ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 жовтня 2021 року                                                                                13/5

с. Гатне 

                 

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки Комунальних підприємств «ВІТА» та «МКП «Гатне» на 2021-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 27 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», рішення сесії Гатненської сільської ради №5/6 від 11.03.2021 року, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки Комунальних підприємств «ВІТА» та «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області на 2021-2022 роки, передбачивши збільшення фінансування комунального підприємства «МКП «Гатне» на 1 200 000, 00 грн та КП «ВІТА» на 960 000, 00 грн. на 2021 рік та затвердити її в редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.).

 

Сільський голова                                                Олександр ПАЛАМАРЧУК                    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії Гатненської сільської ради

VІІІ скликання

від 11 лютого 2021 року № 5/6

(в редакції, згідно рішень сесії:

№ 7/15 від 15 квітня 2021 року)

№ 11/8 від 15 липня 2021 року)

№ 13/5 від 08 жовтня 2021 року)

 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств КП «МКП» ГАТНЕ» та КП «ВІТА» Гатненської сільської ради на 2021-2022 роки

 1. Паспорт програми

 

1 Ініціатор розроблення Програми Гатненська сільська рада
2 Розробники програми Постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій; відділ капітального будівництва, благоустрою та ЖКГ Гатненської сільської ради; виконавчий комітет Гатненської сільської ради
3 Відповідальні виконавці Структурні підрозділи Гатненської сільської ради
4 Учасники Програми Гатненська сільська рада,

КП «МКП» ГАТНЕ», КП «ВІТА»

5 Терміни реалізації програми 2021-2022 роки
6 Кошти, задіяні на виконання Програми Місцевий бюджет
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, з них:

2021 – 2022 роки

КП «МКП» ГАТНЕ»

КП «ВІТА»

 

 

 

 

13 550 000,00 грн

10 760 000,00 грн

 

 1. Загальні положення

 

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Гатненської сільської ради КП «МКП» ГАТНЕ» та КП «ВІТА» на 2021-2022 роки (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме більш ефективному використанню комунального майна, стабілізації фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна, що належить до комунальної власності Гатненської сільської ради, оновленню виробничих потужностей, матеріально-технічної бази підприємства, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету.

Комунальні підприємства КП «МКП» ГАТНЕ» та КП «ВІТА» є важливими підприємствами для Гатненської сільської ради, які створені з метою забезпечення території сіл Гатне, Віта-Поштова та Юрівка наданням послуг з вивезення твердих побутових відходів та інших послуг в галузі житлово – комунального господарства, благоустрою ТГ

На даний час фінансовий стан комунальних підприємств є критичними через податкове навантаження. Ці фактори зумовлюють встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та водночас роблять їх не підйомними для споживачів. Такий стан справ призводить до порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати, неякісного надання послуг комунальним підприємством, унеможливлює придбання необхідної техніки, якісних матеріалів та ускладнює роботу комунального підприємства в цілому.

Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами, витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), інших складових витрат підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і відповідно, до збільшення збитків підприємств.

Вищенаведені чинники призвели до зменшення у Підприємств власних обігових коштів для забезпечення належного надання послуг з вивезення твердих побутових відходів, забезпечення благоустрою сіл (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).

 

 1. Мета та завдання Програми

 

Основною метою програми – є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та забезпечення їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, що сприятиме покращенню умов для виробництва і реалізації якісних послуг населенню населених пунктів ТГ, та в цілому, забезпечить сприятливі умови для його життєдіяльності.

Кошти спрямовуються:

– на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

– на покращення якості послуг;

– виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

– на оплату податків та зборів, крім коштів на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету;

– придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

– подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

– придбання спеціальної техніки, засобів, устаткування та спецодягу.

 

 1. Способи фінансової підтримки комунальних підприємств

 

3.1. Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється шляхом:

– внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку селищного бюджету;

– надання поточних трансфертів підприємствам за рахунок загального фонду сільського бюджету.

3.2. Порядок здійснення внесків з сільського бюджету до статутного капіталу комунальних підприємств КП «МКП» ГАТНЕ» та КП «ВІТА» Гатненської сільської ради, їх надання та використання, здійснюється відповідно до встановленого Порядку (додаток до Програми).

 

 1. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням

 

4.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Гатненської сільської ради.

4.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець та постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій та відділ капітального будівництва, благоустрою та ЖКГ Гатненської сільської ради.

 

 1. Фінансова забезпеченість Програми

 

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених в сільському бюджеті на відповідний рік.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є виконавчий комітет Гатненської сільської ради.

 

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

– безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до його призначення;

– збільшення обсягів та надання якісних послуг в галузі жилого – комунального господарства та благоустрою сіл за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

– автотранспортне забезпечення комунальних підприємств, можливість придбання спецтехніки, необхідного устаткування, обладнання, спецодягу;

– уникнення порушень трудового законодавства, в частині своєчасної виплати заробітної плати;

– покращення якості питної води та санітарного благополуччя населення.

