12.2020 року) та надані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Надати громадянці України Бабич Людмилі Віталіївні дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею орієнтованою площею 0,1200 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Гатненська сільська рада, с. Гатне, вул. Нова, діл. 15.
 2. Роботи з розроблення технічної документації розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.
 3. Зміст технічної документації із землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 55 Закону України «Про землеустрій».
 4. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради  на затвердження.
 5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 59

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бондаренко В.П.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Бондаренко Валентини Павлівни (вх№Б-1498 від 24.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Космонавтів, в адміністративних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що подане клопотання суперечить ст. 118 ЗКУ, ст. 118 ЗКУ, на доданих графічних матеріалах не вказано орієнтовну площу земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Бондаренко Валентині Павлівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Космонавтів, в адміністративних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 60

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бондаренко Т.І.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Бондаренко Валентини Павлівни (вх№Б-1498 від 24.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0800 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Космонавтів, в адміністративних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що подане клопотання суперечить ст. 118 ЗКУ, на доданих графічних матеріалах не вказано орієнтовну площу земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Бондаренко Валентині Павлівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0800 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Космонавтів, в адміністративних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 61

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Удовенко І.П.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Удовенко Ірина Павлівна (вх№У-1548 від 09.12.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 938.09 м2 для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Жулянська, в адміністративних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Удовенко Ірині Павлівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 938.09 м2 для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Жулянська, в адміністративних межах Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-62

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Катеренчуку О.М.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Катеренчука Олександра Михайловича (вх№К-1545 від 09.12.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована на території  Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що позначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи пропозиції постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Катеренчуку Олександру Михайловичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована на території Гатненської сільської ради Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 63

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Сидорчук З.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Сидорчук Зої Василівни (вх№С-1503 від 25.11.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Затишна, на території  с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, суперечить вимогам ст.118 Земельного кодексу України: згідно поданих графічних матеріалів не можливо ідентифікувати бажане місце розташування земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Сидорчук Зої Василівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована по вул. Затишна, на території с. Гатне Києво-Святошинського району.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-64

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Дністрянській Ю.А.

 

Розглянувши клопотання Дністрянської Юлії Анатоліївни (вх№Д-1558 від 14.12.2020 року) про надання у власність земельної ділянки для будівництва приватного будинку на території с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що дане клопотання суперечить вимогам ст.118 Земельного кодексу України: на поданих графічних матеріалів не позначено бажане місце розташування земельної ділянки, не вказано орієнтовну площу земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Дністрянської Юлії Анатоліївни в наданні у власність земельної ділянки для будівництва приватного будинку на території с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 65

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гараєвій М.Х.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Гараєвої Мар’яни Хаямівни (вх№Г-1559 від 14.12.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1100 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована на території с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що дане клопотання суперечить вимогам ст.118 Земельного кодексу України: через виправлення в клопотанні не можливо ідентифікувати бажану орієнтовну площу земельної ділянки, враховуючи пропозиції постійна комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Гараєвої Мар’яні Хаямівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1100 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована на території с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 66

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гараєвій М.Х.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Гараєвої Мар’яни Хаямівни (вх№Г-1559 від 14.12.2020 року) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1100 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована на території с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області, у зв’язку з тим, що заявлена ініціатива перекриє під’їзди до земельних ділянок з кадастровими номерами 3222481601:01:051:5173, 3222481601:01:051:5177, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Гараєвої Мар’яні Хаямівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 0,1100 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована на території с. Гатне Києво-Святошинського району, Київської області.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-67

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бульбінському А.С.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Бульбінського Анатолія Станіславовича (вх. № Б-879 від 16.11.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для ведення садівництва на території с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Бульбінському Анатолію Станіславовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для ведення садівництва на території с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-68

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Патоці Г.О.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Патоки Галини Олексіївни (вх. № П-880 від 16.11.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок постійній комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Патоці Галині Олексіївні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-69

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Рябцеву С.О.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Рябцева Сергія Олександровича (вх. № Р-884 від 18.11.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1507 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Рябцеву Сергію Олександровичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1507 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-70

 

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Горпинченко А.П.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Горпинченко Анастасії Павлівни (вх. № Г-883 від 18.11.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1468 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Горпинченко Анастасії Павлівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1468 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-71

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Терехову В.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Терехова Володимира Валентиновича (вх. № К-885 від 18.11.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1049 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Терехову Володимиру Валентиновичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1049 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020                                                                       №2/2-72

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Бондарю А.І.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Бондаря Артура Ігоровича (вх. № Б-886 від 18.11.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Бондарю Артуру Ігоровичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-73

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Удовенко І.П.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Удовенко Ірини Павлівни (вх. № У-904 від 08.12.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок постійній комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Удовенко Ірині Павлівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-74

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Удовенко І.П.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Удовенко Ірини Павлівни (вх. № У-903 від 08.12.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1197 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Удовенко Ірині Павлівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1197 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-75

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Удовенко І.П.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Удовенко Ірини Павлівни (вх. № У-905 від 08.12.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1095 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що зазначена на графічних матеріалах земельна ділянка перебуває у користуванні інших осіб, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Удовенко Ірині Павлівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1095 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-76

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Аргату М.А.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Аргата Миколи Анатолійовича (вх. № А-659 від 21.09.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, подане клопотання не відповідає вимогам статті 118 Земельного Кодексу України, а саме до клопотання не додано графічні матеріали бажаного місця розташування земельної ділянки, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Аргату Миколі Анатолійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісіюз питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-77

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Місячному І.П.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Місячного Ігоря Павловича (вх. № М-660 від 21.09.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, подане клопотання не відповідає вимогам статті 118 Земельного Кодексу України, а саме до клопотання не додано графічні матеріали бажаного місця розташування земельної ділянки, враховуючи висновок постійній комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Місячному Ігорю Павловичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-78

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гриценку О.Г.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Гриценка Олексія Григоровича (вх. № Г-780 від 09.10.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, подане клопотання не відповідає вимогам статті 118 Земельного Кодексу України, а саме до клопотання не додано графічні матеріали бажаного місця розташування земельної ділянки, враховуючи висновок постійній комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Гриценку Олексію Григоровичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-79

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Щербакову А.О.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Щербакова Артема Олексійовича (вх. № Щ-881 від 17.11.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, подане клопотання не відповідає вимогам статті 118 Земельного Кодексу України, а саме до клопотання не додано графічні матеріали бажаного місця розташування земельної ділянки, враховуючи висновок постійній комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Щербакову Артему Олексійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-80

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Семенченко І. А.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Семенченко Ілони Анатоліївни (вх. № С-888 від 18.11.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, подане клопотання не відповідає вимогам статті 118 Земельного Кодексу України, а саме до клопотання не додано графічні матеріали бажаного місця розташування земельної ділянки, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Семенченко Ілоні Анатоліївні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-81

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Безпалому С.А.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Безпалого Сергія Анатолійовича (вх. № Б-900 від 04.12.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, у зв’язку з тим, подане клопотання не відповідає вимогам статті 118 Земельного Кодексу України, а саме до клопотання не додано графічні матеріали бажаного місця розташування земельної ділянки, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Безпалому Сергію Анатолійовичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-82

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Литвину Д. О.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Литвина Даниїла Олександровича (вх. № Л-822 від 15.10.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, подане клопотання не відповідає вимогам статті 118 Земельного Кодексу України, а саме до клопотання не додано графічні матеріали бажаного місця розташування земельної ділянки, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Литвину Даниїлу Олександровичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-83

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Карапиш А.А.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Карапиш Альбіни Анатоліївни (вх. № К-887 від 18.11.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, подане клопотання не відповідає вимогам статті 118 Земельного Кодексу України, а саме до клопотання не додано графічні матеріали бажаного місця розташування земельної ділянки, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Карапиш Альбіні Анатоліївні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-84

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Гольцю В.І.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Гольця Владислава Івановича (вх. № 828 від 22.10.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, подане клопотання не відповідає вимогам статті 118 Земельного Кодексу України, а саме графічні матеріали додані до клопотання не дають можливості встановити бажане місця розташування земельної ділянки, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянину України Гольцю Владиславу Івановичу в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                       2/2-86

с. Гатне

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Плеваку О.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Плевако Олени Вікторівни (вх. № П-1505 від 25.11.2020 року) щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,0700 га для індивідуального садівництва на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, у зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельної ділянки знаходиться на території Васильківського лісництва, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити громадянці України Плевако Олені Вікторівні в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,0700 га для індивідуального садівництва на території Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

2.Повідомити про це рішення заявника.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-86

