ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 квітня 2021 року                                                                         № 7/11

с. Гатне

                      

Про затвердження Положення про порядок зарахування дітей до  комунальних закладів дошкільної освіти Гатненської сільської ради на 2021-2022 н.р.

 

 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р. № 86), листа Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-499 “Про Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку”, з метою забезпечення чіткості і прозорості зарахування дітей дошкільного віку до закладів дошкільної освіти Гатненської сільської ради, визначення послідовності набору дітей з подальшим обліком у цих  закладах, керуючись  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про порядок зарахування дітей до комунальних закладів дошкільної освіти Гатненської сільської ради на 2021-2022 н.р. (додаток 1).
 2. Установити, що Положення застосовується з моменту прийняття рішення.
 3. Управлінню освіти Гатненської сільської ради (начальник управління –  Мельник В.А.) довести це Положення до відома керівників дошкільних установ, розміщених на території Гатненської сільської ради та забезпечити контроль за його виконанням.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму (голова комісії – Вахненко В.В.).

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

ДОДАТОК 1

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок зарахування

дітей до комунальних закладів дошкільної освіти

Гатненської сільської ради на 2021-2022 н.р.

 

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок зарахування дітей до комунальних дошкільних навчальних закладів Гатненської сільської ради (далі — Положення) регулює перехідний порядок зарахування дітей до закладів дошкільної освіти, що знаходяться у комунальній власності Гатненської територіальної громади (далі — ЗДО), на 2021-2022 навчальний рік.

1.2. Положення розроблено з метою задоволення потреб громадян, які проживають на території Гатненської громади, в освітніх послугах для дітей дошкільного віку, спрощення процедури та вільного доступу до інформації про облік дітей до вступу у дошкільний навчальний заклад, забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до комунальних дошкільних навчальних закладів громади, соціальної підтримки сімей, які мають дітей дошкільного віку та користуються пільгами, передбаченими чинним законодавством України.

 

2.Порядок реєстрації заяв про зарахування дітей до ЗДО

 

2.1.  На 2021-2022 рік до ЗДО приймаються заяви на зарахування дітей, яким є 3 роки, а також за наявності реєстрації дитини або одного з батьків (або осіб, що їх заміняють на законних підставах) на території Гатненської сільської громади. Вік дитини при зарахуванні до ЗДО визначається станом на  1 вересня 2021 року.

2.2. Реєстрація проводиться за заявою одного із батьків та подачею наступних документів:

 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • копії паспорта заявника (перша, друга та сторінка реєстрації або довідка про реєстрацію);
 • медичної довідки, виданої відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», разом з висновком про те, що дитина може відвідувати ЗДО;
 • документ, що підтверджує право на отримання пільг для першочергового зарахування, якщо такі є;
 • згода на обробку персональних даних;
 • довідка про місце реєстрації дитини.

2.3. Реєстрація дітей для зарахування до закладів Гатненської сільської ради здійснюється за допомогою Книги обліку дітей. Аркуші Книги обліку дітей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом засновника та скріплюються печаткою. Заявники засвідчують своїм підписом в Книзі обліку факт реєстрації до списків.

2.4. Скасування реєстрації відомостей про дітей здійснюється:

– на підставі заяви батьків;

– у разі невідповідності наданих документів вимогам цього Положення;

– в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

 1. Порядок зарахування дітей до ЗДО

3.1. Прийом до ЗДО заявників категорій, що мають право на першочергове зарахування, не може перевищувати 20% від загальної кількості дітей, до яких відносяться діти, що не мають такого права.

3.2. Першочергово до ЗДО зараховуються діти, які:

1)   є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

2) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

3) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

4) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

5) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, діти батьків, які є учасниками бойових дій;

6) є дітьми працівників комунальних закладів освіти та охорони здоров’я;

 

3.3. Голова Гатненської сільської ради своїм розпорядженням формує Комісію з зарахування дітей до ЗДО, до якої входять представники депутатського корпусу, виконавчого комітету Гатненської сільської ради, представники громадськості.

3.4. Зарахування дітей до ЗДО здійснюється за таким правилом:

Заяви до ЗДО, що були подані до 01.06.2021 року, анулюються, про що завчасно інформують на офіційних сторінках Гатненської сільської ради.

Нові заяви на зарахування до ЗДО подаватимуться в ЗДО, яке обрали батьки, в період з 02.06.2021-30.06.2021. Керівник ЗДО по завершенню реєстрації передає всі заяви до Комісії з зарахування дітей, яка, у свою чергу, перевіряє документи та організує жеребкування, а саме

1) жеребкування заяв з правом на першочергове зарахування за віковими категоріями дітей (20% місць).

2) жеребкування заяв за віковими категоріями на загальних підставах, до цього жеребкування додаються і заяви з правом першочергового зарахування, які не пройшли на першому етапі (80% місць).

3.5. Жеребкування транслюватиметься у форматі онлайн відеоконференції і є публічним. Протокол засідання комісії з зарахування дітей до ЗДО затверджується рішенням голови Гатненської сільської ради.

3.6. Заяви, що надійшли від батьків після 30.06.2021, розглядаються у разі доукомплектування груп ЗДО протягом календарного року відповідно до встановлених нормативів згідно з зазначеним порядком.

 

 1. Прикінцеві положення

4.1. Члени постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму мають право здійснювати перевірки з виконання рішень виконкому з розподілу дітей до дошкільних навчальних закладів громади не менш ніж 1 раз на два місяця або за наявності підстав, а саме: звернення від батьків або осіб, які їх замінюють, що надійшли до виконкому Гатненської сільської ради. Проведення вказаної перевірки має бути ініційовано за рішенням комісії або за розпорядженням сільського  голови.

4.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ЗДО, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.3. Положення може бути змінено або доповнено виключно на підставі рішення  Гатненської сільської ради.

 

 

Секретар ради                                                                           Дмитро ШУЛЬГАН