ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 26 серпня 2021 року                                                                        № 12/

с. Гатне

 

Про затвердження «Програми

поховання невідомих та безрідних

громадян, учасників бойових дій,

почесних громадян Гатненської

територіальної громади» на 2021 – 2025 роки

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 8,14,16 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада 2003 року №193, Гатненська сільська рада –

                                                    ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Програму «Поховання невідомих та безрідних громадян учасників бойових дій, почесних громадян Гатненської територіальної громади» на 2021 – 2025 роки (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, архітектури, благоустрою, транспорту та зв’язку, голова Ворушев С.Є. та першого заступника сільського голови Вітенка С.М.

 

Сільський голова                                             Олександрович ПАЛАМАРЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення чергової 12 сесії

Гатненської сільської ради VIIІ скликання

від 26 серпня 2021  р. № 12/__

 

ПРОГРАМА

поховання невідомих та безрідних громадян, учасників бойових дій, почесних громадян Гатненської територіальної громади на 2021 – 2025 роки

 

 

 

Гатне – 2021

Паспорт Програми

 

Ініціатор розроблення програми Гатненська сільська рада
Розробник програми Відділ капітального будівництва, благоустрою та житлово-комунального господарства
Співрозробники програми КП «Інтер-К»
Учасники програми Виконавчий комітет Гатненської сільської ради

КП «Інтер-К», суб’єкти підприємницької діяльності

Термін реалізації програми 2021 – 2025 роки
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Гатненської територіальної громади, гранти, благодійні внески, інші кошти не заборонені законом.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми , в тому числі (тис. грн.): 350 000,00 грн.

 

 

 

  1. Загальна частина

Програма поховання невідомих та безрідних громадян, учасників бойових дій, почесних громадян Гатненської територіальної громади на 2021 рік (далі-Програма) визначає порядок використання коштів, виділених з бюджету Гатненської територіальної громади на перепоховання та поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, а також учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та почесних громадян громади  відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» та Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» ДСанПІН 2.2.2.028-99.

Відповідно до ст.14, 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу» поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, а також учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та почесних громадян громади здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

  1. Характеристика програми та мета

На території Гатненської територіальної громади розташовано 3 (троє) існуючих кладовищ закритого типу, 1 (одне) кладовище закрите та ще 2 (два) кладовища запроектовані, згідно Генеральних планів с. Віта-Поштова та Гатне.

Головною метою Програми: є забезпечення вимог статті 14, 16 Закону України «Про поховання та похоронну справу», а саме: перепоховання та поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, а також учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності  та почесних громадян громади.

Виконання програмних заходів за рахунок коштів бюджету Гатненської територіальної громади дозволить дотримуватися санітарних норм та організації належного поховання одиноких громадян, та тих, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, а також учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та почесних громадян.

  1. Основні завдання програми

Програма спрямована на:

– забезпечення належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого;

– забезпечення права громадян на захоронення їхнього тіла відповідно до їх волевиявлення, якщо таке є;

– створення та експлуатацію об’єктів, призначених для поховання, утримання і збереження місць поховань;

– організація і проведення поховань померлих або загиблих.

 

 

 

  1. Фінансове забезпечення Програми

Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів, а також учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та почесних громадян потребує виділення коштів із бюджету Гатненської територіальної громади.

Програма розрахована на 2021 рік.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, виділених із бюджету Гатненської територіальної громади в сумі 350 000,00 грн.

  1. Розрахунок вартості захоронення безрідного, або невідомого покійника
№ з/п Перелік

видів ритуальних послуг та предметів ритуальної належності

Ціна, грн.
1. Послуги з перевезення (вартість за годину) 350,00
2. Труна (дерев’яна стандартна) 400,00
3 Табличка (дерев’яна, розмір *****) 100,00
4. Хрест 350,00
5. Мішок санітарний з поліетилену 200,00
6. Викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили, відповідно до затвердженого тарифу 3200,00
  Всього 4600,00

 

  1. Розрахунок вартості захоронення для окремих категорій громадян
№ з/п Перелік

видів ритуальних послуг та предметів ритуальної належності

Ціна, грн.
1. Оформлення  договору – замовлення 30,00
2. Труна 1200,00
3. Вінок 250,00
4. Підпис траурної стрічки 10,00
5. Хрест металевий 350,00
6. Покривало ритуальне 120,00
7. Поховальний набір 40,00
8. Викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили, відповідно до затвердженого тарифу 3 200,00
  Всього: 5200,00
  1. Очікувані результати виконання Програми

– дотримання санітарних норм, завдяки включенню можливості непоховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів;

– створення рівних умов для поховання померлих незалежно від їх раси, кольору шкіри, політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального  походження, місця проживання, мовних або інших ознак;

– гідне ставлення до тіла померлого;

– унеможливлення випадків непоховання померлих одиноких громадян, а також учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та почесних громадян;

– забезпечення безперебійної організації поховання померлих одиноких громадян, а також учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та почесних громадян.

  1. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює  головний розпорядник коштів Гатненської територіальної громади – виконавчий комітет Гатненської сільської ради та Постійна депутатська комісія Гатненської територіальної громади з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, архітектури, благоустрою, транспорту та зв’язку.

 

Секретар ради                                                                Дмитро ШУЛЬГАН