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Жиленко В.І.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Жиленко Вікторії Іванівни (вх№Ж-1368 від 07.10.2020 року) та надані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись ст.ст.12, 35, 116, 118, 121, 186-1, розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати громадянці України Жиленко Вікторії Іванівні дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,0600 га для колективного садівництва, що розташована за адресою: вул. Лісна, діл. 3, ГО СТ «Турист» с. Гатне, Києво-Святошинський район, Київська область.
 2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.
 3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 Закону України «Про землеустрій».
 4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради  на затвердження.
 5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 87

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Беззубенко В.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Беззубенко Валентини Василівни (вх№Б-1488 від 29.10.2020 року) та надані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись ст.ст.12, 33, 116, 118, 121, 186-1, розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати громадянці України Беззубенко Валентині Василівні дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,1759 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: вул. Садова, с. Гатне, Києво-Святошинський район, Київська область.
 2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.
 3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 Закону України «Про землеустрій».
 4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради  на затвердження.
 5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-88

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Матковській К.Б.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Матковської Катерини Борисівни (вх№М-1552 від 14.12.2020 року) та надані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись ст.ст.12, 35, 116, 118, 121, 186-1, розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати громадянці України Матковській Катерині Борисівні дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою 0,0586 га для ведення колективного садівництва, що розташована за адресою: вул. Обліпихова, СТ «Енергія» с. Гатне, Києво-Святошинський район, Київська область.
 2. Роботи з розроблення проекту розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.
 3. Зміст проекту землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 50 Закону України «Про землеустрій».
 4. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради  на затвердження.
 5. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-89

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Підкидач В.Г.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Підкидач Віри Григорівни (вх№П-1388 від 09.10.2020 року) та подані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати громадянці України Підкидач Вірі Григорівні дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтованою площею 0,1253 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: вул. Амбулаторна, діл. 25, с. Гатне, Києво-Святошинський район, Київська область.
 2. Роботи з розроблення технічної документації розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.
 3. Зміст технічної документації із землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 55 Закону України «Про землеустрій».
 4. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради  на затвердження.

 

 

 

-2-

 1. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 90

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Ставаш Н.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Ставаш Павла Миколайовича (вх№С-1481 від 28.10.2020 року) та надані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати громадянину України Ставаш Павлу Миколайовичу дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтованою площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: вул. Вишнева, діл. 31, с. Гатне, Києво-Святошинський район, Київська область.
 2. Роботи з розроблення технічної документації розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.
 3. Зміст технічної документації із землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 55 Закону України «Про землеустрій».
 4. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради  на затвердження.

 

 

 

-2-

 1. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 91

с. Гатне

 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Нетребі О.М.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Нетреби Олексія Миколайовича (вх№Н-1484 від 28.10.2020 року) та подані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати громадянину України Нетребі Олексію Миколайовичу дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтованою площею 0,1496 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: вул. Космонавтів, діл. 2, с. Гатне, Гатненська сільська рада, Києво-Святошинський район, Київська область.
 2. Роботи з розроблення технічної документації розпочати після укладання договору із юридичною (фізичною) особою, яка у відповідності до Закону України «Про землеустрій» є розробником документації із землеустрою.
 3. Зміст технічної документації із землеустрою повинен відповідати вимогам ст. 55 Закону України «Про землеустрій».
 4. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) протягом 12 місяців з дня набрання чинності даного рішення направити до Гатненської сільської ради  на затвердження.

 

-2-

 1. Приступати до використання земельної ділянки до встановлення її меж в натурі (на місцевості), одержання документа, що посвідчує право на неї, та державної реєстрації забороняється.

 

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-92

с. Гатне

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки гр. Ляшук Н.І.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Ляшук Наталії Іванівни (вх.№ Л-1407 від 13.10.2020 року) та подані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Ляшук Наталії Іванівни для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Шевченка, діл. 23.
 2. Передати у приватну власність громадянцы України Ляшук Наталії Іванівні земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0839 га кадастровий номер 3222481601:01:011:5612, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Шевченка, діл. 23.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 5. В.о.спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.

 

-2-

 1. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-93

с. Гатне

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки гр. Тітковій С.М.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Тіткової Світлани Миколаївни (вх.№Т-1409 від 13.10.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Тітковій Світлані Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Шкільна, діл.22.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Тітковій Світлані Миколаївні земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0547 га кадастровий номер 3222481601:01:007:5068, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Шкільна, діл.22.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.

 

-2-

 1. В.о.спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 2. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-94

с. Гатне

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки

 гр.гр. Беззубенко Г.В., Вапняр Т.М.

