ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 квітня 2021 року                                                                        № 7/16

с. Гатне             

Про затвердження Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Гатненської сільської ради

З метою встановлення єдиного порядку демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд, здійснення контролю за станом благоустрою, забезпечення чистоти і порядку на території Гатненської сільської ради, відповідно до статті 144 Конституції України, статті 25, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Постанови  Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», Гатненська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, архітектури, благоустрою, транспорту та зв’язку (Ворушев С. Є.)

  

Сільський голова                                            Олександр ПАЛАМАРЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 7-ї сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання

від 15 квітня 2021 року № 7/16

Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Гатненської сільської ради (сіл  Гатне, Віта-Поштова та Юрівка)

 1. Загальні положення
  • Дане Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Гатненської сільської ради, сіл Гатне, Віта-Поштова та Юрівка (надалі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про рекламу», пункту 5 частини 2 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України № 2067 від 29.12.2003 року «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244.
  • Положення встановлює єдині правила демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд на території Гатненської сільської ради, сіл Гатне, Віта-Поштова та Юрівка (надалі – Гатненська територіальна громада).
  • Положення передбачає порядок підготовки, механізм, підстави, терміни і проведення демонтажу незаконно розміщених споруд, розміщених в межах Гатненської територіальної громади та подальше поводження з демонтованими тимчасовими спорудами з відшкодуванням витрат, пов’язаних з їх демонтажем та зберіганням.
  • Положення містить загальнообов’язкові на території Гатненської територіальної громади норми, за порушення яких передбачена відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  • Положення є обов’язковим до виконання органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх форм власності, їх керівниками, працівниками та громадянами.
  • У Положенні терміни вживаються в наступному значенні:

До тимчасових споруд належать: тимчасові споруди для торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, тимчасові гаражі, зовнішня реклама, інформаційні стенди, дошки, торговельні майданчики, торговельні місця, криті столи, загороджувальні конструкції та інші тимчасові конструкції.

Наведені поняття вживаються у такому значенні.

Тимчасова споруда для торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Тимчасовий гараж – тимчасова споруда для зберігання транспортних засобів з відповідним терміном експлуатації без улаштування фундаменту.

Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

Інформаційний стенд, дошка — плашка з різного матеріалу на якій для наочного відображення розміщується інформація різного змісту.

Торговельний майданчик/торговельне місце – замощена чи заасфальтована ділянка землі, облаштована на територіях ринків або автономно та на якій розміщено необхідний для торгівлі інвентар (ваги, лотки тощо), а також прилавки (столи), транспортні засоби, причепи, візки, контейнери, кіоски, палатки та використовується для індивідуальної торгівлі.

Криті столи – це столи з покрівлями, які розташовані на відкритій території. До критих столів відносяться також столи, які розміщені в будівлях та мають одну загальну покрівлю над декількома столами.

Загороджувальні конструкції — огорожа, тин, брама (ворота), конструкції тимчасового або капітального типу, суцільні або несуцільні, призначені для огорожі, захисту, ізоляції певної територій, будівель, споруд від зовнішнього середовища або між собою та для обмеження доступу на певну територію.

Демонтаж ТС – комплекс заходів, які передбачають відокремлення тимчасової споруди від місця її розташування, завантаження, розвантаження; транспортування та зберігання  тимчасової споруди, у випадках, передбачених у розділі 2 Положення, з приведенням місця розташування тимчасової споруди в належний стан з відновленням його благоустрою.

Особа – особа, яка є власником/користувачем встановленої тимчасової споруди.

Суб’єкт господарювання – комунальне підприємство, організація, підприємство, що задіяне у демонтажі тимчасової споруди та володіє необхідними для цього обладнанням і технікою.

Сміттєзбірний контейнер – металева або пластикова ємність для збирання та зберігання побутових відходів, виготовлена відповідно до вимог, передбачених державними стандартами.

