ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 липня 2021 року                                                                            № 10/8

с. Гатне

Про затвердження Програми

з інфекційного контролю в КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» на 2021 рік

З метою реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування небезпечних інфекцій, поліпшення епідеміологічної ситуації та запобіганню поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму з інфекційного контролю в КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» на 2021рік (далі – Програма), що додається.
 2. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради» забезпечити організацію виконання заходів Програми та інформувати про хід її реалізації.

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці, соціального захисту населення та спорту.

 

Сільський голова                                                      Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення десятої сесії Гатненської сільської ради VIIІ скликання

від 08 липня 2021 року № 10/8

 

 

 

 

ПРОГРАМА

з інфекційного контролю в КНП

«Центр первинної медико-санітарної допомоги

Гатненської сільської ради»

на 2021 рік

 

1.Загальна характеристика ПРОГРАМИ

з інфекційного контролю в КНП

«Центр первинної медико-санітарної допомоги

Гатненської сільської ради»

на 2021 рік

№ п/п Ініціатори розроблення Програми Гатненської сільської ради»

 

1. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Наказ МОЗ України від 02.04.2020 року № 762 Протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19»)

Наказ МОЗ України від 17.03.2015 № 148 «Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків» – комісія ВІЛ

Наказ МОЗ України від 12.03.2007 № 113 «Про затвердження вказівок планування заходів щодо поширення занесення і поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб »

Наказ МОЗ України від 01.02.2019 № 287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз»

 

2. Розробник Програми Гатненська сільська рада

КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради»

3. Відповідальний виконавець Програми КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради»
4. Учасники Програми Гатненська сільська рада

КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради»

5. Термін реалізації Програми 2021рік
6. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Місцевий бюджет, кошти інших джерел не заборонених законодавством України
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 500 000, 00 грн.

 

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Складна епідемічна ситуація вимагає підвищеної уваги до запобігання поширенню інфекцій і посилює вимоги до якості дезінфекції виробів медичного призначення, інструментів і об’єктів амбулаторій загальної практики сімейної медицини та проведення  у структурних підрозділах КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» заходів, спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки.

 1. Мета Програми

Метою Програми з інфекційного контролю в КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» на 2021 рік (далі – Програма) є поліпшення епідеміологічної ситуації в напрямі зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, ВІЛ, запобіганню поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб (в т. ч. COVID-19), зниження рівня захворюваності та смертності від них, ко-інфекціі (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, ВІЛ та особливо небезпечних інфекцій.

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, строки та етапи виконання Програми

Головними шляхами розв’язання проблем Програми є безумовне дотримання законодавчих та нормативних документів з питань інфекційного контролю. З цією метою буде реалізований комплекс заходів, спрямованих на:

 • проведення комплексного планування та фінансування заходів інфекційного контролю;
 • організацію підготовки медичних працівників із засад інфекційного контролю;
 • забезпечення проектування, будівництва, ремонту з урахуванням вимог інфекційного контролю;
 • залучення громадянського суспільства, інформування населення щодо заходів безпеки (соціальна реклама);
 • моніторинг і оцінювання ефективності заходів інфекційного контролю на всіх рівнях системи медичної допомоги;
 • проведення операційних досліджень, спрямованих на прийняття управлінських рішень у сфері інфекційного контролю;
 • видання відповідних наказів з інфекційного контролю ;
 • складання плану інфекційного контролю;
 • забезпечення своєчасної діагностики пацієнтів та призначення необхідного лікування;
 • своєчасна ізоляція хворих, які становлять епідемічну небезпеку;
 • навчання хворих етикету кашлю і заходам респіраторної гігієни;
 • профілактику серед медичних працівників.
 • оцінювання технічного стану та матеріального забезпечення закладу з питань ІК із подальшим складанням відповідного кошторису;
 • дотримання заходів щодо охорони праці та особистої гігієни працівниками амбулаторій
 • регулярне оцінювання ризиків поширення інфекції в відокремлених структурних підрозділах КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради»
 • розробку алгоритмів безпечного робочого процесу, впровадження та контроль їх виконання персоналом, пацієнтами та відвідувачами;
 • дотримання критеріїв госпіталізації;
 • проведення оцінювання якості впровадження інфекційного контролю на робочому місці.

Програма діє протягом 2021 року.

 1. 5. Ресурсне забезпечення Програми з інфекційного контролю в КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» на 2021 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

всього

 

Всього витрат на виконання Програми, грн..
 

500 000, 00 грн

 

 

Показники продукту Програми з інфекційного контролю в КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» на 2021 рік

 

П/П

Назва показника одиниця Дані на початок дії Програми 2021 Всього за період дії Програми
5.1.Показники продукту Програми
1 Рівень інформативності населення з  питань інфекційного контролю % 50 100 100
2. Охоплення пацієнтів лабораторними та діагностичними дослідженнями у межах ПМД % 20 70 70
3. Відсоток охоплення груп пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку інфекційних захворювань у межах ПМД % 50 80 80

 

 1. Напрямки діяльності та заходи Програми з інфекційного контролю в КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради»

 на 2021рік

Опис заходів Шляхи реалізації заходів Термін реалізації заходів Бюджет, грн.  Джерела фінансування
Організувати забір мокроти у осіб з підозрою на туберкульоз Обладнати в структурних підрозділах майданчик для забору мокротиння ІII квартал 2021 року 25000,00 Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел.
Організувати забір  та доставку біологічного матеріалу при підозрі на  COVID-19 Обладнати в Віто Поштовій амбулаторії загальної практики сімейної медицини пункт забору біологічного матеріалу при підозрі на  COVID-19 ІII квартал 2021 року 120 000, 00 Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел
Забезпечення контейнерами для збору мокротиння Придбати контейнери 500 штук  (6,00 за 1 шт.) ІII квартал 2021 року 3000, 00 Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел.
Забезпечення  засобами індивідуального захисту  

Закупити (маски медичні, рукавички, захисні халати)

ІII квартал 2021 року 30 000,00 Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел
Забезпечення амбулаторій дезінфікуючими засобами Закупити дезінфікуючи засоби для обробки приміщень та для обробки рук ІII квартал 2021 року  

40 000, 00

 

Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел.
Забезпечення проведення туберкулінодіагностики Придбання туберкуліну Серпень 2021 року 47 000,00 Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел.
Забезпечення швидкими тестами на АГ до COVID Придбати швидкі

тести

Серпень 2021 80 000, 00 Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел.
Забезпечення пробірками та зондами для ПЛР дослідження Придбати 1500шт.

пробірок та 3000шт. зондів

Протягом року 30000, 00 Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел
Обладнати бактерицидними опромінювачами

структрні підрозділи  КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради»

 

 

 

 

Придбати 23 од бактерицидних опромінювачів опромінювачів. ІII квартал 2021 року 25 000. 00 Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел.
Обладнати пункти щеплення  амбулаторій загальної практики сімейної медицини Придбати 2 побутових холодильники та джерело безперебійного живлення (3 од), провести поточний ремонт. ІІІ квартал 2021 100 000,00 Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел.
Всього коштів :      

500 000,00

 

Кошти Гатненської сільської ради  та інших незаборонених законом джерел.

 

7.Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради», яке забезпечує та несе відповідальність за реалізацію її заходів. Про хід виконання завдань Програми КНП «ЦПМСД Гатненської сільської ради» звітує на сесії або профільній постійній комісії сільської  ради.

 

Сільський голова                                                   Олександр ПАЛАМАРЧУК