 

Розглянувши клопотання громадян України Беззубенко Ганни Вікторівни, Вапняр Тетяни Миколаївни (вх.№Б-1470 від 21.10.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам України Беззубенко Ганні Вікторівні, Вапняр Тетяні Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), , що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Свободи.
 2. Передати у спільну часткову власність гр.гр. України Беззубенко Ганні Вікторівні –– 6/10 частки, Вапняр Тетяні Миколаївні –– 2/5 частки земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0836 га кадастровий номер 3222481601:01:003:5019, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Свободи.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.

-2-

 1. В.о.спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 2. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-95

с. Гатне

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки гр. Живоглядовій Т.П.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Живоглядової Тетяни Павлівни (вх.№Ж-1462 від 19.10.2020 року) та подані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Живоглядовій Тетяні Павлівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Садова, діл.27.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Живоглядовій Тетяні Павлівні земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1588 га кадастровий номер 3222481601:01:009:5440, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Садова, діл.27.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.

 

-2-

 1. В.о.спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 2. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 96

с. Гатне

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки гр. Щербині В.М.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Щербини Валентини Миколаївни (вх.№Щ-1468 від 11.11.2020 року) та подані матеріали, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Щербині Валентині Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Жулянська, діл.19.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Щербині Валентині Миколаївні земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1092 га кадастровий номер 3222481601:01:013:5020, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Жулянська, діл.19.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.

 

-2-

 1. В.о.спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 2. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-97

с. Гатне

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки гр. Чуб О.А., Негребецькій П.К.

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» (вх.№ 1367 від 02.12.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам України Чуб Олені Анатоліївні, Негребецькій Поліні Кузьмівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), , що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Покровська, діл.10.
 2. Передати у спільну часткову власність Чуб Олені Анатоліївні –– 5/6 часток, Негребецькій Поліні Кузьмівні –– 1/6 частки земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0557 га кадастровий номер 3222481601:01:012:5447, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Покровська, діл.10
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.

 

-2-

 1. В.о.спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 2. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-98

с. Гатне

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки гр. Таран В.Ф.

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» (вх.№Т-1543 від 08.12.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Таран Вірі Федорівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1580 га кадастровий номер 3222481601:01:007:5060, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Перемоги, діл.11.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Таран Вірі Федорівні земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1580 га кадастровий номер 3222481601:01:007:5060, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Перемоги, діл.11.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.

 

-2-

 1. В.о.спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 2. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-99

с. Гатне

 

Про затвердження  технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки гр. Безверхій С.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Безверхої Світлани Вікторівни (вх. № Б-898 від 02.12.2020 року) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Безверхій Світлані Вікторівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: вул. Гончарна, 10, с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Безверхій Світлані Вікторівні земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,2500 га, що розташована за адресою: вул. Гончарна, 10, с. Віта-Поштова Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481201:01:011:5440).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.

 

-2-

 1. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 2. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-100

с. Гатне

 

Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки гр. Владикіній Т.Р.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Владикіної Тетяни Рудольфівни (вх. № В-912 від 09.12.2020 року) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Владикіній Тетяні Рудольфівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: вул. Шевченка, 218-А, с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Владикіній Тетяні Рудольфівні земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,2500 га, що розташована за адресою: вул. Шевченка, 218-А, с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481202:02:004:5120).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.

 

-2-

 1. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 2. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-101

с. Гатне

 

Про затвердження  технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки гр. Газнюк Т.А., Донченко Л.А., Лінкевич Т.А.

 

Розглянувши клопотання громадян України Газнюк Тамари Анатоліївни, Донченко Любові Анатоліївни, Лінкевич Тетяни Анатоліївни (вх. № Г-895 від 27.11.2020 року) про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельної ділянки, враховуючи висновок постійній комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст. 12, 40, 116, 120, 121, 122 розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам України Газнюк Тамарі Анатоліївні, Донченко Любові Анатоліївні, Лінкевич Тетяні Анатоліївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: вул. Сіверська, 5, с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянам України Газнюк Тамарі Анатоліївні, Донченко Любові Анатоліївні, Лінкевич Тетяні Анатоліївні земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1917 га, що розташована за адресою: вул. Сіверська, 5, с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481202:02:006:5099).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.

