ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня 2021 року                                                                 № 9/1

с. Гатне

 

Про внесення змін до персонального складу комісій та рад виконавчого комітету Гатненської сільської ради

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення  тринадцятої сесії Гатненської сільської ради від 08.10.2021 № 13/135  «Про внесення змін до складу виконавчого комітету Гатненської сільської ради»,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Внести зміни до персональний складу комісій та рад виконавчого комітету Гатненської сільської ради затверджених рішенням виконавчого комітету Гатненської сільської ради від 23.12.2020 № 10/1 «Про утворення комісій та рад при виконавчому комітеті Гатненської сільської ради та затвердження їх персонального складу» (із змінами) та викласти в редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сідякіну Л.М.

 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення   виконавчого комітету

Гатненської сільської ради              від  23 грудня  2020 року № 10/1

                                                               (в редакції від 09.02.2021 № 1/1)

( в редакції від 30.03.2021 № 2/55)

( в редакції від 20.07.2021 № 6/1)

( в редакції від 25.08.2021 № 7/1)

( в редакції від 30.09.2021 № 8/1)

( в редакції від 28.10.2021 № 9/1)

 

 

Персональний склад комісій  і рад  при

виконавчому  комітеті Гатненської сільської ради

 

 1. Адміністративна комісія:

Тимошевський Володимир Опанасович  –  голова комісії

Лялька Костянтин Анатолійович – заступник голови комісії

Костинська Олена Олександрівна           – секретар комісії

Єрмоленко Галина Василівна – член комісії

Клепач Євген Вікторович  – член комісії

Прохорчук Олександр Михайлович  – член комісії

Дубина Андрій Васильович – член комісії

Смалько Станіслав Михайлович – член комісії

 

 

 1. Комісія по врегулюванню земельних та майнових відносин:

Спіров Євген Аркадійович             – голова комісії

Налапко Андрій Володимирович – заступник голови комісії

Гордієнко Антон Павлович  – секретар комісії

Кайданович Сергій Йосипович – член комісії

Курілович Володимир Миколайович – член комісії

Лосєв Максим Іванович – член комісії

Марченко Олександр Сергійович –  член комісії

Мєдведєв Андрій Володимирович  –  член комісії  

 

 

 1. Комісія з питань розвитку інфраструктури та охорони навколишнього середовища:

Скорук Олександр Станіславович – голова комісії

Ситниченко Олександр Васильович – заступник голови комісії

Дмитренко Ольга Василівна – секретар комісії

Кравченко Олена Сергіївна   – член комісії

Михаленко Олександр Павлович – член комісії

Матвієнко Руслан Валентинович – член комісії

Тромса Віктор Олександрович  – член комісії

 

 

 1. Комісія з питань  соціального захисту населення:

Погребна Наталія Олегівна                     – голова комісії

Карпович Катерина Володимирівна   – заступник голови комісії

Грегуль Галина Володимирівна    – секретар комісії

Фіалко Наталія Василівна              – член комісії

Шуляр Валентина Вікторівна        – член ради  

 

 1. Комісія у справах сім’ї, молоді та спорту

Пацьора Дмитро Володимирович – голова комісії

Давиденко Андрій Васильович   – заступник голови комісії

Онисенко Світлана Анатоліївна    – секретар комісії

Вовкогон Микола Олексійович – член комісії

Моторний Сергій Валерійович   – член комісії

Паламарчук Ігор Іванович – член комісії

 

 1. Комісію з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

Медведенко Євген Миколайович     – голова комісії

Дрижук Віктор Степанович             – заступник голови комісії

Котирло Віталій Олександрович   – секретар комісії

Моісеєнко Роман Миколайович      – член комісії

 

 1. Опікунська рада:

Ляшук Світлана Миколаївна  – заступник сільського голови, голова  ради

Климук Артем Геннадійович – староста, заступник голови ради

Шевченко Наталія Василівна – в. о. начальника відділу соціального захисту населення, секретар ради

Дяченко Роман Сергійович  – член  ради

 

 1. Рада ветеранів:

Кучеренко Світлана Володимирівна  – голова ради

Фенінець Євген Ігорович           – секретар  ради

Зубченко Микола Васильович      – член  ради

Баранюк Василь Прокопович – член комісії

 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/2

с. Гатне

 

Про надання одноразової матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяви жителів Гатненської територіальної громади про надання матеріальної допомоги,  враховуючи  Програму «Турбота» Гатненської сільської ради на 2021 рік»  затверджену рішенням   третьої  сесії  Гатненської сільської ради VІІІ скликання від   24 грудня  2020  року   №  3/12,  висновок комісії з питань соціального захисту населення від 27.10.2021 року, керуючись пп. 1 п. а частини першої ст. 34  Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Надати одноразову матеріальну допомогу жителям Гатненської територіальної громади:

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Сума матеріальної допомоги грн.
  При народженні дитини  
1. Стретович Олександр Сергійович 1000,00
2. Мельниченко Ірина Іванівна 1000,00
   На поховання близьких родичів  
3.  Мельниченко Віталій Іванович 1000,00
4. Гаринець Віктор Юрійович 1000,00
    Особам з інвалідністю  
5.  Ситниченко Тетяна Іванівна 3000,00
  Особам, які потрапили в скрутне матеріальне становище за станом здоров’я  
6.  Стожок Євгеній Сергійович 3000,00
7.  Ковальов Віталій Вікторович 4000,00
8.  Ситниченко Галина Пилипівна 3000,00
9.  Каленяк Віталій Петрович 4000,00
10.  Коморна Ніна Василівна 4000,00
11.  Олексенко Надія Іванівна 3000,00
12.  Люта Любов Іванівна 3000,00
13.  Біловус Володимир Юхимович 4000,00
14.  Поліщук Ганна Михайлівна 4000,00
15.  Тимченко Інна Вікторівна 2000,00
16.  Зубченко Олег Миколайович 5000,00
17.  Каплоух Тетяна Василівна 3000,00
18. Смацька Наталія Іванівна 3000,00
19. Ситниченко Віра Малафіївна 3000,00
20. Лисенко Василь Антонович 5000,00
21. Мухтарова Лариса Олександрівна 4000,00
22. Терещенко Анна Валеріївна 4000,00
23. Адаменко Наталія Миколаївна 4000,00
24. Савенок Наталія Сергіївна 4000,00
25. Москаленко Галина Миколаївна 3000,00
26. Муричина Тетяна Анатоліївна 4000,00
27. Шевчук Людмила Миколаївна 4000,00
28. Зарубіна Таміла Валентинівна 3000,00
  Особам, які потрапили в скрутне матеріальне становище внаслідок життєвих обставин  
29.  Торовик Віра Василівна  2000,00
30. Гаринець Андрій Юрійович  2000,00
  ВСЬОГО 94 000,00

 

 1. Головному    бухгалтеру  Гуріненко М.О. провести видатки за рахунок коштів загального фонду.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії – Січкаренко Л.М.)

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/3

с. Гатне

 

Про надання статусу дитини-сироти

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, статтями 1, 5, 11 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, статтею 1 Закону України “Про охорону дитинства”, пунктами 21, 22, 24 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, розглянувши клопотання служби у справах дітей та сім’ї сільської ради, враховуючи подані документи, з метою захисту прав та інтересів дитини,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Надати статус дитини-сироти малолітній ***, *** року народження, яка зареєстрована за адресою:  с. Віта-Поштова, вул. ***, у зв’язку із смертю матері ***, (свідоцтво про смерть за актовим записом №8 від 28.10.2020) та батька *** (свідоцтво про смерть за актовим записом № 1431 від 29.09.2021).
 2. Малолітня  ***,  *** року народження, тимчасово влаштована у сім’ю громадянки  ***, яка мешкає за адресою: вул. Віта-Поштова, вул. ***, до вирішення питання  про встановлення опіки над малолітньою.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської сільської ради.

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/4

с. Гатне

 

Про надання статусу дитини-сироти

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, статтями 1, 5, 11 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, статтею 1 Закону України “Про охорону дитинства”, пунктами 21, 22, 24 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, розглянувши клопотання служби у справах дітей та сім’ї сільської ради, враховуючи подані документи, з метою захисту прав та інтересів дитини,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Надати статус дитини-сироти малолітній ***, *** року народження, який зареєстрований за адресою:  с. Віта-Поштова, вул. ***, у зв’язку із смертю матері ***, (свідоцтво про смерть за актовим записом №8 від 28.10.2020) та батька *** (свідоцтво про смерть за актовим записом № 1431 від 29.09.2021).
 2. Малолітній  ***, *** року народження, тимчасово влаштований у сім’ю громадянки  ***, яка мешкає за адресою: вул. Віта-Поштова, вул. ***, до вирішення питання  про встановлення опіки над малолітнім.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на службу у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської сільської ради.

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/5

с. Гатне

 

Про закріплення житлової площі за дітьми-сиротами

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до Закону України «Про забезпечення організаційно‑правових умов соціального захисту дітей‑сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 247 Сімейного кодексу України, п. 65 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», розглянувши клопотання служби у справах дітей та сім’ї сільської ради, враховуючи подані документи, з метою захисту прав та інтересів дитини,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Закріпити за малолітніми ***, *** року народження та ***,  *** року народження, житлову площу за місцем їх реєстрації за адресою:  с. Віта-Поштова, вул. ***, до досягнення ними повноліття.
 2. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на старосту Климука А.Г., контроль – на службу у справах  дітей та сім’ї виконавчого комітету Гатненської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/6

с. Гатне

 

Про взяття на квартирний облік  дитини – сироти

 

Відповідно до   Житлового кодексу України,  Правил обліку  громадян, які потребують  поліпшення  житлових умов і надання їм житлових приміщень, затверджених постановою  Ради Міністрів Української ССР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 року № 470, керуючись п.п. 2 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши  заяву гр. *** про взяття на квартирний облік, як такої що потребує поліпшення житлових умов, неповнолітньої ***, *** року народження,  враховуючи те , що заявницею подано неповний пакет документів, виконавчий комітет  Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Взяти   позачергово  на   квартирний   облік   Гатненської сільської ради як таку, що потребує поліпшення житлових умов дитину- сироту неповнолітню ***, *** року народження,
 2. Громадській комісії з житлових питань внести  гр.  *** до списку осіб, які користуються правом позачергового одержання житлових приміщень  та завести облікову справу.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лєзніка  М.Г.

 

 

Сільський голова                                            Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/7

с. Гатне

 

 Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого майна, що належить гр.  Дрижирук І.С. 

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр.  Дрижирук Ірини Степанівни  про присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в с.Віта-Поштова, вул. Київська, 19, враховуючи декларацію про готовність об’єкта до експлуатації  реєстраційний  № ІУ101211015474, технічний паспорт складений   ТОВ «Укртехексперт»  станом на  01.10.2021,  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,1503  га (кадастровий номер 3222481201:04:001:0044),  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 • Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку, який належить гр. Дрижирук Ірині Степанівні: Київська область, Фастівський район, село Віта-Поштова, вулиця Київська, буд.19.
 1. Рекомендувати власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством .
 2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/8

с. Гатне

 

Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого майна, що належить АТ «ЖУРЖІЙ ВЕНЧУРС»

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву  Голови Наглядової Ради Журжія А.В. про присвоєння  адреси закінченого будівництвом об’єктів,  враховуючи сертифікати про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів № ІУ123210916838 від 29.09.2021, технічні паспорти складені ФОП Горчинська  О.М. станом на 31.08.2021 по об’єкту будівництва                                    «Будівництво багатоквартирних житлових будинків з об’єктами соціальної інфраструктури по вул. Київській, діл. 1/1 в с. Гатне Києво-Святошинського району Київської області». Коригування проекту 2К (ІІ черга будівництва, 4 пусковий комплекс: Житловий будинок 1, що складається з 08-09 секцій), Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею  4,1402 га, кадастровий номер 3222481600:02:001:5147 та площею 0,1403 га  кадастровий номер 3222481600:02:001:5123, керуючись  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

                                                  ВИРІШИВ:

 1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна-  багатоквартирному житловому  будинку, який належить  Акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний  корпоративний інвестиційний фонд «ЖУРЖІЙ ВЕНЧУРС»: Київська область, Фастівський   район, село Гатне, вулиця Оптимістична, буд. 1, корпус 8 (секція 08), корпус 9 (секція 09).
 2. Рекомендувати власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством .
 3. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С./

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/9

с. Гатне

 

 Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого майна, що належить гр.  Єрохіній С.О. 

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Єрохіної Світлани Олександрівни    про присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в с. Віта-Поштова, вул. І. Франка, 52, враховуючи декларацію про готовність об’єкта до експлуатації  реєстраційний  № КС101200915325, технічний паспорт складений  ТОВ  станом на  25.08.2020,  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,15  га (кадастровий номер 3222481201:01:001:0110),  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 • Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку, який належить гр. Єрохіній Світлані Олександрівні: Київська область, Фастівський район, село Віта-Поштова, вулиця І. Франка, буд. 52.
 1. Рекомендувати власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством .
 2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/10

с. Гатне

 

 Про присвоєння   адреси об’єкту нерухомого майна, що належить гр. Хотько В.В.  

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Хотько Віталія Валерійовича   про присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в с. Гатне, вул. Козацька, 24/11, враховуючи декларацію про готовність об’єкта до експлуатації  реєстраційний  № КС101210714123, технічний паспорт складений  архітектурним бюро ТОВ «Артсервісбуд» станом на  12.07.2021,  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,1507  га (кадастровий номер 3222481601:01:054:5146),  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 • Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна – житловому будинку, який належить гр. Хотько Віталію Валерійовичу: Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця Козацька, буд. 24/11.
 1. Рекомендувати власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством .
 2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/11

с. Гатне

 

Про зміну  адреси об’єкту нерухомого майна, що належить гр.  Терещенко Я.М.

 

Відповідно до  пп. 10 п. б ст. 30  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Терещенко Яни Миколаївни   про присвоєння адреси  об’єкту нерухомого майна, що розміщений в с. Гатне по вул. Дамбова, 285, враховуючи декларацію про готовність об’єкта до експлуатації  реєстраційний  №  ІУ101211005892, технічний паспорт складений суб’єктом господарювання ФОП  Мовчан І.В.  станом на  10.08.2021,  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку площею 0,1182  га  кадастровий номер 3222481600:02:010:0382 та інші додані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 • Змінити адресу об’єкту нерухомого майна – садовому будинку, який належить гр.  Терещенко Яні Миколаївні з «Київська область,   Києво-Святошинський район, село Гатне, вулиця   Дамбова, буд. 285» на « Київська область, Фастівський район, Громадська організація «Садівницьке товариства Арсеналець», вулиця Дамбова, буд. 285».
 1. Рекомендувати власнику  нерухомого майна, зазначеного у  пункті 1 цього рішення, провести  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме  майно  в  порядку, встановленому законодавством .
 2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/12

с. Гатне

 

Про впорядкування  адрес  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр.   Щербака А.О. 