 1. Порядок демонтажу незаконно розміщених споруд на території Гатненської територіальної громади
  • Тимчасова споруда підлягає демонтажу (знесенню), а відповідна територія (земельна ділянка) приведенню у попередній стан з відновленням благоустрою у наступних випадках:
 • припинення дії строку паспорта прив’язки;
 • анулювання паспорту прив’язки;
 • відсутності паспорту прив’язки;
 • незаконного (самовільного) розміщення тимчасової споруди;
 • розміщення тимчасової споруди з відхиленням від паспорта прив’язки;
 • самовільної зміни власником (користувачем) призначення тимчасової споруди;
 • закінчення терміну дії документації для встановлення тимчасової споруди та не поновлення її на новий термін;
 • виявлення безхазяйної тимчасової споруди;
 • відсутності документів, підтверджуючих право користування (власності) земельною ділянкою під встановленою тимчасовою спорудою;
 • використання гаражу власником (користувачем) для господарської діяльності або іншої діяльності;
 • смерті громадянина, фізичної особи — підприємця, якому була видана документація щодо встановлення тимчасової споруди;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
  • Виявлення тимчасових споруд, які підлягають демонтажу, здійснюється комісією з демонтажу незаконно розміщених тимчасових споруд (надалі – комісія) та уповноваженими особами органів місцевого самоврядування.
  • Комісія створюється у складі представника сектору земельних відносин, сектору містобудування та архітектури, відділу капітального будівництва, благоустрою та ЖКГ, представника суб’єкту господарювання, який буде проводити роботи з демонтажу тимчасової споруди.
  • У разі виявлення випадків, зазначених у пункті 2.1 Положення, комісія збирає та розглядає матеріали, що підтверджують факти порушень чинного законодавства України і за наявності підстав для демонтажу тимчасової споруди приймає відповідне протокольне рішення.
  • На підставі протокольного рішення комісія готує та виносить на засідання постійної комісії з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, архітектури, благоустрою, транспорту та зв’язку проект рішення про демонтаж незаконно розміщеної тимчасової споруди.
  • Після прийняття постійною комісією з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, архітектури, благоустрою, транспорту та зв’язку рішення про демонтаж незаконно розміщеної споруди на території Гатненської територіальної громади уповноваженою особою виноситься припис уповноваженою особою власнику (користувачу) ТС з вимогою усунення порушень благоустрою шляхом добровільного демонтажу та приведення ділянки у попередній стан з відновленням благоустрою протягом 7 (семи) календарних днів.
  • Припис може здійснюватися шляхом наклеювання його примірнику на фронтальній частині ТС або в інший спосіб (рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення).
  • Особа, яка винесла припис, здійснює фотофіксацію наклеєного припису на ТС. При цьому, щонайменше на одній фотографії має бути чітко та розбірливо видну інформацію щодо номеру та дати складення припису.

Матеріали фотофіксації долучаються до припису, про що в приписі робиться відповідний запис, а власник (користувач) ТС вважається повідомленим належним чином.