 

-2-

 1. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.
 2. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 3. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 102

с. Гатне

 

Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Андрущенко В.А.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Андрущенко Валерія Анатолійовича (вх.№А-1435 від 04.14.2020) про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0069 га кадастровий номер 3222481601:01:008:0040, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Підлісна, та подані матеріали, у зв’язку з тим, що заявлена ініціатива суперечить містобудівній документації, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Андрущенко Валерію Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0069 га кадастровий номер 3222481601:01:008:0040, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Підлісна.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-103

с. Гатне

 

Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Шацькому О.Л.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Шацький Олександр Леонідович (вх..№Ш-1458 від 16.10.2020) про затвердження проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0130 га кадастровий номер 3222481601:01:052:0003, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Підлісна, та подані матеріали, у зв’язку з тим, що заявлена ініціатива суперечить містобудівній документації, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Шацькому Олександру Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0130 га кадастровий номер 3222481601:01:052:0003, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Підлісна.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 104

с. Гатне

 

Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Кваші В.М.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Кваші Віри Михайлівни (вх..№К-1460 від 19.10.2020) про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0025 га кадастровий номер 3222481601:01:056:0001, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Озерна та подані матеріали, у зв’язку з тим, що заявлена ініціатива суперечить містобудівній документації, враховуючи пропозиції постійної комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Кваші Віри Михайлівни для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0025 га кадастровий номер 3222481601:01:056:0001, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Озерна.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-105

с. Гатне

 

Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Гнатенко Н.І.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Гнатенко Наталії Андріївни (вх..№Г-1502 від 25.14.2020) про затвердження проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0126 га кадастровий номер 3222481601:01:052:0004, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Райдужна та подані матеріали, у зв’язку з тим, що заявлена ініціатива суперечить містобудівній документації, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Гнатенко Наталії Андріївні для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0126 га кадастровий номер 3222481601:01:052:0004, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Райдужна.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-106

с. Гатне

 

Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Заставному Р.Й.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Заставного Романа Йосиповича (вх.№З-1539 від 07.12.2020 року) про затвердження проекту землеустрою та передачі у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0500 га кадастровий номер 3222481601:01:0054:0005, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Прикордонна та подані матеріали, у зв’язку з тим, що заявлена ініціатива суперечить містобудівній документації, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Заставному Роману Йосиповичу для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0500 га кадастровий номер 3222481601:01:0054:0005, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Прикордонна.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-107

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. Татаренко Л.А.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Татаренко Лідії Андріївні (вх.№ Т-1521 від 04.12.2020 року) та подані матеріали враховуючи пропозиції враховуючи пропозиції постійної депутатської комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись статтями 40, 121, 122, 123 та розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України, ст. 55 ЗУ «Про землеустрій», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Татаренко Лідії Андріївні для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Молодіжна.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Татаренко Лідії Андріївні земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0597 га кадастровий номер 3222481601:01:006:0035, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Молодіжна.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-108

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. Ревуцькій Т.Г.

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Елітзем» (вх.№ 1150 від 23.10.2020 року) про затвердження проекту землеустрою та передачу у власність громадянці України Ревуцькій Тетяні Григорівні земельної ділянки та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Ревуцькій Тетяні Григорівні для ведення особистого селянського, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Козацька.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Ревуцькій Тетяні Григорівні земельну ділянку для ведення особистого селянського загальною площею 0,1500 га кадастровий номер 3222481601:01:054:0004, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Козацька.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-109

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. Клименко С.В.

 

Розглянувши громадянки України Клименко Світлани Василівни (вх.№-К-1441 від 16.10.2020 року) та подані матеріали враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Клименко Світлані Василівні для ведення особистого селянського, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Озерна.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Клименко Світлані Василівні земельну ділянку для ведення особистого селянського загальною площею 0,0173 га кадастровий номер 3222481601:01:012:0049, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Озерна.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 110

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. Вапняр І.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Вапняр Ігоря Васильовича (вх.№В-1385 від 09.10.2020року) та подані матеріали враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Вапняр Ігорю Васильовичу для колективного садівництва, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, СТ «Ратай» вул. Крайня.
 2. Передати у приватну власність громадянину України Вапняр Ігорю Васильовичу земельну ділянку для ведення особистого селянського загальною площею 0,0187 га кадастровий номер 3222481600:02:010:0026, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, СТ «Ратай», вул. Крайня.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 111

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. Геращенку Ю.І.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Геращенка Юрія Івановича (вх.№Г-1397 від 09.10.2020 року) та подані матеріали враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Геращенку Юрію Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, провул. Парковий.
 2. Передати у приватну власність громадянину України Геращенку Юрію Івановичу земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 0,1200 га кадастровий номер 3222481601:01:054:0003, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, провул. Парковий.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 112

