ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 13 травня 2021 року                                                                         №  8/71

с. Гатне

 

Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю i корупцією, забезпечення громадської безпеки у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області

на 2021-2023 роки

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про боротьбу з тероризмом», «Про національну Поліцію», Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю i корупцією, забезпечення громадської безпеки у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області на 2021-2023 роки затвердженої рішенням третьої (позачергової) сесії Гатненської сільської ради від 24.12.2020 року №3/3 (зі змінами), та викласти її в редакції, що додається.
 2. Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених в місцевому бюджеті.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань  планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії –Січкаренко Л.М.) та першого заступника сільського голови Вітенка С.М.

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Гатненської сільської ради VIIІ скликання

від 24 грудня 2020 року № 3/3

(зі змінами, згідно рішення сесії:

№7/20 від 15.04.2021 року

№8/71 від 13.05.2021 року)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПPOГPAMA

 

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ, БОРОТЬБИ 3 ТЕРОРИЗМОМ, ЗЛОЧИННІСТЮ I КОРУПЦІСЮ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГPOMAДCЬKOÏ БЕЗПЕКИ У ГАТНЕНСЬКІЙ СІЛЬСКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021-2023 РОКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Гатне

2020 р.

 

 

 

 

 

 1. Паспорт

 

 1. Загальні положення

 

 1. Мета та завдання Програми

 

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

 1. Основні заходи програми

 

 1. Реалізація Програми та контроль за виконанням

Стор.

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

19

 

 

 

1.    ПACПOPT

Програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю i корупцією, забезпечення громадської безпеки у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області на 2021-2023 роки

1. Ініціатор

розроблення

Програми

Гатненська сільська рада
2. Підстава Закони України «Про місцеві державні

адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з тероризмом»,

«Про національну Поліцію».

3. Розробник

програми

Перший заступник сільського голови С.М.Вітенко
4. Спів розробники

Програми

Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, Фастівського MPB ГУ СБ України у м. Києві та Київській області
5. Мета i шлях Мета Програми полягає у запобіганні

виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконаленні методів роботи з ïx профілактики, забезпеченні захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створенні умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступовому нарощуванні зусиль правоохоронних органів,  місцевих  органів виконавчої влади,  органів місцевого  самоврядування i громадськості щодо забезпечення сталого правопорядку в районі.

6. Фінансово-

економічне обґрунтування

Фінансування програми здійснюватиметься за

рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел відповідно до законодавства

7. Термін

реалізації Програми

2021 — 2023 роки
8. Перелік

бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Місцевий бюджет та інші джерела відповідно до

законодавства

9. Орієнтовні

обсяги фінансування Програми

6 400 000 грн.
10. Напрямки фінансування 1.      Забезпечення діяльності ГФ «Оберіг-Гатне» – 3 231 000 грн.

2.      Забезпечення діяльності ГФ «Віта-Захист» – 2 231 000 грн.

3.      Виділення коштів для придбання транспортних засобів для Відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області – 600 000 грн.

4.      Проведення державної реєстрації транспортних засобів, обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – 30 000 грн.

 

2.    Загальні положення

У зв’язку із ситуацією в країні, яка пов’язана із ескалацію конфлікту в українсько-російських міждержавних відносинах, відкритою військовою агресію з боку Російської Федерації, активізацію дій підтриманих Росією озброєних екстремістських та сепаратистських груп на Південному Сході України, як наслідок зростання рівня терористичної та диверсійної загрози, підвищення рівня злочинності у Київському регіоні, гостро постало питання значного посилення заходів антитерористичної спрямованості та забезпечення громадської безпеки.

Програму профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю i корупцією, забезпечення громадської безпеки у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області на 2021-2023 роки (далі — Програма) розроблено з метою, посилення заходів запобігання вчиненню злочинів терористичного характеру та інших кримінальних правопорушень, зміцнення правопорядку, охорони прав i свобод громадян, забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, посилення ролі дільничних інспекторів поліції, патрульно-постової служби та підрозділів, які безпосередньо працюють із населенням. Підставою для розроблення Програми е Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Національну поліцію», Про «Службу безпеки України» «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.    Мета та завдання Програми

Мета Програми полягає у запобіганні виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконаленні методів роботи з ïx профілактики, забезпеченні захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створенні умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступовому нарощуванні зусиль правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування  i  громадськості  щодо  забезпечення  сталого  правопорядку в районі.

