ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 червня 2021 року                                                                              № 9/3

с. Гатне

 

Про затвердження Програми соціальної

підтримки учасників антитерористичної

операції, операції Об’єднаних сил, членів

їх сімей, бійців-добровольців у Гатненській

територіальній громаді на 2021-2022 роки

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Бюджетного кодексу України, з метою покращення роботи з питань соціального захисту учасників антитерористичної операції, створення належних умов для їх життєзабезпечення, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, бійців-добровольців у Гатненській територіальній громаді на 2021-2022 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених в сільському бюджеті, відповідно до вимог чинного законодавства.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії –Січкаренко Л.М.) та заступника Гатненського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ляшук С.М.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Додаток до рішення 9-ї сесії

Гатненської сільської ради

VIII скликання

№9/3 від 02.06.2021 року

 

Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил,

членів їх сімей, бійців-добровольців у Гатненській територіальній громаді на 2021-2022 роки

 

І. Загальні положення

Програма розроблена та покликана сприяти реалізації законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту сімей загиблих учасників АТО, інвалідів війни, поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих. Дана Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, бійців-добровольців зареєстрованих у Гатненській територіальній громаді на 2021-2022 роки (далі – Програма) – це комплекс заходів, які реалізовуватимуться з метою надання соціальних, медичних, психологічних та юридичних послуг громадянам, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції на сході України (далі – АТО), членів їх сімей, у тому числі членів сімей загиблих учасників АТО, які потребують допомоги. В умовах проведення в Україні АТО виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам бойових дій АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули під час проведення АТО. Реалізація заходів Програми сприятиме підтриманню належного моральнопсихологічного стану членів сімей учасників АТО, забезпеченню потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці зазначених категорій осіб.

 

 1. Мета Програми

Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що спрямовані на розв’язання найважливіших проблем та поєднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій різних форм власності, спрямованих на поглиблення соціального захисту, адаптації, спільної координації наявних ресурсів для забезпечення соціальних гарантій учасників антитерористичної операції, членів їх сімей; створення в суспільстві атмосфери підтримки та поважного ставлення до членів сімей загиблих та учасників АТО.

 

ІІІ. Строки та етапи виконання Програми

Програма реалізується протягом 2021-2022 років.

 

 1. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

Вирішення питань соціального захисту учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, які потребують соціальної підтримки шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних заходів структурними підрозділами виконавчого комітету, громадськими та благодійними організаціями, комунальними підприємствами за рахунок бюджетів усіх рівнів, а також інших джерел, незаборонених чинним законодавством України.

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:

 • надання фінансової підтримки членам сімей, батькам та утриманцям загиблих військовослужбовців під час проведення АТО;
 • надання учасникам АТО та членам їх сімей, членам сімей загиблих учасників АТО комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;
 • увічнення пам’яті загиблих героїв;
 • забезпечення організації відпочинку (з наданням оздоровчих послуг) демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, неповнолітніх дітей) у санаторно-курортних закладах;
 • забезпечення соціального супроводження демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей (дружини (чоловіка) неповнолітніх дітей);
 • забезпечення надання психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції;
 • забезпечення дітей учасників АТО подарунками, до новорічних та різдвяних свят.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми проводиться у відповідності до законів України про Державний бюджет на відповідний рік, інших нормативно-правових актів. Видатки для виконання даної Програми здійснюються за рахунок коштів, передбачених у сільському бюджеті на відповідний рік з уточненнями (додаток 1). Для забезпечення реалізації Програми передбачається також залучення благодійних внесків та гуманітарної допомоги.

Для розгляду питання про надання фінансової підтримки (одноразової грошової допомоги) громадянам, необхідно подати наступні документи:

– письмову заяву з відповідним проханням на ім’я голови Гатненської сільської ради;

– акт обстеження матеріальних і побутових умов заявника з висновком про доцільність надання допомоги завірений сільським головою, з відміткою щодо надання матеріальної допомоги сільською радою;

– на лікування та операцію – довідку медичного закладу;

– копія посвідчення учасника бойових дій (АТО);

– копія довідки військового комісаріату чи іншого органу, що здійснює керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, про проходження військовослужбовцем (військовозобов’язаним, резервістом) військової служби (для учасників бойових дій АТО та членів їх сімей);

– копія свідоцтва про смерть військовослужбовця (для виплати одноразової допомоги сім’ям загиблих);

– реквізити рахунку в банківській установі для відшкодування коштів.

Фінансова підтримка надається не більше одного разу на рік.

 

VІ. Завдання і заходи Програми

З метою реалізації Програми визначено пріоритетні напрями та заходи, а також відповідальних за дотримання термінів їх виконання, джерела та обсяги фінансування з поділом на відповідні періоди (згідно додатку).

 

VІІ. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання заходів Програми очікується досягнення певних зрушень у реалізації соціальної політики в місті, охоплення максимального кола учасників антитерористичної операції, членів їх сімей заходами соціальної підтримки та соціальної адаптації, забезпечення соціальної і матеріальної підтримки таких осіб шляхом додержання державних соціальних гарантій і впровадження додаткових форм адресної підтримки.

 

 

Заступник сільського голови                                               Світлана ЛЯШУК

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 Перелік напрямів, завдань і заходів Програми

соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, бійців-добровольців у Гатненській територіальній громаді на 2021-2022 роки

 

№ п/п Назва напряму (пріоритетні завдання) Заходи програми Строк виконання Виконавці Очікуваний результат
1 2 3 4 5 6
1. Надання матеріальних допомог та пільг 1.1.Надання матеріальної допомоги 2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради Додаткова адресна підтримка учасників АТО/ООС та їхніх сімей
1.2.Надання матеріальної допомоги на поховання, вшанування та увічнення пам’яті загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради Додаткова адресна підтримка учасників АТО/ООС та їхніх сімей
1.3.Звільнення постраждалих учасників АТО/ООС, бійців-добровольців АТО/ООС та сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС від оплати послуги з управління /внесків на управління багатоквартирним будинком 2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради, управителі,

ОСББ

Додаткова адресна підтримка учасників АТО/ООС та їхніх сімей
1.4.Відшкодування транспортних витрат, пов’язаних з доставкою учасників АТО/

ООС до спеціалізованих медичних закладів, для поїздок до місць поховання загиблих воїнів  АТО з метою їх вшанування та для поїздок для участі в парадах і маршах

2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС
1.5. Формування реєстру дітей учасників АТО, соціального паспорту групи, класу, закладів дошкільної та загальної середньої освіти 2021-2022 Заклади дошкільної та загальної  середньої освіти, управління освіти сільської ТГ

 

Своєчасне надання пільг дітям учасників АТО/ООС
1.6. Психолого-педагогічний супровід дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО/ООС, повернулися пораненими чи загинули під час виконання військових завдань 2021-2022 Заклади дошкільної та загальної  середньої освіти, управління освіти сільської ТГ Додаткова психологічна підтримка дітей учасників АТО
1.7. Безкоштовне відвідування колективів закладів культури та безкоштовне навчання у школах естетичного виховання дітьми учасників АТО/ООС, які зареєстровані або фактично проживають, або  працюють на підприємствах, в установах, організаціях Гатненської територіальної громади

 

2021-2022 Управління куль-тури, фінансове управління виконавчого комітету сільської ради

 

Додаткова адресна підтримка сімей учасників АТО/ООС
1.8. Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей учасників АТО/ООС в закладах дошкільної та загальної середньої освіти 2021-2022 Управління освіти, фінансове управління виконавчого комітету сільської ради Додаткова адресна підтримка сімей учасників АТО/ООС
1.9.Сприяння участі дітей постраждалих учасників АТО/ООС та бійців-добровольців АТО/ООС у культурно-масових заходах, екскурсіях, фестивалях 2021-2022 Управління освіти, управління культури, служба у справах дітей виконавчого комітету сільської ради Додаткова адресна підтримка сімей учасників АТО/ООС
1.10.Поліпшення житлових умов учасників АТО/ООС та членів їх сімей, які цього потребують 2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради

 

 

 