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. Донченку О.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Донченка Олександра Васильовича (вх.№Д-1469 від 21.10.2020 року) та подані матеріали враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Донченку Олександру Васильовичу для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Жовтнева.
 2. Передати у приватну власність громадянину України Донченку Олександру Васильовичу земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства 0,0589 га кадастровий номер 3222481601:01:007:0128, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне вул. Жовтнева.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-113

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. Васил’єву І.Ф.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Васил’єва Івана Федоровича (вх.№В-1447 від 05.11.2020 року) та подані матеріали враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Васил’єву Івану Федоровичу для колективного садівництва, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, СТ «Машинобудівник» вул. Гончарна, 83
 2. Передати у приватну власність громадянину України Васил’єву Івану Федоровичу земельну ділянку для колективного садівництва 0,0479 га кадастровий номер 3222481600:02:008:0008, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, СТ «Машинобудівник», вул. Гончара, діл.83.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель –– землі сільськогосподарського призначення.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-114

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і передачу у власність земельної ділянки гр. Садовському В.А.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Садовського Віктора Адамовича (вх.№С-1444 від 04.11.2020 року) та подані матеріали враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Садовському Віктору Адамовичу для колективного садівництва, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, СТ «Машинобудівник» вул. Гончарна, 83.
 2. Передати у приватну власність громадянину України Садовському Віктору для колективного садівництва загальною площею 0,0087 га кадастровий номер 3222481600:02:008:0009, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, СТ «Взуттєвик», вул. Підлісна.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі сільськогосподарського призначення.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-115

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр. Бернацькій М.М.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Бернацької Марії Миколаївни (вх.№Б-1436 від 04.11.2020 року) та подані матеріали враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Бернацькій Марії Миколаївни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Садова, діл. 24.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Бернацькій Марії Миколаївни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0080 га кадастровий номер 3222481601:01:012:0051, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Садова, діл. 24.
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 5. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-116

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр. Авраменко В.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Авраменко Валентини Володимирівни (вх. №А-915 від 10.12.2020 року) та подані матеріали враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12,  20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Авраменко Валентині Володимирівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: що розташована за адресою: вул. Звенигородська, 50, с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Авраменко Валентині Володимирівні земельну ділянку загальною площею 0,1281 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що розташована за адресою: вул. Звенигородська, 50, с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481201:01:008:0107).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.

 

 

-2-

 1. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 2. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                                О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-117

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр. Мурадян І.Р.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Мурадян Ірини Рафаїловни (вх. № М-1518 від 30.11.2020 року) та подані матеріали враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Мурадян Ірині Рафаїловні для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: вул. Берегова, с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Мурадян Ірині Рафаїловні земельну ділянку загальною площею 0,0626 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: вул. Берегова, с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481201:01:008:0106).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.
 5. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-118

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр. Пацьорі Н.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Пацьори Наталії Володимирівни (вх.№ П-916 від 10.12.2020 року) та подані матеріали враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12,  20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Пацьорі Наталії Володимирівні для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Пацьорі Наталії Володимирівні земельну ділянку загальною площею 0,1050 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481201:01:005:0159).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.
 5. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-119

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр. Циганок Т.М.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Циганок Тетяни Миколаївни (вх. № Ц-910 від 09.12.2020 року) та подані матеріали враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12,  20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Циганок Тетяні Миколаївні для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: вул. Звенигородська, с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Циганок Тетяні Миколаївні земельну ділянку загальною площею 0,1050 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: вул. Звенигородська, с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481201:01:005:0157).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.
 5. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 02/2-120

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр. Зубченку В.А.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Зубченка Володимира Анатолійовича (вх. №З-909 від 09.12.2020 року) та подані матеріали враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12,  20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Зубченку Володимиру Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: вул. Звенигородська, с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянину України Зубченку Володимиру Анатолійовичу земельну ділянку загальною площею 0,0500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: вул. Звенигородська, с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481201:01:005:0158).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.
 5. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-121

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр. Біловус О.М.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Біловус Ольги Миколаївни (вх. № Б-906 від 09.12.2020 року) та подані матеріали враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12,  20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Біловус Ользі Миколаївні для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Біловус Ользі Миколаївні земельну ділянку загальною площею 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481201:01:013:0015).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.
 5. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-122