Завдання Програми:

  уточнення реальних масштабів злочинності в межах громади;

 • встановлення фактичного рівня антитерористичної захищеності i безпеки функціонування терористично-вразливих об’єктів, що розташовані в районі;
 • оснащення ГФ «Оберіг Гатне» та ГФ «Віта-Захист» сучасною технікою та апаратними комплексами, створення автоматизованих систем обробки інформації профілактичної спрямованості;
 • реалізація проекту офіцер громади;
 • створення бази даних на осіб, які беруть участь у злочинній діяльності (організатори злочинних груп, активні учасники, виготовлювачі, збувальники, перевізники, споживачі тощо);

 

Виконання Програми дозволить спрямувати зусилля правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, ïï власність i громадський порядок, проявам тероризму, злочинності та корупції.

4.    Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5.    Основні заходи програми

 • На основі аналізу результатів виконання Комплексної програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю i корупцією, забезпечення громадської безпеки у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області на 2021-2025 роки вжити заходи по усуненню виявлених недоліків. В подальшому проводити щорічний аналіз Програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю i корупцією, забезпечення громадської безпеки у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області на 2021-2023 роки

Виконавиць: Офіцер громади, громадські формування, Гатненська сільська рада

Термін: Щорічно до 01.01.2023

 • Забезпечувати постійне стеження та аналіз за станом оперативної обстановки в районі із зосередженням уваги на виявленні факторів,  що впливають на загострення криміногенної  ситуації.  3  урахуванням  таких факторів i особливостей Фастівського району в цілому, вжити заходи, спрямованні на попередження злочинних проявів, насамперед проти державної безпеки, особистості, у сфері охорони громадського порядку та економіки.

Виконавиць: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,  за участю: Фастівська місцевої прокуратури та Фастівське MPB ГУ СБУ, Офіцер громади, громадські формування

Термін: На постійній основі.

 • В напрямку співпраці з громадськістю:
  • Організовувати проведення зустрічей керівників органів місцевого самоврядування, керівництва Фастівського BП ГУНП в Київській області з запрошенням працівників галузевих служб відділу поліції, громадських формувань та офіцера громади.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, Гатненська сільська рада

Термін: Постійно

 • Регулярно (за графіком) проводити зустрічі керівництва Фастівського BП ГУНП в Київській області громадських формувань та офіцера громади з населенням при цьому використовувати можливості 3MI. Проводити підготовку інформаційних i аналітичних публікацій для преси, а також створення тематичних телерадіопрограм.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, і, Офіцер громади, громадські формування, ЗМІ

Термін: Постійно

 • Залучати журналістів районних i обласних 3MI до підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів про діяльність Фастівського BП ГУНП в Київській області, громадських формувань та офіцера громади.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, Офіцер громади, громадські формування, ЗМІ

Термін: Постійно

 • Організаційне забезпечення реалізації громадянами України наданого їм Конституційного права на звернення, покращення, удосконалення організації  ïx особистого прийому:
  • Аналізування стану дотримання Закону України “Про звернення громадян” — вирішення звернень громадян та надання відповідей ïx авторам, терміни розгляду звернень громадян, розгляд  скарг  громадян,  особистий  прийом громадян, приймати заходи щодо поліпшення цієї роботи та інше.

Виконавець: Гатненська сільська рада

Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, Фастівська місцевої прокуратури та Фастівське MPB ГУ СБУ

Термін: Щоквартально

 • Забезпечення постійного моніторингу громадської думки щодо служб, діяльність яких викликає найбільше нарікань громадян, формування негативних рис, які виявляють працівники поліції під час спілкування з громадянами.

