ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  квітня 2021 року                                                                         № 7/3

с. Гатне

                      

Про створення Комунального підприємства «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ТЕХНІКО-ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 

Керуючись п. 30, ст.cт. 89, 90 Цивільного кодексу України, ст.78 Господарського кодексу України,  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»  та з метою задоволення потреб членів територіальної громади у послугах з технічної інвентаризації, відповідно до ст. 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Створити Комунальне підприємство «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА

ТЕХНІКО-ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ».

 1. Затвердити Статут Комунального підприємства «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ТЕХНІКО-ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (додається).
 2. Визначити місце знаходження юридичної особи Комунального підприємства «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ТЕХНІКО-ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» за адресою: 08160, Київська область, Києво-Святошинський район, село Гатне, вул. Київська, 138.
 3. Визначити скорочену назву: КП «БТІ ГАТНЕ».
 4. Сільському голові здійснити призначення керівника Комунального підприємства «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ТЕХНІКО-ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ».
 5. Керівнику Комунального підприємства «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ТЕХНІКО-ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» провести державну реєстрацію  даного підприємства.
 6. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника сільського голови Лєзніка М.Г..

 

Сільський голова                                           Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 7-ї чергової сесії

Гатненської сільської ради VIII скликання

від  квітня 2021 року № 7/6

_____________Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА

ТЕХНІКО-ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО

ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ»

 Гатне – 2021 рік

 1. 1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ТЕХНІКО-ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» (надалі – «Підприємство») створено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

1.2. Найменування Підприємства:

1.2.1. Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ТЕХНІКО-ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ».

1.2.2. Скорочене найменування українською мовою: КП «БТІ ГАТНЕ».

1.3. Засновником Підприємства є Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області

1.4. Комунальне підприємство «АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ ТА ТЕХНІКО-ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНЕ БЮРО ГАТНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ» є підприємством, що утворене та діє на основі відокремленої частини комунальної власності Гатненської сільської ради.

1.5. Відповідно до способу утворення, Підприємство є унітарним.

1.6. Підприємство є комерційним.

1.7. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та реєстраційним (податковим) номером, а також штампи.

1.8. Підприємство підлягає державній реєстрації.

1.9. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку та власного комерційного ризику, вільного найму працівників. Підприємство може створювати філії та представництва на всій території України.
1.10. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

1.11. У своїй діяльності Підприємство керується цим статутом, Конституцією та законами України, чинними нормативно-правовими актами, у тому числі нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування.

1.12. Місце знаходження Підприємства: 08160, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне, вул. Київська, 138.

 

 1. Мета створення і предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення Підприємства є здійснення господарської діяльності для задоволення потреб заінтересованих осіб у послугах з технічної інвентаризації та оцінки об’єктів нерухомого майна, землевпорядних та геодезичних робіт, з метою отримання прибутку, на території України, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети створення є виконання в установленому порядку наступних робіт:

2.2.1. технічна інвентаризація будинків будь-якого типу та призначення, гуртожитків, допоміжних будівель та споруд, захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту), об’єктів незавершеного будівництва з метою визначення їх фактичної площі та об’єму, обстеження та оцінка технічного стану наявних об’єктів; установлення вартості об’єктів нерухомого майна; установлення фактів знищення об’єктів нерухомого майна;

2.2.2. технічна інвентаризація та установлення вартості інженерних споруд, мереж водопроводу і каналізації;

2.2.3. технічна інвентаризація та установлення вартості споруд зовнішнього благоустрою, доріг, тротуарів, мостів, трубопроводів, водопровідних і берегоукріплювальних споруд, набережних, зелених насаджень (скверів, садів, парків та ін.);

2.2.4. землевпорядні та геодезичні роботи, що включають складання проектів, створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань, розробка технічної документації земельних ділянок, складання схематичних планів земельних ділянок, інші види робіт із землевпорядкування;
2.2.5. виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомого майна, які підлягають приватизації;

2.2.6. облік змін у складі, стані та вартості об’єктів нерухомого майна;