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву                            гр.  Щербака Андрія Олександровича про присвоєння адрес об’єктам будівництва, розміщеним на земельних ділянках з цільовим призначенням: для колективного садівництва будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з розподілом земельної ділянки,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Присвоїти адреси  об’єктам будівництва нерухомого майна,  розміщеним  на  земельних ділянках, що належать гр. Щербаку Андрію Олександровичу:
 • на ділянці площею 0,0474 га кадастровий номер 3222481601:01:053:5386: Київська область, Фастівський район,  село Гатне,   вулиця    Барвінкова, 49;
 • на ділянці площею 0,0488 га кадастровий номер 3222481601:01:053:5385: Київська область, Фастівський  район,  село Гатне,   вулиця    Барвінкова, 51.
 1. Змінити адресу об’єкту будівництва нерухомого майна,  розміщеному  на  земельній ділянці площею 0,04 га кадастровий номер 3222481601:01:053:5387, що належить гр. Щербаку Андрію Олександровичу, розташованій в с. Гатне, Фастівського району Київської області «з вулиця Барвінкова» на «вулиця   Абрикосова, 43-А»;
 2. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/13

с. Гатне

 

Про впорядкування адрес  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр. Гордієнка О.О.

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                             гр.   Гордієнка Олега Олександровича про присвоєння адрес об’єктам будівництва, що розміщені на земельних ділянках з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з розподілом земельної ділянки,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Присвоїти адресу  об’єкту будівництва нерухомого майна,  розміщеного  на  земельній ділянці площею 0,0348 га кадастровий номер  3222481201:01:005:5544, що належить  гр.  Гордієнку Олегу Олександровичу:   Київська область, Фастівський   район,  село Віта-Поштова,   вулиця Васильківська, 26.
 2. Змінити адреси об’єктам будівництва нерухомого майна,  розміщеним  на  земельних ділянках, які знаходиться в користуванні                         гр. Гордієнка Олега Олександровича, розташованих в с. Віта-Поштова, Фастівського  району Київської області:
 • на ділянці площею 0,0421 га кадастровий номер 3222481201:01:005:5541: «з вулиця Васильківська, 26 » на «вулиця Васильківська, 26-А»;
 • на ділянці площею 0,0422 га кадастровий номер 3222481201:01:005:5542:   «з вулиця Васильківська, 26 » на «вулиця Васильківська, 26-Б»;
 • на ділянці площею 0,0348 га кадастровий номер 3222481201:01:005:5543: «з вулиця Васильківська, 26 » на «вулиця Васильківська, 26-В».
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/14

с. Гатне

 

Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр.  Довжик М.В.

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву гр. Довжик Михайла Вікторовича  про присвоєння адреси об’єкту будівництва, що розміщений на земельній ділянці  площею 0,1135  га кадастровий номер 3222481601:01:054:5005 цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 • Присвоїти адресу об’єкту будівництва нерухомого майна, що розміщений на  земельній ділянці  0,1135  га кадастровий номер 3222481601:01:054:5005, яка належить гр.  Довжик Михайлу Вікторовичу: Київська область, Фастівський   район, село Гатне,   вулиця    Садова, 63.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/15

с. Гатне

 

Про присвоєння адреси  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр. Філоненка О.О.  

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                             гр.   Філоненка  Олександра Олександровича про присвоєння адрес об’єктам будівництва, що розміщені на земельних ділянках з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з розподілом земельної ділянки,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 • Присвоїти адресу об’єктам будівництва нерухомого майна,  що розміщені  на  земельних ділянках, які належать гр.  Філоненку Олександру Олександровичу:
 • на ділянці площею 0,0371 га кадастровий номер 3222481601:01:052:5810: Київська область, Фастівський  район,  село Гатне,   вулиця    Зоряна, 15;
 • на ділянці площею 0,037 га кадастровий номер 3222481601:01:052:5809: Київська область, Фастівський   район,  село Гатне,   вулиця    Зоряна, 15-А;
 • на ділянці площею 0,0439 га кадастровий номер 3222481601:01:052:5808: Київська область, Фастівський район,  село Гатне,   вулиця    Зоряна, 15-Б;
 • на ділянці площею 0,0368 га кадастровий номер 3222481601:01:052:5807: Київська область, Фастівський район,  село Гатне,   вулиця    Зоряна, 13;
 • на ділянці площею 0,0376 га кадастровий номер 3222481601:01:052:5806: Київська область, Фастівський район,  село Гатне,   вулиця    Зоряна, 13-А;
 • на ділянці площею 0,0381 га кадастровий номер 3222481601:01:052:5805: Київська область, Фастівський район,  село Гатне,   вулиця    Зоряна, 13-Б.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/16

с. Гатне

 

Про присвоєння адреси  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр. Іващенка Ю.В. 