Виконавець:  Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, Гатненська сільська рада

Термін: Постійно

 • Заходи у сфері захисту життя, здоров’я, честі та гідності людини, ïï майна від злочинних посягань:
  • 3 метою підвищення рівня боротьби зі злочинністю i забезпечення громадської безпеки, вжити заходи щодо виявлення осіб, які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої  та  інші  загально  небезпечні предмети i речовини. Особливу увагу приділяти викриттю документуванню та знешкодженню злочинних груп, відпрацюванню ïx на  причетність  до нерозкритих злочинів.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,  Фастівська місцевої прокуратури та Фастівське MPB ГУ СБУ Офіцер громади, громадські формування

Термін: Постійно

 • На підставі аналізу криміногенної ситуації в районі, організовувати i проводити оперативно-профілактичні відпрацювання.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, Офіцер громади, громадські формування

Термін: Постійно

 • Провести облік житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи, визнані недієздатними, психічно хворі, хворі  на  алкоголізм  i наркоманію, інші особи, які потребують опіки, з  метою  забезпечення  ïx особистої безпеки та недопущення незаконного відчуження житла.

Виконавець: Управління соціального захисту населення Гатненської сільської ради, служба у справах дітей та сім’ї, Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,  Фастівська місцева прокуратура  та Фастівське MPB ГУ СБУ, Офіцер громади, громадські формування

Термін: Протягом 2021-2023 років

 • 3 метою захисту прав найбільш незахищених верств населення, в першу чергу – пристарілих та самотніх громадян, забезпечити дотримання вимог чинного законодавства України. Здійснювати соціальний супровід громадян, особливо жінок та неповнолітніх, які зазнали насильства у сім’ї.

Виконавець: Управління соціального захисту населення Гатненської сільської ради, служба у справах дітей та сім’ї, Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, Офіцер громади, громадські формування

Термін: Постійно

5.5.5 Започаткувати проведення нарад за участю представників правоохоронних органів, молодіжних громадських організацій, 3MI під час проведення масових заходів громадсько-політичного та культурно-мистецького характеру.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, Гатненська сільська рада, 3MI

Термін: Протягом 2021-2023 років

5.6    Забезпечення захисту державного майна та бюджетних коштів ycix рівнів:

5.6.1 Спільно з контролюючими органами вживати заходи щодо виявлення нелегального виробництва алкогольних напоїв, випадків оптової та роздрібної торгівлі фальсифікованими алкогольними напоями i тютюновими виробами, каналів надходження в незаконний обіг акцизних марок на ці товари.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, громадські формування, офіцер громади

Термін : Постійно

5.6.2 Вжити невідкладних заходів щодо виявлення та припинення діяльності нелегальних пунктів прийому металобрухту на території Громади.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, громадські формування, офіцер громади

Термін : Постійно

 • Заходи у сфері протидії організованій злочинності та корупції:
  • Виходячи з наявної інформації i оперативної обстановки, визначити об’єкти найбільш піддані корупції, скласти схеми корумпованих зав’язків i розробити відповідні заходи, спрямовані на їхнє викриття. Особливу увагу приділити протидії корупції i злочинним проявам на об’єктах паливно-енергетичного та агропромислового комплексів, у сфері приватизації.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, за участю Фастівської місцевої прокуратури та Фастівського MPB ГУ СБУ, Офіцер громади, громадські формування

Термін: Постійно

 • Здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на викриття комерційних структур, інших суб’єктів господарювання, підконтрольних злочинним групам та кримінальним авторитетам, взяти ïx на оперативний облік.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,   Фастівське MPB ГУ СБУ

Термін: Постійно

 • Проводити комплекс оперативно-розшукових заходів  щодо виявлення та припинення фактів корупції та хабарництва з боку посадових осіб контролюючих органів при здійсненні ними перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,  Фастівське MPB ГУ СБУ

Термін: Постійно

 • Вжити додаткових заходів щодо попередження та викриття фактів хабарництва i корупції, насамперед в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також повного відшкодування нанесених  державі матеріальних збитків.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, Фастівське MPB ГУ СБУ, Фастівська місцева прокуратура

Термін: Постійно

Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодь:

 • Здійснювати своєчасне виявлення неблагополучних сімей, ïx облік i систематичну перевірку умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім’ям адресної допомоги.