2.2.7. виявлення самочинного будівництва та самочинного переобладнання об’єктів нерухомості при проведенні інвентаризаційних робіт;

2.2.8. проведення технічних обстежень та виготовлення висновків щодо виділу та поділу об’єктів нерухомого майна, розрахунок ідеальних часток співвласників в об’єктах нерухомого майна;

2.2.9. зберігання, оновлення та поповнення інвентаризаційно-реєстраційних справ постійного зберігання на об’єкти нерухомого майна;

2.2.10. статистичний облік даних інвентаризації об’єктів нерухомого майна;

2.2.11. виконання інших інвентаризаційних робіт у порядку, визначеному чинним законодавством;

2.2.12. облік відповідно до закону об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;

2.2.13. облік нежилих приміщень незалежно від форм власності на території Гатненської сільської територіальної громади в установленому порядку;

2.2.14. зберігання документації, яка стосується державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна;

2.2.15. надання інформації з інвентаризаційних і реєстраційних справ та реєстрових книг у порядку, встановленому чинним законодавством України;

2.2.16. оцінка об’єктів у матеріальній формі, в тому числі: оцінка нерухомого майна; оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, часток в майні, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності; експертна грошова оцінка земельних ділянок;

2.2.17. складання проектно-кошторисної документації на ремонт, підготовка технічних висновків щодо перепланування та перебудови об’єктів нерухомого майна, для отримання у встановленому порядку дозволів на виконання таких робіт;

2.2.18. підготовка та видача в установленому порядку довідок про загальну площу новозбудованих та реконструйованих будинків (будівель) для державних комісій із приймання об’єктів в експлуатацію;

2.2.19. виконання робіт (послуг), вироблення і реалізація товарів, продукції, а також будь-які інші види господарської діяльності, які дозволені законодавством України з метою отримання прибутку;

2.2.20. організація професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для потреб Підприємства;

2.2.21. здійснення інших видів господарської діяльності, в тому числі

інжинірингові роботи та послуги у будівництві: функції генерального розробника; обстеження будівель, споруд і мереж;

– інженерні вишукування: інженерно-геологічні вишукування; інженерно-гідрометеорологічні вишукування; еколого-геологічні вишукування; спеціальні види вишукувань;

– проектні роботи: розроблення містобудівної документації; архітектурне проектування; будівельне проектування та конструювання; проектування інженерних мереж і систем; розроблення спеціальних розділів проектів; технологічне проектування;

– проектування об’єктів промислового агропромислового цивільного культурно-побутового та іншого призначення, природоохоронних об’єктів, транспортних споруджень інженерних комунікацій;

– підготовка замовникам архітектурно-планувальних завдань, технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію, реставрацію будинків, споруд, пам’яток архітектури і містобудування, благоустрою, озеленення територій, підготовка дозволів на виконання будівельних робіт;

– розробка проектно-вишукувальної документації, виготовлення будівельних паспортів на забудову земельних ділянок і виконання проектних робіт на будівництво, ремонт, реконструкцію, благоустрій, озеленення та зовнішнє оздоблення;

–  виконання робіт по веденню чергових планів забудови населених пунктів Гатненської сільської ради, планів розташування інженерних мереж, атласу інженерно-географічних виробок, проведення виконавчих зйомок видача і винос в натуру червоної лінії забудови, трас інженерних мереж, основні осі будинків, споруд тощо;

– підготовка дозволів на виконання топографо-геодезичних та інженерно-геологічних вишукувань, забезпечення замовників топографо-геодезичною зйомкою для проектування;

– збір та обробка інформації щодо ведення містобудівного кадастру населених пунктів та створення містобудівної документації і геолого-геодезичних матеріалів;

– розгляд звернень громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції підприємству; підготовка технічних висновків і проектів відповідних рішень;

– рекламно-видавнича діяльність пов’язана з інформуванням населення про містобудівний розвиток населених пунктів і територій;

– надання методично-консультативної допомоги громадянам та іншим суб’єктам містобудування в підготовці документів з питань забудови що потребують узгодження або затвердження в установленому законодавством порядку;

-проведення технічної експертизи виготовлення креслень копій планово-картографічних та інших матеріалів складання та друкування технічних матеріалів;

– складання кошторисів вишукувальних проектних будівельних ремонтних реконструкційних робіт;

– обстеження будівель і споруд, виконання обмірювальних креслень;

– вибір типових проектів і проектних рішень для прив’язки в конкретних умовах виробництва;

– контроль за режимом охоронних зон та зон регулювання забудови, винесення в натуру ліній забудови та меж земельних ділянок, виділених забудовникам і підготовка та видача висновків по розгляду скарг з цих питань;

– координація технічної політики в проектуванні і будівництві об’єктів по району, в тому числі в індивідуальному секторі та садових кооперативах;

– проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури;

– обмін передовим досвідом пропаганда науково-технічних досягнень в галузі будівництва архітектури та містобудування;

– виконання інших окремих видів робіт у сфері містобудування та архітектури;

– операції з нерухомістю, орендні, у тому числі і лізингові операції, надання в користування рухомого і нерухомого майна суб’єктам господарської діяльності та іноземним суб’єктам господарської діяльності;

– надання консультацій і роз’яснень із різноманітних невиробничих питань;

– технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна;

– експертна оцінка рухомого і нерухомого майна;

– обстеження ремонт та чищення димарів повітропроводів.

2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій, сертифікатів та інших документів дозвільного характеру.

 

 1. Органи управління

3.1. Відносини Підприємства з органами місцевого самоврядування будуються на засадах підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності Підприємства органам місцевого самоврядування.

3.1.1.Управління Підприємством здійснюється відповідно до його статуту на основі поєднання права власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудового колективу. Засновник здійснює право власника щодо управління Підприємством від імені Гатненської сільської територіальної громади.

3.2. Органами управління Підприємством є:

3.2.1. Гатненська сільська  рада – Засновник;

3.2.2. Виконавчий комітет Гатненської сільської ради – уповноважений орган контролю за діяльністю Підприємства;

3.2.3. Директор — виконавчий орган Підприємства;

3.3. Засновник Підприємства є вищим органом управління Підприємством.
До виключної компетенції Гатненської сільської  ради належить:

3.3.1. Затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін та доповнень.
3.3.2. Прийняття рішень про перетворення Підприємства або припинення його діяльності шляхом ліквідації.

3.3.3. Прийняття рішень про надання згоди на заснування Підприємством господарських товариств;

3.3.4. Прийняття рішень про надання згоди на вступ Підприємства до господарських товариств в якості учасника.

3.3.5. Прийняття рішень про зміну розміру статутного капіталу Підприємства.
3.3.6. Прийняття рішень про надання попередньої згоди на відчуження основних фондів Підприємства, на конкурентних засадах, якщо інше не встановлене законом.

3.3.7. Прийняття рішень про списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також про прискорену амортизацію основних фондів Підприємства.
3.3.8. Засновник Підприємства не має права приймати рішення стосовно Підприємства, виконання яких може привести до погіршення фінансово-економічного стану Підприємства, умов оплати праці працівників Підприємства, скорочення соціальних програм Підприємства.

3.4. Уповноваженим органом Гатненської сільської  ради, що здійснює контроль за ефективною діяльністю Підприємства, є виконавчий комітет Гатненської сільської ради. Виконавчий комітет Гатненської сільської  ради в межах своєї компетенції:

3.4.1. Координує діяльність Підприємства.

3.4.2. Заслуховує звіти про роботу директора Підприємства.

3.4.3. Розглядає проект фінансового плану Підприємства на наступний фінансовий рік.

3.4.4. Затверджує ціни та тарифи на послуги, що надаються, або роботи, що виконуються Підприємством, у випадках, встановлених чинним законодавством.
3.4.5. Попередньо погоджує залучення Підприємством банківського кредиту на поповнення обігових коштів та його умови.

3.5. Директор Підприємства.

3.5.1. Директор Підприємства є одноосібним виконавчим органом Підприємства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор Підприємства вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України та/або статуту Підприємства віднесені до компетенції Гатненської сільської  ради, її виконавчого комітету або ревізійної комісії підприємства.

3.5.2. Директор Підприємства є підзвітним Гатненській сільській  раді і її виконавчому комітету та організовує виконання їх рішень, прийнятих в межах компетенції відповідно до закону.

3.5.3. Директор Підприємства без довіреності діє від імені Підприємства в межах, встановлених статутом Підприємства і законом, представляє Підприємство у відносинах з громадянами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування.

3.5.4. Директор Підприємства призначається на посаду розпорядженням сільського голови. Прийняття Директора на роботу оформлюється контрактом, який від імені власника Підприємства підпису є Гатненський сільський голова.

3.5.6. Відповідно до встановленої компетенції, Директор Підприємства:

3.5.6.1. Розробляє та подає на погодження виконавчому комітету Гатненської сільської ради проект фінансового плану на наступний рік.

3.5.6.2. Забезпечує належне виконання затвердженого фінансового плану, ініціює внесення змін до нього у випадку суттєвих змін у кон’юнктурі на ринку послуг (робіт), які надаються (виконуються) Підприємством, з інших причин економічного характеру, які не залежать від Підприємства.

3.5.6.3 Звітує про роботу Підприємства в порядку та з періодичністю, визначеними виконавчим комітетом Гатненської сільської ради.

3.5.6.4. Забезпечує виконання доведеного до Підприємства в установленому порядку комунального замовлення, враховує його при формуванні виробничих програм, визначенні перспектив економічного і соціального розвитку Підприємства, складенні та виконанні річного фінансового плану;

3.5.6.5. Укладає, змінює та розриває господарські контракти та договори, відкриває та закриває рахунки у банківських установах;

3.5.6.6. Затверджує організаційну структуру Підприємства та штати працівників.
3.5.6.7. Приймає рішення про створення та ліквідацію філій та представництв Підприємства на території України, відкриття та закриття рахунків відокремленим підрозділам у банківських установах, затверджує положення про них, за погодженням із Засновником.

3.5.6.8. Самостійно формує адміністрацію Підприємства, в межах затвердженого штатного розкладу приймає та звільняє працівників, укладає трудові договори, вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону, правил внутрішнього трудового розпорядку; відповідно до колективного договору встановлює системи оплати праці, посадові оклади та тарифні ставки оплати праці.

3.5.6.9. В межах наданої компетенції видає накази та розпорядження з будь-яких питань діяльності Підприємства, обов’язкові для всіх працівників Підприємства.
3.5.6.10. Укладає та змінює колективний договір з трудовим колективом працівників Підприємства, забезпечує його виконання.

3.5.6.11. Відповідно до наданої компетенції самостійно вчиняє будь-які інші дії в інтересах Гатненської сільської територіальної  громади, Підприємства та трудового колективу, за винятком тих, що відповідно до закону або статуту віднесені до компетенції Гатненської сільської ради або її виконавчого комітету чи повинні бути попередньо узгоджені з виконавчим комітетом Гатненської сільської ради або попередньо потребують вирішення Гатненською сільською радою.

3.5.6.12. На час відсутності Директора, його обов’язки виконує один із заступників на підставі наказу Підприємства або розпорядження Гатненського сільського голови.

 1. Статутний капітал Підприємства.

4.1. Статутний капітал Підприємства формується за рахунок внесків Засновника.

4.2. Для забезпечення господарської діяльності  підприємства Засновник за рахунок власних коштів та власного майна створює статутний капітал Підприємства та за рахунок активів Підприємства, отриманих в результаті його господарської діяльності.

4.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника. У випадку прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Підприємства, його формування може відбуватися за рахунок внесеного Засновником майна, майнових прав та грошових коштів, а також за рахунок грошових коштів Підприємства.

 1. Майно Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також грошові кошти та інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

5.2. Майно комунального Підприємства перебуває у комунальній власності Гатненської сільської ради  і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.3.1. Грошові і майнові внески Засновника.

5.3.2. Доходи, одержані від реалізації робіт та послуг, інших видів господарської діяльності, а також від реалізації непотрібного або застарілого майна з дозволу Засновника або виконавчого комітету.

5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів.

5.3.4. Майно, створене Підприємством або придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку.

5.3.5. Благодійні внески, пожертви юридичних та фізичних осіб.

5.3.6. Інші джерела формування майна, не заборонені чинним законодавством.
5.4. Рішення про банкрутство Підприємства може бути прийняте лише за згодою Засновника.

5.5. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству на підставі рішень суду.

5.6. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного фонду інших юридичних осіб, не можуть бути передані у користування (у тому числі в оренду), запозичені, заставлені, про дані або відчужені у будь-який інший спосіб без попередньої згоди  Засновника або виконавчого комітету.

Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.7. Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:

5.7.1. амортизаційний фонд;

5.7.2. фонд розвитку виробництва;

5.7.3. фонд споживання (оплати праці);

5.7.4. фонд матеріального заохочення працівників;

5.7.4. резервний фонд.

5.7.5. Розподіл прибутку (доходу) Підприємства та порядок використання коштів фондів визначається відповідно до затвердженого річного фінансового плану.

 1. Господарська діяльність і звітність Підприємства

6.1. Підприємство самостійно здійснює господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником, за виконання взятих на себе зобов’язань перед трудовим колективом і партнерами по укладених договорах, перед міським та державним бюджетом і банками відповідно до чинного законодавства.

6.2. Підприємство самостійно здійснює свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на роботи (послуги), які воно реалізує, витрати, необхідні для забезпечення виробничого та соціального розвитку Підприємства.

6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат по оплаті праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати податків та інших обов’язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки прибутку (дивідендів), визначеної Засновником у затвердженому річному фінансовому плані, формування цільових фондів, залишається у розпорядженні Підприємства і вилученню не підлягає.

6.4. Підприємство реалізує роботи та послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними цінами або тарифами, затвердженими виконавчим комітетом Гатненської сільської ради.

6.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством.

 1. Трудові відносини та самоврядування трудового колективу

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі законодавства України про працю.

7.3. Самоврядування трудового колективу здійснюється в порядку та межах, визначених колективним договором, укладеним директором Підприємства з трудовим колективом.

 1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту Підприємства

8.1. Внесення змін до статуту Підприємства або затвердження статуту у новій редакції є виключною компетенцією Гатненської сільської ради, яка приймає про це відповідне рішення.

Право ініціювати внесення змін до статуту Підприємства мають виконавчий комітет Гатненської сільської ради, Директор Підприємства та трудовий колектив Підприємства.

8.2. Затверджений у новій редакції статут або зміни до нього підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

 1. Припинення діяльності Підприємства

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.

9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством.

9.4. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником Підприємства або уповноваженим ним органом або іншим органом, визначеним законом, якщо інший порядок її утворення не передбачений законом. Ліквідацію Підприємства може бути також покладено на Директора Підприємства.

9.5. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

9.6. Ліквідаційна комісія або інший орган, який проводить ліквідацію Підприємства, вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені Господарським кодексом України чи спеціальним законом строки.

9.7. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Підприємства та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Підприємства.
9.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

9.9. Претензії кредиторів у випадку ліквідації платоспроможного Підприємства задовольняються з майна Підприємства, а черговість вимог кредиторів визначається відповідно до Цивільного кодексу України. У разі визнання Підприємства банкрутом вимоги кредиторів задовольняються у порядку черговості, встановленої  Кодексом України з процедур банкрутства.

9.10. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за вказівкою Засновника.

 

 

 Секретар ради                                                                     Дмитро ШУЛЬГАН