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                             гр.  Іващенка Юрія Володимировича  про присвоєння адрес об’єктам будівництва, що розміщені на земельних ділянках з цільовим призначенням: для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з розподілом земельної ділянки,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Присвоїти адресу  об’єктам будівництва нерухомого майна,  що розміщені  на  земельних ділянках, які належать гр. Іващенку Юрію Володимировичу:
 • на ділянці площею 0,0355 га кадастровий номер 3222481601:01:053:5592: Київська область, Фастівський район,  село Гатне,   вулиця    Салютна, 1;
 • на ділянці площею 0,0409 га кадастровий номер 3222481601:01:053:5590: Київська область, Фастівський   район,  село Гатне,   вулиця    Салютна, 1-А.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/17

с. Гатне

 

Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр.  Паденко Є.О.

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Паденко Євгенії Олександрівни  про присвоєння адреси об’єкту будівництва, що розміщений на земельній ділянці  площею 0,06  га кадастровий номер 3222481601:01:054:5225 з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 • Присвоїти адресу об’єкту будівництва нерухомого майна, що розміщений на  земельній ділянці  площею 0,06  га кадастровий номер 3222481601:01:054:5225, яка належить гр.  Паденко Євгенії Олександрівні: Київська область, Фастівський  район, село Гатне, пров. Прикордонний, 1-А.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/18

с. Гатне

 

Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр.  Сухорукова С.С.

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву гр. Сухорукова Сергія Сергійовича  про присвоєння адреси об’єкту будівництва, що розміщений на земельній ділянці  площею 0,06  га кадастровий номер 3222481601:01:054:5224 з цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 • Присвоїти адресу об’єкту будівництва нерухомого майна, що розміщений на  земельній ділянці  площею 0,06  га кадастровий номер 3222481601:01:054:5224, яка належить гр. Сухорукову Сергію Сергійовичу: Київська область, Фастівський  район, село Гатне, пров. Прикордонний, 1.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/19

с. Гатне

 

Про присвоєння  адреси  об’єкту будівництва на земельній ділянці гр.  Цуприк О.О.

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 №4/8, розглянувши заяву                          гр. Цуприк Олени Олександрівни  про присвоєння адреси об’єкту будівництва, що розміщений на земельній ділянці  площею 0,07  га кадастровий номер 3222481601:01:002:5542 з цільовим призначенням: для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 • Присвоїти адресу об’єкту будівництва нерухомого майна, що розміщений на  земельній ділянці площею 0,07  га кадастровий номер 3222481601:01:002:5542, яка належить гр. Цуприк Олені Олександрівні: Київська область, Фастівський  район, село Гатне,   вулиця  Лісова, 20/1.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/20

с. Гатне

 

Про присвоєння адреси  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр. Павлова В.І. 

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                             гр.   Павлова Віктора Івановича  про присвоєння адрес об’єктам будівництва, що розміщені на земельних ділянках з цільовим призначенням: для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з розподілом земельної ділянки,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Присвоїти адресу  об’єктам будівництва нерухомого майна,  що розміщені  на  земельних ділянках, які належать гр.  Павлову Віктору Івановичу:
 • на ділянці площею 0,0165 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5492: Київська область, Фастівський район,  село Гатне,   вулиця   Берегова, 50/5;
 • на ділянці площею 0,0208 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5491: Київська область, Фастівський   район,  село Гатне,   вулиця   Берегова, 50/6.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/21

с. Гатне

 

Про присвоєння адреси  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр. Павлова В.І. 

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                             гр.   Павлова Віктора Івановича  про присвоєння адрес об’єктам будівництва, що розміщені на земельних ділянках з цільовим призначенням: для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з розподілом земельної ділянки,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Присвоїти адресу  об’єктам будівництва нерухомого майна,  що розміщені  на  земельних ділянках, які належать гр.  Павлову Віктору Івановичу:
 • на ділянці площею 0,0249 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5493: Київська область, Фастівський район,  село Гатне,   вулиця   Одеська,18;
 • на ділянці площею 0,0156 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5494: Київська область, Фастівський   район,  село Гатне,   вулиця   Одеська, 18/1.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/22

с. Гатне

 

Про присвоєння адреси  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр. Солдатенко Н.І. 

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                             гр.  Солдатенко Наталії Ігорівни   про присвоєння адрес об’єктам будівництва, що розміщені на земельних ділянках з цільовим призначенням: для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з розподілом земельної ділянки,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Присвоїти адресу  об’єктам будівництва нерухомого майна,  що розміщені  на  земельних ділянках, які належать гр. Солдатенко Наталії Ігорівні:
 • на ділянці площею 0,0156 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5495: Київська область, Фастівський район, село Гатне,   вулиця Одеська, 18/2;
 • на ділянці площею 0,0156 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5496: Київська область, Фастівський район,  село Гатне,   вулиця Одеська, 18/3;
 • на ділянці площею 0,0156 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5497: Київська область, Фастівський район,  село Гатне,   вулиця Одеська, 18/4;
 • на ділянці площею 0,0162 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5498: Київська область, Фастівський район, село Гатне,   вулиця Одеська, 18/5.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/23

с. Гатне

 

Про присвоєння адреси  об’єктам  будівництва на земельних ділянках гр.  Пашинської Т.А.