 

Розробник програми:

Директор КП «МКП» ГАТНЕ»,

Гатненської сільської ради                                                  О. Тромса

 

 

Розробник програми:

Директор КП «ВІТА»,

Гатненської сільської ради                                                  В. Войнаровський

 

 

Керівник Програми:

Перший заступник сільського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                         С. Вітенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми фінансової

підтримки комунальних підприємств

КП «МКП» ГАТНЕ» та КП «ВІТА»

на 2021-2022 роки

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування

Програми фінансової підтримки комунальних підприємств КП «МКП «ГАТНЕ» та КП «ВІТА» на 2021-2022 роки

 

№ п/п Найменування підприємства Обсяг фінансування
2021 2022 Всього
1. КП МКП«ГАТНЕ» 7 550 000,00 грн 6 000 000,00  грн 13 550 000,00  грн
2. КП «ВІТА» 5 960 000,00  грн 4 800 000,00  грн 10 760 000,00  грн

 

 

 

 

Розробник програми:

Директор КП «МКП» ГАТНЕ»,

Гатненської сільської ради                                                  О. Тромса

 

Розробник програми:

Директор КП «ВІТА»,

Гатненської сільської ради                                                  В. Войнаровський

 

 

Керівник Програми:

Перший заступник сільського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                       С. Вітенко

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми фінансової

підтримки комунальних підприємств

КП «МКП» ГАТНЕ» та КП «ВІТА»

на 2021-2022 роки

 

 

 

Порядок

виділення та використання коштів з сільського бюджету у формі фінансової підтримки комунальних підприємств КП «МКП» ГАТНЕ» та КП «ВІТА» Гатненської сільської ради

на 2021-2022 роки

 

 1. Цей Порядок визначає механізм здійснення внесків з сільського бюджетудо статутних капіталів комунальних підприємств КП «МКП» ГАТНЕ» та КП «ВІТА» Гатненської сільської ради, їх надання та використання, у вигляді фінансової підтримки у рамках Програми «Фінансової підтримки комунальних підприємств КП «МКП» ГАТНЕ» та КП «ВІТА» Гатненської сільської ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2021-2022 рік».
 2. Фінансова підтримка комунальних підприємств надається на підставі статей 71, 91 Бюджетного кодексу України, статей 60, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 143 Конституції України.
 3. Фінансова підтримка надається комунальним підприємствам для забезпечення належної реалізації їх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню в галузі житлово – комунального господарства та благоустрою сіл,  з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності населення Гатненської ТГ і сприяння поліпшенню фінансово-господарської діяльності підприємств, відповідно до затвердженої сільською радою програми.
 4. Фінансова підтримка комунальних підприємств здійснюється засновником за рахунок коштів сільського бюджету в обсягах, передбачених рішенням сільської ради про місцевий бюджет на відповідний рік та за цією Програмою, в межах надходжень до сільського бюджету.

Фінансова підтримка сільського бюджету, що надається, як внесок до статутного капіталу комунальних підприємств, здійснюється шляхом зарахування коштів на розрахункові рахунки підприємств, відкриті в установах банку.

На цих рахунках здійснюються виключно господарські операції за коштами, отриманими як фінансова підтримка за рахунок коштів сільського бюджету у вигляді внесків до статутних капіталів комунальних підприємств.

 1.  Комунальні підприємства, які потребують отримання фінансової підтримки, оформлюють клопотання на головного розпорядника коштів сільського бюджету з обґрунтуваннями та відповідними розрахунками.
 2. Закупівля автомобільного транспорту, спецехінки, необхідного устаткування, обладнання, товарів, робіт, послуг та проведення інших платежів комунальними підприємствами здійснюється у визначеному законодавством порядку.
 3. Фінансова підтримка може виділятися на покриття витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі господарської діяльності, напрямок якої відповідає меті і завданням цієї Програми та напрямкам діяльності комунальних підприємств, що зазначені у статуті, у випадку,якщо такі витрати не покриваються доходами підприємств.
 4. Не підлягають забезпеченню за рахунок коштів сільського бюджету витрати комунальних підприємств:

– на відрахування профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

– на сплату податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, за оренду нежитлових приміщень, штрафних санкцій і пені;

–  на надання спонсорської і благодійної допомоги;

– на інші непродуктивні витрати, які безпосередньо не пов’язані із основним напрямком діяльності підприємств, який передбачений Статутом підприємства та відповідає меті і завданням Програми.

 1. Критеріями визначення отримувача для надання фінансової підтримки є наявність:

– обґрунтування доцільності надання та розміру фінансової підтримки, у тому числі із фінансово-економічним розрахунком, поданого отримувачем фінансової підтримки;

– фінансового плану комунального підприємства на поточний рік;

– затверджених для відповідного комунального підприємства виконавчим комітетом цін/ тарифів на надання послуг.

 1. Контроль за цільовим використанням отриманих бюджетних коштів забезпечує керівник комунального підприємства. Про напрямки використання одержаної фінансової підтримки керівник підприємства щокварталу звітує на пленарних засіданнях ради або за потребою головного розпорядника.
 2. Використання коштів з іншою метою, яка не відповідає цьому Порядку, є нецільовим використанням бюджетних коштів, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 3. Відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності.
 4. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Розробник програми:

Директор КП «МКП» ГАТНЕ»,

Гатненської сільської ради                                                  О. Тромса

 

 

 

Розробник програми:

Директор КП «ВІТА»,

Гатненської сільської ради                                                  В. Войнаровський

 

 

Керівник Програми:

Перший заступник сільського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                      С. Вітенко