Виконавець: Управління соціального захисту населення Гатненської сільської ради, служба у справах дітей та сім’ї Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, Офіцер громади, громадські формування

Термін: Постійно

 • Здійснювати заходи по виконанню вимог Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”. При розслідуванні кримінальних справ цієї категорії вживати заходів щодо своєчасного виявлення причин та умов, що сприяють його проявам.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,  за участю офіцера громади, громадських формувань

Термін: Постійно

 • 3 метою виявлення неблагополучних сімей, де е неповнолітні діти, та поліпшення індивідуально-профілактичної роботи серед осіб, схильних до вчинення правопорушень у сфері сімейно-побутових відносин, та таких, що втягують неповнолітніх у злочинну діяльність, пияцтво, наркоманію організувати та провести оперативно – профілактичну операцію “Побут”. До проведення заходів залучати зацікавлені органи влади, установи, громадськість.

Виконавець: Управління соціального захисту населення Гатненської сільської ради, служба у справах дітей та сім’ї, Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, за участю Офіцер громади, громадські формування

Термін: Постійно

 • 3 метою попередження правопорушень та злочинів серед неповнолітніх проводити комплексні оперативно-профілактичних операції та рейди: “Підліток”, “Канікули”, “Літо”, “Діти вулиці”, “Урок”.

Виконавець: Управління соціального захисту населення Гатненської сільської ради, служба у справах дітей та сім’ї, Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, за участю Офіцер громади, громадські формування

Термін:  Щорічно

 • 3 метою організації змістовного дозвілля неповнолітніх i молоді, сприяти поліпшенню якості культурно-мистецьких акцій, програм, заходів, ïx орієнтації на підвищення духовності та моральності в суспільстві.

Виконавець: Управління соціального захисту населення Гатненської сільської ради, служба у справах дітей та сім’ї, виконавчий комітет Гатненської сільської ради

Термін: 2021-2023 роки

 • Заходи в сфері протидії рецидивній злочинності та охорони громадського порядку, безпеки дорожнього pyxy:
  • Сприяти соціальній адаптації особам, звільненим з місць позбавлення волі згідно з чинним законодавством України.

Виконавець: Фастівський районний центр занятості, Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, Офіцер громади, громадські формування

Термін: Постійно

 • Запобігання розповсюдженню наркоманії, пияцтва  та алкоголізму:
  • Провести комплексні заходи щодо перекриття каналів проникнення в район наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  i прекурсорів, систематично приймати участь у державних операціях “Канал”.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, офіцер громади, громадські формування

Термін: Постійно

 • 3 метою позбавлення збувальників сировинної бази, основну увагу зосередити на виявлені та перекриттю каналів надходження до громади наркотичних засобів та наркосировини.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, офіцер громади, громадські формування

Термін: Постійно

 • Здійснювати відпрацювання розважальних закладів i місць масового відпочинку молоді (барів, кафе, дискотеки, нічних  клубів  тощо)  з  метою недопущення поширення в них наркотичних  речовин.  Вжити  заходів щодо припинення діяльності об’єктів, де будуть виявлені факти торгівлі або вживання наркотиків.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, офіцер громади, громадські формування

Термін: Постійно

 • Широко висвітлювати у засобах масової інформації результати боротьби з наркозлочинністю.

Виконавець; Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, 3MI

Термін: Постійно

 • 3 метою посилення контролю за поведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення волі, запобіганню вчинення ними повторних злочинів, вжити заходів щодо встановлення в окремих випадках адміністративного нагляду за ініціативою поліції.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області, Термін: Постійно

 • 3 метою профілактики злочинів, пов’язаних із застосуванням зброї, недопущення ïï крадіжок i втрат здійснювати  ретельні  перевірки діяльності суб’єктів господарювання стосовно дотримання ними порядку придбання та торгівлі вогнепальною, холодною, газовою та пневматичною зброєю.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, Офіцер Громади, громадські формування

Термін: Постійно

 • Організовувати спільні навчання (тренування) членів громадських формувань з охорони громадського порядку з Фастівським BП ГУНП в Київській області щодо забезпечення громадського порядку та поглиблення теоретичних, практичних знань законодавства України, яке регламентує роботу громадських формувань з охорони громадського порядку та іншого законодавства України.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, Гатненська сільська рада, громадські формування

Термін: Постійно

 • Для зниження рівня аварійності на дорогах міста  визначити  місця з інтенсивним рухом i при необхідності згідно з вимогами нормативних актів нанести відповідну дорожню розмітку, встановити знаки “Обмеження швидкості”, “Діти”, “Пішохідний перехід” та інші у відповідності до схеми регулювання дорожнього руху. Перед початком навчального року проводити рейди “Діти на дорогах”, проводити профілактику безпеки дорожнього