 

Керуючись ст.31  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.6 Закону  України «Про регулювання містобудівної діяльності», Положенням про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна в населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області затверджене рішенням четвертої сесії Гатненської сільської ради від 22.01.2021 № 4/8, розглянувши заяву                             гр.   Пашинської Тетяни Анатоліївни  про присвоєння адреси об’єктам будівництва, що розміщені на земельних ділянках з цільовим призначенням: для   будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у зв’язку з розподілом земельної ділянки,  враховуючи  подані документи,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Присвоїти адресу  об’єктам будівництва нерухомого майна,  що розміщені  на  земельних ділянках, які належать гр. Пашинській Тетяні Анатоліївні:
 • на ділянці площею 0,0159 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5499: Київська область, Фастівський район, село Гатне,   вулиця Берегова, 50;
 • на ділянці площею 0,0151 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5500: Київська область, Фастівський район, село Гатне,   вулиця Берегова, 50/1;
 • на ділянці площею 0,015 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5501: Київська область, Фастівський район, село Гатне,   вулиця Берегова, 50/2;
 • на ділянці площею 0,0151 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5502: Київська область, Фастівський район, село Гатне,   вулиця Берегова, 50/3;
 • на ділянці площею 0,0158 га кадастровий номер 3222481601:01:050:5503: Київська область, Фастівський район, село Гатне,   вулиця Берегова, 50/4.
 1. Спеціалістам виконкому внести зміни в облікову документацію.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури Ляша О.С.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/24

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку 

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши листи  представника ТОВ «ЕЛЕВЕЙТ» та ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про  погодження план-траси з проектної документації «Реконструкції ТП-10/0,4 кв № 836 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  приватного житлового будинку Соляник М.Л. кад. №3222481202:02:002:5056  в  с. Юрівка, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити   план-трасу з проектної документації «Реконструкції                 ТП-10/0,4 кв № 836 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  приватного житлового будинку Соляник М.Л. кад. №3222481202:02:002:5056  в  с. Юрівка, Києво-Святошинського району  Київської області»,

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/25

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку 

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист представника  ТОВ «ЕЛЕВЕЙТ» про  погодження план-траси з проектної документації «Реконструкції Л-3, ТП- 3118 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  приватного житлового будинку ТОВ «Ніра»  по вул. Козацька, 33-А та 25-А в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити план-трасу з проектної документації ««Реконструкції    Л-3, ТП- 3118 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  приватного житлового будинку ТОВ «Ніра»  по вул. Козацька, 33-А та 25-А в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області».

 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/26

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку 

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист  ТОВ «Техелектро-79» про  погодження розміщення обєктів електроенергетики передбачених проектною документацією «Реконструкції Л-4, ТП-785 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  індивідуального житлового будинку Пономаренко О.А.  по вул. Одеська, буд. 34-А в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити план-трасу з проектної документації  «Реконструкції             Л-4, ТП-785 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  індивідуального житлового будинку Пономаренко О.А.  по вул. Одеська, буд. 34-А в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області»

 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/27

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку 

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист  ТОВ «Техелектро-79» про  погодження розміщення обєктів електроенергетики передбачених проектною документацією «Реконструкції Л-1, ТП-785 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  індивідуального житлового будинку  Петренко А.І.  по вул. Івана Франка, буд. 14 в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити план-трасу з проектної документації  «Реконструкції Л-1, ТП-785 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  індивідуального житлового будинку  Петренко А.І.  по вул. Івана Франка, буд. 14 в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області».

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/28

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку 

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист  ТОВ «Техелектро-79» про  погодження розміщення обєктів електроенергетики передбачених проектною документацією «Реконструкції Л-1, ТП-3046 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  житлового будинку Шевченко І.В. кад. №3222481601:01:053:5490 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити план-трасу з проектної документації  «Реконструкції Л-1, ТП-3046 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  індивідуального житлового будинку Шевченко І.В. кад. №3222481601:01:053:5490 в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області».

 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/29

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку 

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист  ТОВ «Техелектро-79» про  погодження розміщення обєктів електроенергетики передбачених проектною документацією «Реконструкції Л-1, ТП-3046 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок житлового будинку  Шевченко І.В.  по кад. №3222481601:01:053:5493/5494/5492 в  с.Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити план-трасу з проектної документації  «Реконструкції               Л-1, ТП-3046 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок житлового будинку  Шевченко І.В.  по кад. №3222481601:01:053:5493/ 5494/5492 в  с.Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області».

 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/30

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку 

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист  ТОВ «Техелектро-79» про  погодження розміщення обєктів електроенергетики передбачених проектною документацією «Реконструкції Л-4, ТП-2905 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  приватного житлового будинку  Сульженко В.Г.,   кад. №3222481601:01:051:0282 в  с. Гатне, Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити   план-трасу з проектної документації   «Реконструкції                Л-4, ТП-2905 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  приватного житлового будинку  Сульженко В.Г., кад. №3222481601:01:051:0282 в  с. Гатне, Київської області».