 • ТС, власник якої не встановлений вважається знахідкою. Уповноважена особа повідомляє про знахідку орган Національної поліції по місцю знаходження ТС та публікує відповідно оголошення на офіційному веб-сайті Гатненської сільської ради: https://gatne.online/ про виявлення безхазяйного майна та його демонтаж, після чого проводиться демонтаж ТС у встановленому порядку за виключенням направлення поштою припису на адресу власника (користувача) ТС.
 • Якщо протягом 14 календарних днів з моменту повідомлення органу Національної поліції про ТС, власник якого не встановлений, не буде встановлено власника, власник не заявить про свої права до органу Національної поліції або уповноваженій особі, таке майно підлягає демонтажу.
 • У випадку не встановлення власника ТС протягом шести місяців з дати демонтажу, ТС переходить у власність Гатненської ТГ та може бути реалізований на відкритих торгах. Грошові кошти від такої реалізації скеровуються до бюджету Гатненської ТГ.
 • Якщо протягом шести місяців з дня демонтажу власник ТС заявляє свої права органу Національної поліції або уповноваженій особі та надає відповідні підтверджувальні документи, така ТС повертається власникові після сплати всіх платежів, зазначених в пункті 3.1.
 • Протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання припису особа зобов’язана за власний рахунок здійснити демонтаж незаконно розміщеної тимчасової споруди та провести відновлення порушеного благоустрою на місці розміщення тимчасової споруди.
 • У разі невиконання особою вимог щодо добровільного усунення порушень вимог чинного законодавства України (демонтажу незаконно розміщеної тимчасової споруди) та відновлення благоустрою протягом терміну, зазначеного у приписі, комісія проводить демонтаж тимчасової споруди силами суб’єкта господарювання.
 • Для демонтажу незаконно розміщеної тимчасової споруди, при необхідності, за рішенням голови комісії можуть залучатися представники органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, організацій, депутати сільської ради та інші особи. Для забезпечення громадського порядку до роботи комісії під час демонтажу тимчасової споруди можуть залучатися представники Національної поліції.
 • Якщо розмір, вага, конфігурація, тощо тимчасової споруди не дозволяє провести демонтаж та евакуацію в цілісному стані, суб’єкт господарювання проводить розділення тимчасової споруди на конструктивні елементи. До тимчасової споруди забезпечується доступ шляхом демонтажу кріплення (замків, тощо) у присутності всіх членів комісії та свідків. При цьому комісією складається відповідний акт.
 • У випадку наявності майна всередині тимчасової споруди при її демонтажі, комісія складає опис такого майна, який є додатком до акту демонтажу.
 • Для технічного забезпечення демонтажу залучається суб’єкт господарювання, який володіє необхідними для цього обладнанням і технікою.
 • Демонтаж (знесення) тимчасової споруди здійснюється в наступному порядку:
  • складення комісією акту демонтажу тимчасової споруди, який містить наступні відомості:
 • дата, час, місце складання акта;
 • прізвище, ім’я, по батькові, посади членів комісії з демонтажу тимчасової споруди та осіб, які були присутніми при демонтажі;
 • місце розташування тимчасової споруди, відомості про власника (користувача) якщо він відомий, та підстави для її демонтажу;
 • найменування підприємств, що виконують демонтаж тимчасової споруди та відключення її від інженерних мереж;
 • опис тимчасової споруди, що демонтується: геометричні параметри, матеріал, з якого виготовлена тимчасова споруда, наявність інженерних (комунікаційних) мереж, технічний стан тимчасової споруди, перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, інформація про опечатування тимчасової споруди та інше;
 • відомості щодо місця тимчасового зберігання тимчасової споруди;
 • відомості про фото/ відеофіксацію демонтажу тимчасової споруди.
  • Акт може містити й інші відомості, які члени комісії будуть вважати за необхідне зазначити в ньому.
  • Акт підписується усіма присутніми членами комісії, свідками та іншими особами, які були присутні при демонтажі тимчасової споруди. Після складання акта, тимчасова споруда опечатується та скріплюється печаткою.
  • У разі відсутності особи під час процедур демонтажу (знесення) (або у разі не виявлення особи) про це робиться відмітка у акті проведення демонтажу.
  • Акт проведення демонтажу тимчасової споруди складається у трьох примірниках, один з яких надається особі (якщо така відома), другий примірник залишається у суб’єкта господарювання, який проводив демонтажні роботи, третій примірник залишається у комісії. Якщо особа не відома, то даний примірник зберігається у комісії.
  • Після складання акту демонтажу, тимчасова споруда відключається від мереж, опечатується, демонтується і перевозиться на майданчик тимчасового зберігання суб’єкта господарювання. Пошкодження заподіяні під час демонтажу не підлягають відшкодуванню. Відповідальність за збереження тимчасової споруди та всього майна, що знаходиться у тимчасовій споруді при їх демонтажі, транспортуванні до спеціально обладнаних майданчиків та зберіганні несе суб’єкт господарювання.
  • Суб’єкт господарювання не несе відповідальність за погіршення стану тимчасової споруди через об’єктивну відсутність спеціальних приміщень або належних умов зберігання (погодні умови, тощо).
  • Відповідальність за збереження (вивезення) майна, яке знаходиться у встановленій тимчасовій споруді, що підлягає демонтажу, несе особа (якщо така відома) . У випадку невжиття особою заходів щодо збереження (вивезення) майна, таке майно вивозиться суб’єктом господарювання на зберігання.
 • Протягом трьох робочих днів з моменту демонтажу тимчасової споруди виконавчий комітет надсилає особі (якщо вона відома), у разі її відсутності при проведенні демонтажу, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або надає під розписку повідомлення про демонтаж ТС, місце її тимчасового зберігання; та розміщує таку ж саму інформацію на офіційному веб – сайті Гатненської ТГ
 • Оплата робіт з демонтажу тимчасової споруди проводиться за рахунок коштів суб’єкта господарювання, з подальшим відшкодуванням цих коштів особою, яка здійснила встановлення тимчасової споруди, або за рахунок коштів отриманих від реалізації тимчасової споруди.
 • Демонтована тимчасова споруда та майно, що знаходилось всередині тимчасової споруди (за наявності) повертається особі після надання ним на розгляд комісії наступних документів:

