ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДРУГА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 грудня 2020 року                                                                        №2/2-12

с. Гатне

 

Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в дошкільному  навчальному  закладі  «Дитячому садку   « Умка» Гатненської сільської ради  у 2021 році

Відповідно до законів України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про дошкільну освіту”, “Про державну допомогу сім’ям із дітьми”, „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 „Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”,  розглянувши клопотання завідуючої ДНЗ «Дитячого садка «Умка» Кривошапко С.О. з метою організації харчування дітей у   дошкільному закладі, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити у 2021 році розмір батьківської плати за харчування дітей в дошкільному  навчальному закладі «Дитячий садок « Умка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області (далі- ДНЗ) у розмірі 50%  від фактичної вартості харчування дитини  на день.
 2. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дітей для батьків або осіб, які їх замінюють, у сім’ях  яких троє та більше дітей до 18 років.
 3. Звільнити від плати за харчування дітей у ДНЗ:
 • батьків або осіб, які їх замінюють із малозабезпечених сімей, яким призначена державна соціальна допомога відповідно до Закону України “Про  державну соціальну допомогу малозабезпеченим  сім’ям”;
 • батьків або осіб, які їх замінюють, дітям з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях;
 • батьків, які є учасниками бойових дій.
 1. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у ДНЗ проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання в ДНЗ таких документів:

4.1.Заяви одного з батьків або осіб, які  їх замінюють, щодо звільнення від плати за харчування дитини  або зменшення її розміру.

4.2.  Копії  посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї.

4.3. Копії рішення про призначення опікуна над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.

4.4. Довідки з органу соціального захисту населення про виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї.

4.5.  Копія  посвідчення учасника бойових дій.

4.6. Копії інших довідок, які підтверджують відповідний соціальний статус дитини, що дає право на звільнення від плати за харчування в ДНЗ.

 1. Пільги розповсюджуються на дітей, батьки яких, або один з батьків яких, зареєстровані або офіційно працюють в  межах Гатненської територіальної громади.
 2. З осіб, які не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в розмірі 50 % від фактичної вартості харчування дитини на день.
 3. Плата   за харчування  дітей  у  ДНЗ вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа наступного місяця, за  який  вноситься  плата.
 4. Бухгалтеру ДНЗ Данюк  В.О.  прийняти це рішення  для керівництва в роботі.
 5. Контроль за  своєчасне  надходження  батьківської плати  покласти на завідуючу ДНЗ Кривошапко С.О.
 6. Це рішення набирає чинності з 01.2021 р.
 7. Вважати таким, що втратило чинність рішення сорок сьомої сесії Гатненської сільської ради від 24.12.2019 № 15 «Про встановлення батьківської плати за харчування дітей в дошкільному  навчальному  закладі  «Дитячому садку  « Умка» Гатненської сільської ради  у 2020 році».
 8. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії – Січкаренко Л.М.)

 

Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук