ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 липня 2021 року                                                                            № 10/14

с. Гатне

Про затвердження Положення про відділ земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області  

 

         Відповідно до статей 11, 26, частини 4 статті 54, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної організації роботи Гатненської сільської ради, Гатненська сільська ради

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити та ввести в дію Положення відділ земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області (додаток 1).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Вітенка С.М. та постійну депутатську комісія з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.)

Сільський голова                                                 Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням десятої сесії VІІІ скликання

Гатненської сільської ради

від 08.07.2021 р. № 10/14

Сільський голова            О.І.Паламарчук

 

ПОЛОЖЕННЯ

Положення про відділ земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області  

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ земельних відносин, містобудування та архітектури Гатненської сільської ради (відділ) є структурним спеціалізованим підрозділом Гатненської сільської ради, без створення окремої юридичної особи.

1.2. Відділ є правонаступником сектору містобудування та архітектури Виконавчого комітету Гатненської сільської ради,

1.3.Відділ підконтрольний та підзвітний Гатненській сільській раді, підпорядковується Виконавчому комітету та сільському голові.

1.4.Гранична чисельність, фонд оплати праці робітників Відділу та витрати на утримання Відділу встановлюються сільською радою.

1.5.У своїй діяльності Відділ керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України рішеннями Гатненської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови.

 

2.ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ

2.1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері земельних відносин містобудування та архітектури забезпечує:

2.1.1. вносить пропозиції щодо розроблення, коригування і затвердження містобудівної документації на місцевому рівні;

2.1.2. сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації на місцевому рівні;

2.1.3. організовує проведення громадських обговорень містобудівної документації на місцевому рівні;

2.1.4. координує діяльність суб’єктів містобудування  щодо комплексного розвитку територій, забудови населеного пункту, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини і підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

2.1.5. координує виконання науково-дослідних та проектно-вишукувальних робіт, які виконуються на території села;

2.1.6. готує проекти рішень виконавчого комітету щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

2.1.7. надає паспорти прив’язки тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності;

2.1.8. готує проекти рішень виконавчого комітету щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та присвоєння (зміна) тимчасових будівельних адрес земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у власність (оренду), з метою розміщення об’єктів містобудування

2.1.9. виконує функції щодо регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території межах с. Гатне, Київської області, с.Юрівка, Київської області, с. Віта-Поштова, Київської області

2.1.10. видає будівельні паспорти забудови в с. Гатне, Київської області, с.Юрівка, Київської області, с. Віта-Поштова, Київської області в межах населених пунктів – відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні, за межами населених пунктів – відповідно до детальних планів територій та планувальних рішень проектів садівницьких та дачних товариств.

2.1.11. видає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки в  с. Гатне, Київської області, с.Юрівка, Київської області, с. Віта-Поштова, Київської області в межах населених пунктів – відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні, за межами населених пунктів – відповідно до детальних планів територій та планувальних рішень проектів садівницьких та дачних товариств.

2.1.12. здійснює видачу вихідних даних у сфері містобудування та архітектури в с. Гатне, Київської області, с.Юрівка, Київської області, с. Віта-Поштова, Київської області, в межах населених пунктів – відповідно до наявної містобудівної документації на місцевому рівні, за межами населених пунктів – відповідно до детальних планів територій та планувальних рішень проектів садівницьких та дачних товариств.

2.1.13. інші повноваження визначені законами в сфері містобудування та архітектури.

2.2.Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері містобудування та архітектури забезпечує:

2.2.1.контроль, в межах своєї компетенції, за дотриманням встановленого порядку утримання і експлуатації об’єктів сільської інфраструктури, правомірності їхнього розміщення.

2.2.2. контроль за дотриманням нормативного санітарно-технічного стану територій, будівель, споруд, інженерних мереж, елементів зовнішнього благоустрою села, будівельних і дорожніх робіт, а також вжиття відповідних заходів щодо усунення недоліків.

2.2.3.контроль за проведенням робіт, пов’язаних з прокладанням, ремонтом і переобладнанням підземних інженерних комунікацій, будівництвом і ремонтом шляхів та проведенням благоустрою і озеленення територій.

2.2.4.координація діяльності підприємств, установ, організацій, а також громадян щодо виявлення безхазяйного майна та самовільно розміщених об’єктів сільської інфраструктури.

2.3 Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин земель комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування

2.3.1 Здійснення ефективного управління землями комунальної власності, що увійшли до складу Гатненської сільської ради та іншими землями, які перебувають у віданні Гатненської сільської ради.

2.3.2 Підготовка проектів рішень Гатненської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Гатненського сільського голови з питань земельних відносин.

2.3.3 Підготовка договорів оренди землі щодо земельних ділянок наданих рішеннями сільської ради у оренду, облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, здійснення розрахунків розмірів орендної плати за користування земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства та проведення перерахунків розмірів орендної плати у випадках, визначених законом.

2.3.4 Створення умов для раціонального і економічно-обґрунтованого використання земель населених пунктів, що увійшли до складу об’єднання.

2.3.5 Розроблення і подання Гатненській сільській раді, виконавчому комітету, сільському голові необхідних розрахунків і обґрунтувань програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, заходів щодо раціонального використання та охорони земель.

2.3.6 Участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та визначення інвестиційно привабливих земельних ділянок.

2.3.7 Участь у проведенні земельних аукціонів та конкурсів.

2.3.8 Забезпечення своєчасного, правильного та повного розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу.

2.4. Ведення прийому громадян та надання консультацій з питань, що належить до компетенції Відділу

2.5. Відділ має свою печатку та штампи.

2.6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

  1. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

3.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою.

3.2. На посаду начальника Відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування (Землевпорядкування та кадастр, будівництво та архітектура або право), стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

3.3. Начальник Відділу:

3.3.1.Очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на Відділ завдань;

3.3.2. Організовує та контролює виконання Відділом Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіонбуду, Держархбудінспекції, рішень Гатненської сільської ради її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, цього Положення та інших нормативно-правових актів;

3.3.3. Візує проекти рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що стосуються здійснення повноважень у сфері земельних відносин містобудування та архітектури .

3.3.4. Планує роботу Відділу, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи сільської ради та її виконавчого комітету.

3.3.5. Вносить пропозиції сільському голові щодо структури і штату працівників Відділу.

3.3.6. Подає пропозиції щодо проходження стажування, призначення та звільнення з посади працівників Відділу.

3.3.7. Розробляє та подає на затвердження в установленому порядку посадові інструкції працівників Відділу.

3.3.8. Організовує виконання доручень працівниками Відділу.

3.3.9. Організовує контроль за виконанням рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, що відносяться до компетенції Відділу.

3.3.10. Діє в межах повноважень, визначених цим положенням та посадовою інструкцією, затвердженою сільським головою.

3.3.11. У підпорядкуванні начальника  Відділу перебувають працівники Відділу, які діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, затвердженими сільським головою.

3.3.12 В разі тимчасової відсутності начальника Відділу повноваження покладаються на визначеного спеціаліста.

3.3.13. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

 

4.1. Працівники Відділу несуть відповідальність за неналежне виконання, покладених на Відділ даним положенням повноважень у порядку передбаченому чинним законодавством України. Повноваження Відділу розподіляються між начальником і працівниками Відділу та закріплюються у посадових інструкціях.

4.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності, згідно з чинним законодавством України.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому законодавством для його затвердження.

 

РОЗРОБИВ

Завідувач сектору містобудування

та архітектури                                                           Олександр ЛЯШ

 

ПОГОДИВ

Керуючий справами

(секретар) виконкому                                                        Лариса СІДЯКІНА