документів, що посвідчують особу;

документів, що підтверджують право власності на демонтовану тимчасову споруду чи законного володіння, користування нею, а також документів, що підтверджують право власності (користування) та інші права на товарно-матеріальні цінності, особисті речі, що знаходились у тимчасовій споруді (права можуть бути підтверджені письмовими свідченнями, наданими особисто комісії не менше ніж трьома особами);

документів про оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем тимчасової споруди: по відключенню від інженерних мереж, робіт з демонтажу, перевезенню, завантаженню (розвантаженню) та зберіганню тимчасової споруди, відновленню благоустрою на місці демонтованої тимчасової споруди.

 • Видача тимчасової споруди здійснюється суб’єктом господарювання протягом двох днів з дня отримання протоколу комісії, в якому зазначається факт оплати особою послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем тимчасової споруди.
 • Видача конструкцій здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається особі, а інший залишається у суб’єкта господарювання. Повернення тимчасової споруди без відшкодування витрат суб’єктів господарювання на проведення демонтажу не допускається.
 • Витрати по знесенню (демонтажу) тимчасової споруди, покладаються на відповідний суб’єкт господарювання, задіяний для демонтажу (знесення) тимчасової споруди, та в подальшому – компенсуються власником (користувачем). Суб’єкт господарювання вправі вимагати відшкодування таких витрат у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом, згідно з вимогами чинного законодавства.
 • У разі, якщо протягом 30 календарних днів з дати демонтажу від особи не надійде заява про повернення демонтованої тимчасової споруди із підтверджуючими правовстановлюючими документами на неї та власник (користувач) не відшкодує витрат, пов’язаних з демонтажем тимчасової споруди, такі дії відповідно до частини 1 статті 347 Цивільного кодексу України будуть свідчити про відмову від права власності на тимчасову споруду.
 1. Розмір плати за демонтаж тимчасової споруди
  • Для власників (користувачів) тимчасової споруди розмір плати встановлюється та складається за:
 • демонтаж, завантаження та доставку до місця зберігання – у відповідності до калькуляції, наданої суб’єктом господарювання, яке безпосередньо займалось демонтажем тимчасової споруди;
 • зберігання – в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян за добу зберігання – у відповідності до калькуляції, наданої суб’єктом господарювання;
 • відключення від інженерних мереж – у відповідності до калькуляцій, наданих суб’єктами господарювання, які безпосередньо займаються відключенням;
 • відновлення благоустрою на місці демонтажу (знесення) тимчасової споруди – у відповідності до калькуляції, наданої суб’єктом господарювання, який виконував роботи по відновленню благоустрою.
 • користування земельною ділянкою – у відповідності до діючого законодавства.
  • Якщо в процесі демонтажу тимчасової споруди виявлено майно, матеріали, вироби, конструкції та інше, придатне для їх подальшого використання, від отримання яких особа відмовилась, або вчинила дії, які свідчать про її відмову, Гатненська ТГ здійснює їх приймання в комунальну власність територіальної громади. Непридатні для подальшого використання матеріали, які залишились після демонтажу тимчасової споруди, ліквідуються суб’єктом господарювання, який виконував роботи із знесення тимчасової споруди (вивозяться на сміттєзвалище).
  • Відшкодування вартості демонтованої тимчасової споруди та майна, яке в ньому знаходилось, особі не здійснюється.

 

Секретар ради                                                                          Дмитро Шульган

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Гатненської сільської ради, сіл  Гатне, Віта-Поштова та Юрівка

 

АКТ

перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудування та благоустрою на території Гатненської сільської ради, сіл  Гатне, Віта-Поштова та Юрівка

 

с. __________ «__» ____________20__

 

Комісія в складі: _____________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена, по батькові осіб, що проводили перевірку)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

із залученням _____________________________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

За участю власника (користувача) тимчасової споруди ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

Провели перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудування та благоустрою на території Гатненської сільської ради, сіл  Гатне, Віта-Поштова та Юрівка щодо розміщення _____________________________________________________________________