 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/31

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку 

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про погодження  план-траси з проектної документації «Реконструкції Л-4, ТП-741 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  тимчасових споруд Бобруйко А.П. на розі вулиць Жулянська-Прикордонна в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити план-трасу з проектної документації   «Реконструкції   Л-4, ТП-741 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок  тимчасових споруд Бобруйко А.П. на розі вулиць Жулянська-Прикордонна в  с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області».

 

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/32

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку 

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про погодження  план-траси з проектної документації «Реконструкції Л-1, ТП-3473 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок   індивідуального житлового будинку                Січкаренко О.І. кад. №3222481200:05:002:0410  в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити план-трасу з проектної документації   «Реконструкції     Л-1, ТП-3473 для  приєднання до електричних мереж  електроустановок   індивідуального житлового будинку  Січкаренко О.І. кад. №3222481200:05:002:0410  в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області».

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/33

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішнього електропостачання житлового будинку 

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши лист ПрАТ «ДТЕК Київські Регіональні Електромережі» про погодження  план-траси з проектної документації «Реконструкції Л-4, ТП-1650 для  приєднання до електричних мереж електроустановок приватного житлового будинку Павлусенко І.І. кад. №3222481201:04:001:0048  в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити план-трасу з проектної документації   «Реконструкції   Л-4, ТП-1650 для  приєднання до електричних мереж електроустановок приватного житлового будинку Павлусенко І.І. кад. №3222481201:04:001:0048  в  с. Віта-Поштова, Києво-Святошинського району  Київської області»

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/34

с. Гатне

 

 

Про повідомну реєстрацію колективного договору  між адміністрацією  КНП   «Центр первинної медико-санітарної допомоги  Гатненської сільської ради  та трудовим колективом  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги  Гатненської сільської ради

 

Керуючись п.п.9 п.б ч.1 ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про колективні договори і угоди”, постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року               № 115 „Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів”,  розглянувши лист та  наданий для здійснення повідомної реєстрації «Колективний договір  між    адміністрацією комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради   та працівниками трудового  колективу   комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради », виконавчий комітет  Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Провести повідомну реєстрацію Колективного договору між адміністрацією комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради   та працівниками трудового  колективу   комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради ».
 2. Виконавчому комітету Гатненської сільської ради:
 • внести відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них;
 • оприлюднити відомості про проведення повідомної реєстрації колективного договору.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації (голова комісії – Поштаренко В.В.)

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/35

с. Гатне

 

Про встановлення тарифів на централізоване

водопостачання та водовідведення

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.2ч.3 ст.4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово–комунальні послуги»,  редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.2019 № 291, рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради, «Про затвердження заяв та форм  для розрахунків  тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення»   від  30.09. 2021  № 8/54, розглянувши заяву ТОВ «Затишний двір» про встановлення тарифів, у зв’язку зі зміною вартості складових на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, з метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат,  виконавчий комітет  Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Установити для  Товариство з обмеженою відповідальністю «Затишний двір», тарифи:
 • на централізоване водопостачання – 15,92 грн. за 1куб.м ( з ПДВ);
 • на централізоване водовідведення -25,02 грн. за 1куб.м ( з ПДВ).
 1. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті Гатненської сільської ради.
 2. Зобов’язати ТОВ «Затишний двір» довести це рішення до відома споживачів послуг.
 3. Вважати такими, що втратили рішення   Гатненської сільської ради від 21.12.2017 № 22 та від 30.11.2017 № 64  в частині встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації (голова комісії- Поштаренко В.В.)

 

 Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/37

с. Гатне

 

Про  погодження паспорта прив’язки  тимчасової  споруди  для провадження  підприємницької  діяльності  ФОП  Білан Б.М.

 

Керуючись  Законами  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,    «Про  благоустрій  населених  пунктів», наказом  Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  від  21.10.2011 № 244  «Про  затвердження  Порядку  розміщення  тимчасових  споруд  для  провадження  підприємницької  діяльності»,  розглянувши   заяву фізичних осіб-підприємців Білан Богдани Миколаївни про погодження паспорта прив’язки   тимчасових споруд   для провадження підприємницької діяльності в с. Гатне по вул. Свободи, враховуючи подані документи, виконавчий  комітет  Гатненської сільської    ради

ВИРІШИВ:

 1. Погодити фізичній особі-підприємцю Білан Богдані Миколаївні паспорт прив’язки   тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  по вул. Свободи в с. Гатне, Фастівського району Київської області.
 2. Надати дозвіл ФОП Білан Б.М. на встановлення тимчасових споруд у відповідності до погодженого паспорта прив’язки.
 3. У випадку невідповідності тимчасової  споруди  паспорту  прив’язки  (щодо  розташування,  конструктивного  рішення,  зовнішнього  вигляду),  це  рішення  втрачає  чинність  з  моменту   складання  припису,  яким  зафіксовано  порушення.
 4. Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на постійну депутатську комісії з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв’язку (голова комісії Ворушев С.Є.)