Поліпшення житлових умов учасників АТО/ООС та їхніх сімей
1.11.Вшанування учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС до державних та інших свят шляхом надання одноразової матеріальної допомоги (до Дня Незалежності, Дня пам’яті захисників України, Дня захисника України, Дня Збройних сил України) 2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради Додаткова адресна підтримка учасників АТО/ООС та їхніх сімей
1.12.Відшкодування учасникам АТО/ООС вартості придбаних лічильників обліку води з метою їх встановлення за місцем проживання 2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради Додаткова адресна підтримка учасників АТО/ООС та їхніх сімей
2. Надання комплексної допомоги

 

2.1.Формування Єдиного реєстру учасників АТО/ООС, оформлення соціального пас-порту на кожного учасника АТО/ООС з метою визначення видів необхідної соціальної допомоги та надання комплексу соціальних послуг 2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС та їхніх сімей
2.2.Соціальний супровід учасників АТО/ООС після повернення із зони АТО

/ООС, надання необхідних соціальних послуг

2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради

 

 

 

Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС та їхніх сімей
2.3.Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО/ООС та членів їх сімей 2021-2022 Відділ з організаційних питань виконавчого комітету сільської ради Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС та їхніх сімей
2.4.Забезпечення земельними ділянками учасників АТО/

ООС та членів їх сімей згідно з діючим земельним законодавством

2021-2022 Сектор земельних відносин сільської ради Додаткова адресна підтримка учасників АТО/ООС та їхніх сімей
2.5.Надання необхідної допомоги у працевлаштуванні, сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС 2021-2022 Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС та їхніх сімей
2.6.Забезпечення безкоштовним санаторно-курортним лікуванням учасників АТО/

ООС шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам

 

 

2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради Додаткова адресна підтримка учасників АТО/ООС
  2.7.Надання безкоштовної  юридичної допомоги учасникам АТО/ООС та членам їх сімей 2021-2022   Посилення  юридичного захисту учасників АТО/ООС та їхніх сімей
2.8.Надання соціально-побутових послуг самотнім пенсіонерам, які є членами сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС і опинились у складних життєвих обставинах 2021-2022   Додаткова адресна підтримка сімей учасників АТО/ООС
2.9.Надання безоплатних соціальних послуг учасникам АТО/ООС та членам сімей загиблих/померлих учасників АТО/ООС 2021-2022   Додаткова адресна підтримка учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей
 
3. Медичне обслуговування 3.1.Ведення та оновлення реєстру учасників АТО/ООС 2021-2022   Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС
3.2.Створення бази даних учасників АТО/ООС, які мають групу інвалідності 2021-2022   Посилення соціального захисту учасників АТО/ООС
3.3.Проведення профілактичних оглядів, медикаментозне забезпечення та зубопротезування учасників АТО/ООС відповідно до законодавства 2021-2022   Покращення стану здоров’я  учасників АТО/ООС
    3.4. Безкоштовне проходження медичних  оглядів учасників АТО/ООС, якщо це не пов’язано з їх прямою професійною діяльністю, та безкоштовна видача  бланків суворої звітності 2021-2022   Покращення стану здоров’я  учасників АТО/ООС
    3.5. Проведення протезування дефектів зубних рядів учасникам АТО/ООС 2021-2022 Покращення стану здоров’я  учасників АТО/ООС
4. Патріотичне виховання молодого покоління 4.1.Організація зустрічей учнів з учасниками АТО/

ООС та волонтерами, які надають їм допомогу

2021-2022 Управління освіти виконавчого комітету сільської ради Виховання патріотизму у дітей та молоді
4.2.Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів, присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України 2021-2022 Управління освіти виконавчого комітету сільської ради Виховання патріотизму у дітей та молоді
       
4.4.Запровадження місцевими засобами масової інформації тематичних передач, публікацій матеріалів про героїчні вчинки учасників АТО/ООС та загиблих/померлих осіб, які брали участь в АТО/ООС 2021-2022 Редакція газети Виховання патріотизму у дітей та молоді
4.5.Встановлення меморіальних дошок загиблим/померлим особам, які брали участь в АТО/ООС, на навчальних закладах громади 2021-2022 Виконавчий комітет сільської ради, управління освіти виконавчого комітету сільської ради Виховання патріотизму у дітей та молоді

 

 

Заступник сільського голови                                               Світлана ЛЯШУК