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр. Тертичному В.А.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Тертичного Валерія Анатолійовича (вх. № Т-911 від 09.12.2020 року) та подані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12,  20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Тертичному Валерію Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: вул. Кооперативна, 5, с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянину України Тертичному Валерію Анатолійовичу земельну ділянку загальною площею 0,0300 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: вул. Кооперативна, 5, с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481202:02:003:0081).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.
 5. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-123

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр. Васильківській Н.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Васильківської Наталії Валеріївни (вх. № В-907 від 09.12.2020 року) та подані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці України Васильківській Наталії Валеріївні для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: с. Юрівка, Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянці України Васильківській Наталії Валеріївні земельну ділянку загальною площею 0,1500 га для ведення особистого селянського господарства, що розташована за адресою: с. Юрівка, Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481202:02:001:0050).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.
 5. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-124

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу у власність земельної ділянки гр. Чичяну С.Л.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Чичяна Саркиса Левоновича (вх. № Ч-901 від 04.12.2020 року) та подані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12,  20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину України Чичяну Саркису Левоновичу для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою: вул. Шевченка, с. Юрівка Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Передати у приватну власність громадянину України Чичяну Саркису Левоновичу земельну ділянку загальною площею 0,0100 га для будівництва індивідуальних гаражів, що розташована за адресою: вул. Шевченка, с. Юрівка, Києво-Святошинського району Київської області (кадастровий номер 3222481202:02:005:0221).
 3. Віднести земельну ділянку до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 4. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.
 5. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 6. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-125

с. Гатне

 

Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Соболевському Т.Т.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Соболевського Тімура Татахоновича (вх.№2/2-С-1339 від 29.09.2020 року) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1200 га кадастровий номер 3222481601:01:054:0166, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, провул. Прикордонний та подані матеріали, у зв’язку з тим, що заявлена ініціатива суперечить містобудівній документації, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1200 га кадастровий номер 3222481601:01:054:0166, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, провул. Прикордонний.
 2. Повідомити про це рішення заявника.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              № 2/2-126

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Аветісяну Г.В.

Розглянувши клопотання громадянина України Аветісяна Гриши Володяєвича (вх. № А-914 від 10.12.2020 року) та подані матеріали, враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології, та керуючись ст.ст. 12, 20, 121, 186-1, розділом X „Перехідні положення” Земельного кодексу України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину України Аветісяну Гриші Володяєвичу цільове призначення якої змінюється з «для ведення особистого селянського господарства на «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» загальною площею 0,1274 га, кадастровий номер 3222481201:01:001:5102, що розташована за адресою: вул. Звенигородська, с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району Київської області.
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 3. Доручити т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. внести зміни в облікову документацію.
 4. Т.в.о. землевпорядника Гайсинюк Т.А. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-127

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Ткаченку К.І.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Ткаченка Костянтина Ігоровича (вх.№2/2-Т-1480 від 27.10.2020 року) та подані матеріали враховуючи пропозиції постійної комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину України Ткаченку Костянтину Ігоровичу цільове призначення яких змінюється з для ведення індивідуального садівництва на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га кадастровий номер 3222481600:02:010:0290, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                       2/2- 128

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Поповичу Б.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Поповича Богдана Васильовича (вх.1181 від 28.10.2020 року) та подані матеріали враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину України Поповичу Богдану Васильовичу цільове призначення яких змінюється з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0500 га кадастровий номер 3222481601:01:051:5278, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Кленова.
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 129

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Ситниченко Н.Я.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Ситниченко Ніни Яківни (вх.С-1463 від 19.10.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці України Ситниченко Ніні Яківні цільове призначення яких змінюється з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0550 га кадастровий номер 3222481601:01:009:0052, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Музейна.
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-130

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Озадовській З.В.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Озадовської Зінаїди Володимирівни (вх.№О-1417 від 15.10.2020 року)та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці України Озадовськійї Зінаїді Володимирівні цільове призначення яких з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1525 га кадастровий номер 3222481601:01:056:5089, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Доброго Дуба.
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 131

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Корицькій Т.М.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Корицької Тетяни Михайлівни (вх.№К-1396 від 09.09.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці України Корицькій Тетяні Михайлівні цільове призначення яких з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1106 га кадастровий номер 3222481601:01:056:5029, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Озерна.
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 132

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Вощенко Н.Л.