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/38

с. Гатне

 

Про переведення дачного (садового) будинку у житловий будинок  по вул.  Степова, буд.25  в  с. Гатне

 

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 321, розглянувши звернення гр. Кудінової Ірини Петрівни, інші подані документи, щодо переведення садового будинку у жилий будинок, враховуючи звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку від 16.09.2021 року, складеного експертом Білик Андрієм Васильовичем, кваліфікаційний сертифікат серія АЕ  № 000692 зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 13.09.2012  року за № 654, враховуючи подані документи виконавчий комітет Гатненської  сільської  ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Перевести садовий будинок у жилий будинок, належний                        гр. Кудіновій  Ірині Петрівні на праві приватної власності на підставі    витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності   від  06.2020 р.,  що знаходиться  за адресою: Київська область, Фастівський   район, с. Гатне,  вулиця Степова, буд. 25.
 2. Спеціалісту виконавчого комітету внести зміни в облікову документацію.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сідякіну Л.М.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/39

с. Гатне

 

Про  погодження  робочого проекту зовнішніх                мереж напірно-самопливної каналізації  для житлових будинків № 56, 68, 68-А по вул. Швеця в с. Гатне

 

Відповідно до  пп. 9 п. а  частини першої ст. 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяви гр. Настеки О.І., Ніконорова Я.Ю., Марченка О.О.  про погодження  план-траси з проектної документації «Зовнішні мережі напірно-самопливної каналізації для житлових будинків № 56, 68, 68-А по вул. Швеця в с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області», враховуючи  подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити план-трасу з проектної документації «Зовнішні мережі напірно-самопливної каналізації для житлових будинків № 56, 68, 68-А по вул. Швеця в с. Гатне, Києво-Святошинського району  Київської області»

 

 

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/40

с. Гатне

 

Про видачу дозволу на тимчасове порушення об’єкта благоустрою в с. Гатне  по  вул.  В.Швеця

 

Відповідно до  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 870, розглянувши заяву  Настеки О.І. та Ніконорова Я.Ю. про надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою на ведення земляних робіт щодо прокладання каналізаційної мережі по вул.  В.Швеця, 56-72 в с. Гатне, з метою здійснення контролю за веденням земляних робіт, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Видати гр. Настека О.І. та Ніконорову Я.Ю. дозвіл на порушення об’єкта благоустрою  на ведення земляних робіт для прокладання каналізаційної мережі до житлових будинків № 56, 68, 68-А по                             вул.  В.Швеця   в с. Гатне в період з  11.2021- 31.12.2021  року згідно проектної документації.
 • Після закінчення проведення земляних робіт – відновити благоустрій території.
 • Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв’язку (голова комісії -Ворушев С.Є.)

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/41

с. Гатне

 

Про  продовження терміну дії дозволу № 1/77 від 30.01.2020   гр. Самсоновичу І.А.

 

Відповідно до  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» від 30 жовтня 2013 р. № 870, розглянувши  заяву гр. Самсоновича Івана Андрійовича  про  надання дозволу на порушення об’єкта благоустрою, враховуючи подані документи, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Продовжити до 10.12.2021 року термін дії Дозволу № 5/69 від  06.2021 р. виданого гр. Самсоновичу Івану Андрійовичу на порушення об’єкта благоустрою  для проведення земляних та монтажних робіт у зв’язку з прокладання кабельної лінії 10 кВ для електропостачання багатоквартирних житлових будинків в с. Гатне по вул. Покровська, 2/2, 2/1, 2А.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв’язку (голова комісії-Ворушев С.Є.)

 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від  28 жовтня  2021 року                                                                 № 9/42

с. Гатне

 

Про надання дозволу на здійснення виїзної роздрібної торгівлі  ФОП Єгоров Д.О.

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 15.06.2006р. № 833 ”Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення”,   Наказу Міністерства економіки України від 09.04.2007 № 104 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами», та підпункту 8 пункту а статті 30, підпункту 2,3 пункту б статті 30, пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», розглянувши заяву   ФОП Єгоров Д.О. про надання дозволу на  здійснення  виїзної торгівлі за адресою:   с. Гатне, вул. Космонавтів, біля магазину «Лоток»,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Надати дозвіл ФОП  Єгоров Д.О. на  здійснення  виїзної торгівлі  за адресою: с. Гатне, вул. Космонавтів, біля магазину «Лоток», на період  до   12.2021 року.
 2. ФОП Єгоров Д.О. при організації торгівлі:
  • Забезпечити дотримання вимог Законів України ”Про захист прав споживачів», ”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.
  • Утримувати територію для здійснення торговельної діяльності та прилеглу територію в радіусі 10 метрів в належному санітарному стані, здійснювати їх прибирання після закінчення торгівлі
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань   підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, благоустрою, транспорту та зв’язку (голова комісії – Ворушев С.Є.)

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК