Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунальної установи «Об’єднаний Трудовий архів сіл, селищ, міст Бучанського району» на 2021 рік

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 березня 2021 року                                                                      № 6/12

с. Гатне

 Про затвердження Програми фінансової підтримки

Комунальної установи «Об’єднаний Трудовий

архів  сіл, селищ, міст Бучанського району» на 2021 рік

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України  «Про національний архівний фонд та архівні установи», з метою забезпечення збереженості документів з кадрових питань (особового складу) суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та підпорядкування, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані), розташовані на території Гатненської територіальної громади, розглянувши і обговоривши   проект  програми на 2021 рік, враховуючи висновки та пропозиції постійних комісій ради, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити   Програму фінансової підтримки  Комунальної установи «Об’єднаний Трудовий  архів  сіл, селищ, міст Бучанського району»  на 2021 рік, що додається.

 1. Виконавчому комітету Гатненської сільської ради забезпечити виконання заходів Програми у 2021 рік.
 2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Гатненської сільської ради забезпечити фінансування заходів Програми, згідно з затвердженим кошторисом.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії Січкаренко Л.М.)

Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення  шостої сесії

Гатненської сільської ради

від 11.03.2021  № 6/12

 ПРОГРАМА

фінансової підтримки   Комунальної установи «Об’єднаний Трудовий  архів  сіл, селищ, міст Бучанського району»  на 2021рік

Загальні положення

 Програма фінансової підтримки Комунальної установи «Об’єднаний Трудовий  архів  сіл, селищ, міст Бучанського району»  на 2021рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про національний архівний фонд та архівні установи»,     .

Комунальна установа «Об’єднаний Трудовий  архів  сіл, селищ, міст Бучанського району» (далі – Трудовий архів) виконує важливе завдання зберігання та обліку, відповідно до вимог Державного комітету архівів України, документів з особового складу та документів тимчасового зберігання підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території  Гатненської сільської територіальної громади, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на її території і ліквідувалися без правонаступників.

Трудовий архів забезпечує надання архівних довідок про розмір заробітної плати, трудовий стаж колишнім працівникам ліквідованих підприємств, необхідних для оформлення пенсій, що має важливе значення для забезпечення соціального захисту, реалізації законних прав та інтересів громадян  громади.

Станом на 01.03.2021 Трудовий архів здійснює зберігання  фондів ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на території Гатненської сільської територіальної громади (далі- Громади) і ліквідувалися без правонаступників,  а саме:  131 справа с. Віта-Поштова та 17 справ с. Гатне.

 Мета Програми

Забезпечити:

 • централізоване тимчасове зберігання документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території Громади та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду;
 • забезпечення зберігання та обліку документів з особового складу та документів тимчасового зберігання ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на території Громади і ліквідувалися без правонаступників;
 • приймання на зберігання від підприємств, установ і організацій – джерел комплектування архівних документів з особового складу, фінансово-господарської діяльності та інших документів, строки зберігання яких не закінчилися;
 • покращення соціального захисту громадян Громади.
 1. Завдання Програми

Створення умов для приймання в повному обсязі документів з особового складу і фінансово-господарської діяльності від підприємств, установ та організацій, що ліквідуються без правонаступників, збереження і облік цих документів.

Взаємодія з підприємствами, установами та організаціями, що діяли на території  громади і ліквідуються, надання методичної допомоги їм у впорядкуванні документів і передачі на збереження до архіву.

 1. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого  бюджету із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Видатки на виконання заходів Програми  доведені у додатку 1 до цієї Програми.

 1. Очікувані результати виконання Програми

Надання методичної допомоги підприємствам, організаціям, установам, що ліквідуються у впорядкуванні документів і передачі їх на збереження до Трудового архіву.

Ведення прийому громадян, розгляд їх звернень та запитів, своєчасне надання їм архівних довідок необхідних для призначення пенсії.

Забезпечення збереження, обліку і охорони документів, що знаходяться в Трудовому архіві.

 1. Організація та контроль за реалізацією Програми

Виконавцем завдань Програми є виконавчий комітет Гатненської сільської ради. Контроль за виконанням завдань Програми покладається на постійну депутатську комісію сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії Січкаренко Л.М.)

Керуючий справами (секретар)

Виконавчого комітету                                             Лариса СІДЯКІНА