 

Розглянувши клопотання клопотання ТОВ «Інститут незалежної експертної оцінки» (вх.№1441 від 14.12.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо щодо відведення земельної ділянки громадянці України Вощенко Ніні Леонідівні цільове призначення якої змінюється з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1537 га кадастровий номер 3222481601:01:056:5078, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Доброго Дуба.
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-133

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Пахолці О. В.

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Елітзем» (вх.№П-1494 від 25.14.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісія з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину України Пахолці Олександру Вікторовичу цільове призначення якої змінюється з для ведення індивідуального садівництва на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,1000 га кадастровий номер 3222481600:02:009:0071, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне.
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 134

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Пахолці О. В.

 

Розглянувши клопотання ТОВ «Елітзем» (вх.№ 1101 від 15.10.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину України Пахолці Олександру Вікторовичу цільове призначення яких змінюється з для ведення індивідуального садівництва на для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею загальною площею 0,1000 га кадастровий номер 3222481600:02:009:0068, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Молодіжна, діл. 48
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі житлової та громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2-135

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Івашкіній В.Ф.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Івашкіної Вікторії Федорівни (вх.№ І-1466 від 20.10.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці України Івашкіній Вікторії Федорівні цільове призначення якої змінюється з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) загальною площею 0,1800 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5610, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Київська.
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 136

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр.Івашкіній В.Ф.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Івашкіної Вікторії Федорівни (вх.№ І-1443 від 16.10.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці України Івашкіній Вікторії Федорівні цільове призначення якої змінюється з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) загальною площею 0,0800 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5212, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Святопетровського
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 137

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. Івашкіній В.Ф.

 

Розглянувши клопотання громадянки України Івашкіної Вікторії Федорівни (вх.№ І-1343 від 29.09.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці України Івашкіній Вікторії Федорівні цільове призначення якої змінюється з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) загальною площею загальною площею 0,2500 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5612, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Київська
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                              №2/2- 138

с. Гатне

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр.Тишечку А.В.

 

Розглянувши клопотання громадянина України Тишечко Андрія Васильовича (вх.№Т-1342 від 09.09.2020 року) та подані матеріали, враховуючи пропозиції постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, містобудування, архітектури, капітального будівництва, агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та екології та керуючись ст.ст.12, 20, 39, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину Тишечку Андрію Васильовичу цільове призначення якої змінюється з для ведення особистого селянського господарства на для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) загальною площею загальною площею 0,0700 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5611, що розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Київська.
 2. Віднести земельні ділянки до категорії земель – землі громадської забудови.
 3. Доручити в.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. внести зміни в облікову документацію.
 4. В.о. спеціаліста-землевпорядника Петрик Ю.М. забезпечити передачу завіреної копії цього рішення Державному кадастровому реєстратору у п’ятиденний термін з дати його прийняття.
 5. Право власності на земельну ділянку зареєструвати в порядку, визначеному чинним законодавством.

Гатненський сільський голова                                         О.І. Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                        №  2/2-139

с. Гатне

 

Про  внесення змін до Положення про фінансово-економічне управління Гатненської сільської ради

 

 

Керуючись статтями 42, 54, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вимогам закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Положення про фінансово-економічне управління Гатненської сільської ради (далі-Положення), а саме:
  • Пункт 4.1. розділу 4 Положення викласти в такій редакції:

«4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняє з посади рішенням ради з дотриманням вимог  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 1. Виконкому Гатненської сільської ради з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Гатненської сільської ради.
 2. Контроль за виконанням цього покласти на Гатненського сільського голову Паламарчука О.І.

 

 

Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                          №2/2-140

 

с.Гатне

 

Про виготовлення печатки старости Віто-Поштового старостинського округу Гатненської сільської ради Фастівського район Київської області VIII скликання

 

Керуючись положеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням «Про старосту», затвердженого рішенням Гатненської сільської ради VIII скликання від 10.12.2020 року № 2/1-4, з метою забезпечення умов для виконання старостою Віто-Поштового старостинського округу покладених на нього обов’язків, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Виготовити гербову печатку Віто-Поштового старостинського округу Гатненської сільської ради за зразком згідно додатку № 1 до цього рішення.
 2. Покласти на старосту Віто-Поштовогоостинського округу Гатненської сільської ради Климука Артема Геннадійовича персональну відповідальність за збереження та використання гербової печатки Віто-Поштового старостинського округу Гатненської сільської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Гатненського сільського голову – Паламарчука О.І. та секретаря Гатненської сільської ради – Шульгана Д.Ю.

 

Гатненський сільський голова                                      О.І.Паламарчук