ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 04 листопада 2021 року                                                                           № 14/

с. Гатне

 

Про затвердження Програми надання

 одноразової допомоги дітям-сиротам

і дітям, позбавленим батьківського

піклування, після досягнення

18-річного віку, які мешкають на території

Гатненської територіальної громади

на 2021-2022 роки

       Керуючись  п. 22, ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», з метою створення додаткових умов в громаді для соціальної адаптації, соціокультурного розвитку та матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку,   Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, які мешкають на території Гатненської територіальної громади на 2021-2022 роки, що додається.
  2. Фінансово-економічному управлінню Гатненської сільської ради передбачити кошти на надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.).

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Гатненської сільської ради

VІІІ скликання

від 04 листопада 2021 року № 14/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Гатненської сільської ради на 2021 – 2022  роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Гатне

2021 рік

 

І. Паспорт програми

 

1 Назва програми Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Гатненської сільської ради на 2021- 2022 роки

 

2 Нормативно-правові документи, на основі яких розроблена Програма Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Конституція України, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку»
3 Замовник програми Гатненська сільська рада
4 Головний розробник Програми Управління освіти Гатненської сільської ради
5 Головна мета Програми Забезпечення повного і своєчасного надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2021 – 2022 роках  виповнюється 18 років
6. Строки реалізації Програми 2021 – 2022  роки
7. Джерела фінансування Місцевий бюджет
8. Обсяги фінансування 2021 рік – 1810 грн

2022 рік – 5430 грн

9 Очікувані кінцеві результати реалізації Програми Очікується зниження негативних проявів серед дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціопсихічного стану.

 

 

 

ІІ. Загальні положення

 

Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Гатненської сільської ради на 2021-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Бюджетного кодексу України,  Конституції України, Законів  України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства»,  «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 (зі змінами) «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»,

 

ІІІ. Мета і завдання Програми

 

Метою Програми є забезпечення повного і своєчасного надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2021 – 2022 роках  виповнюється 18 років.

Завданнями Програми є:

– встановлення кола осіб, що мають  право на відповідну допомогу;

– встановлення строків і способу, в який такі особи можуть звернутися до уповноважених органів для отримання допомоги;

– визначення розміру допомоги (в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»).

 

                                       ІV. Фінансування Програми 

                                   

Фінансування заходів на виконання Програми передбачається здійснювати відповідно до законодавства України за рахунок коштів сільської ради, а також інших, не заборонених законом джерел  в межах видатків, затверджених рішеннями сільської ради  про бюджети  на 2021рік та 2022 рік.

Головним розпорядником коштів Програми є Управління освіти Гатненської сільської ради.

Для виконання завдань даної програми необхідне фінансування в розмірі 1810,00 грн для кожної дитини (в порядку постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року № 823).

Фінансування на кожен бюджетний рік визначається в залежності від кількості дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, яким у 2021році та 2022 році виповнюється 18 років.

               

  1. Координація дій та контроль за ходом виконання Програми

 

Координатором виконання заходів Програми є Управління освіти Гатненської сільської ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється комісією з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.

Контроль за використанням коштів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

 

VІ. Механізм реалізації програми

Служба у справах сім’ї та дітей Гатненської сільської ради  подає до Управління освіти Гатненської сільської ради списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років. У списках зазначається прізвище, ім’я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження, постійне місце проживання.

Виплата одноразової допомоги здійснюється управлінням освіти у безготівковій (готівковій) формі на підставі заяви, паспорта отримувача цієї допомоги, довідки з місця проживання, розрахункового рахунка.

У разі перебування особи, яка має право на отримання одноразової допомоги, у слідчому ізоляторі або установі виконання покарань, така допомога призначається і виплачується шляхом перерахування на відкритий у банку вкладний (депозитний) рахунок особи на підставі звернення адміністрації слідчого ізолятора або установи виконання покарань до Управління освіти Гатненської сільської ради за умови наявності інформації про дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, в єдиному банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Вкладні (депозитні) рахунки на ім’я зазначених осіб відкриваються адміністрацією слідчого ізолятора або установи виконання покарань у банку в установленому законодавством порядку.

У разі переміщення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, якій у поточному році виповнюється 18 років, з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, що розташований на лінії зіткнення, відділ у справах дітей, сім’ї та з питань соціального захисту населення включає таку дитину до зазначеного списку для отримання одноразової допомоги.

Повідомлення із зазначенням строку, протягом якого можна отримати одноразову допомогу, та адреса  управління освіти надсилається дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування відділом у справах дітей, сім’ї та з питань соціального захисту населення.

У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.

 

VII. Очікувані результати від реалізації програми

 

У період виконання Програми очікується зниження негативних проявів серед дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціопсихічного стану.