(найменування тимчасової споруди (МАФ), місцезнаходження)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За результатами перевірки встановлено: _____________________________________________________________________

(зазначити порушення у разі їх виявлення, параметри тимчасової споруди)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члени комісії:

_____________________

(підпис)

  ______________________

(прізвище та ініціали)

_____________________

(підпис)

  ______________________

(прізвище та ініціали)

_____________________

(підпис)

  ______________________

(прізвище та ініціали)

 

Залучені особи:

_____________________

(посада)

_____________________

(підпис)

_____________________

(прізвище та ініціали)

 

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведення перевірки власника (користувача): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Власник (користувач) тимчасової споруди:

_____________________

(підпис)

  ______________________

(прізвище та ініціали)

 

 

 

У разі відмови у підписанні та отриманні акту робиться відмітка

_________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Примірник акту надіслано поштою

_____________________________________________________________________

(відділення поштового зв’язку, дата і номер поштового відділення)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 

Додаток 2 до Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Гатненської сільської ради, сіл  Гатне, Віта-Поштова та Юрівка

Видано:

_____________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або П.І.П/б фізичної особи)

Місцезнаходження (місце проживання):

_____________________________________________________________________

 

ПРИПИС

про усунення порушень при розміщенні тимчасових споруд

на території Гатненської сільської ради, сіл  Гатне, Віта-Поштова та Юрівка

 

с. _______________ «__» ____________20__

 

За результатами проведення перевірки дотриманням вимог законодавства в сфері містобудування та благоустрою на території Гатненської сільської ради, сіл  Гатне, Віта-Поштова та Юрівка, з врахуванням положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 24 встановлено:

_____________________________________________________________________

(суть порушень)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

що є порушенням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244.

 З метою усунення виявлених порушень ВИМАГАЮ в строк до

«_____»_________20____року :

_____________________________________________________________________

(заходи щодо усунення порушень із визначенням строку виконання)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цей припис є обов’язковим до виконання.

Про виконання припису вимагаю повідомити до «___» __________ 20____

року за адресою:

_____________________________________________________________________

(індекс, область, район, населений пункт, вулиця)

_____________________________________________________________________

При невиконанні вимог ПРИПИСУ, Ваша тимчасова споруда, яка розташована за адресою:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

буде демонтована відповідно до Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Гатненської сільської ради, сіл  Гатне, Віта-Поштова та Юрівка, зі стягненням в подальшому витрат за демонтаж та відновлення благоустрою.

_____________________

(посада)

_____________________

(підпис)

_____________________

(прізвище та ініціали)

 

 

Примірник припису отримав:

_____________________

(дата та час)

_____________________

(підпис)

_____________________

(прізвище та ініціали)

 

У разі відмови в отриманні припису робиться відмітка

_________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Примірник припису надіслано поштою

_____________________________________________________________________

(відділення поштового зв’язку, дата і номер поштового відправлення)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Додаток 3 до Положення про демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд на території Гатненської сільської ради, сіл  Гатне, Віта-Поштова та Юрівка

 

АКТ № ____

про демонтаж (знесення) тимчасової споруди

с. Гатне ____________ 20__ року ___ година ____ хв.

 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради, сіл  Гатне, Віта-Поштова та Юрівка від ___________ № ___

«_________________________________________________________________»

у присутності Комісії з демонтажу здійснюється звільнення території від тимчасової споруди (далі – ТС), яка встановлена з порушенням вимог чинного законодавства України:

Голова комісії _____________________________________________________________________

Члени комісії: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Особи присутні при демонтажі тимчасової споруди:

1.

_____________________________________________________________________

(назва суб’єкта господарювання, яким проведено відключення від інженерних мереж)

проведено відключення тимчасової споруди від електромереж.

 

 

2.

_____________________________________________________________________

(назва суб’єкта господарювання, яким проведено знесення (демонтування) споруди)

проведено демонтаж тимчасової споруди та її вивезення.

Адреса розташування тимчасової споруди

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Власник (користувач) тимчасової споруди

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зовнішні ознаки тимчасової споруди _____________________________________________________________________

(геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до електро – та водопостачання та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, цілісність фасаду, дверей, вікон, замків тощо)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Опис майна, що знаходиться в тимчасовій споруді:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Матеріали фотофіксації додаються.

Голова комісії _____________________________________________________________________

Члени комісії: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Присутні:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________