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, Гатненська сільська рада, громадські формування

Термін: Постійно

5.7.3.9  3 метою посилення контролю за експлуатаційним станом доріг та вулиць, забезпечення учасників дорожнього pyxy безпечними умовами дорожнього pyxy, проводити комплексне обстеження вулично-дорожньої мережі, за ïx результатами вносити пропозиції, щодо вдосконалення системи дорожнього pyxy в громаді.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,  Гатненська сільська рада, громадські формування

Термін: Щорічно

 • Заходи щодо посилення антитерористичної захищеності та безпеки функціонування важливих об’єктів на території Фастівського району Київської області:
  • Здійснювати аналіз фактичного рівня антитерористичної захищеності потенційно вразливих об’єктів на території Гатненської сільської ради (будівель місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, об’єктів життєзабезпечення, місць масового перебування людей).

Виконавець: Фастівське MPB ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Термін: Постійно

 • Матеріально-технічне забезпечення Програми профілактики правопорушень, боротьби з тероризмом, злочинністю i корупцією, забезпечення громадської безпеки у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області на 2021-2025 роки:
  • При формуванні місцевого бюджету на 2021-2025 роки в межах фінансових ресурсів, передбачити витрати на виконання Програми на матеріально-технічне забезпечення Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, Фастівського MPB ГУ СБ України у м. Києві та Київській області та Громадських формувань, офіцера Громади інших правоохоронних i контролюючих органів.

Виконавець: Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області

Термін: Щорічно

 • Необхідним для оперативного реагування на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події: спеціальними засобами, засобами зв’язку, оргтехнікою,  оперативною,  криміналістичною  й  іншою   технікою (в т. ч. LED телевізор, МФУ ч/б лазерний, мобільний переносний прожектор, відео реєстраторами для IP камер, дизельними електрогенераторами, алкотестером, металошукачем, витратними матеріалами, системою відеоспостереження, ір-камерами, серверами та системою освітлення).
 • Автотранспортом, експертною валізою, далекоміром цифровим для слідчо-оперативних груп та автомобілями для виконання інших завдань.

Виконавець:  Гатненська сільська рада

Термін: Постійно

 • Надавати всебічну допомогу та підтримку у створенні громадських формувань з охорони громадського порядку.

3 метою створення належних умов для роботи громадських формувань з охорони громадського порядку забезпечити ïx необхідною кількістю службових приміщень, транспортом, засобами зв’язку, оргтехнікою.

Виконавець: Гатненська сільська рада Фастівського району Київської області

Термін: Щорічно

 • Для виконання завдань з розкриття злочинів організувати комплексне використання наявних сил i засобів на всіх етапах ïx розкриття i з цією метою забезпечити:
  • Негайне кваліфіковане реагування на заяви i повідомлення про злочини та ïx розкриття в максимально короткий термін.
  • Своєчасний виїзд слідчих оперативних груп у повному складі на місця події з метою виявлення, фіксації та кваліфікованого вилучення слідів злочину, речових доказів, з’ясування обставин злочину, встановлення свідків, а також інших обставин, які мають значення для швидкого i повного його розкриття, встановлення та затримання особи чи групи осіб, що вчинили суспільно — небезпечне діяння.
  • Розставлення сил i засобів з урахуванням оперативної  обстановки, що склалася, наближення ïx до найбільш криміногенних місць, та місць імовірного перебування злочинців, що розшукуються.
  • Упровадження в діяльність служб i підрозділів Фастівського BП ГУНП в Київській області, Фастівського MPB ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, громадських формувань та офіцера Громади, необхідних технічних засобів та сучасних інформаційних технологій, підтримання ïx в постійній готовності для використання в роботі, а також забезпечення транспорту паливо-мастильними матеріалами (ПMM).
  • Установити в населених пунктах району в місцях великого скупчення населення, місцях підвищеної небезпеки та біля державних установ камери спостереження   та   організувати  ïx  підключення до єдиної районної системи відео нагляду.

Виконавець: Відділення поліції №2 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області,, Гатненська сільська рада

Термін: 2021-2023 роки

 • Проведення ремонтних робіт адмінбудівлі та прилеглої території де розміщується громадське формування та офіцер Громади, придбання офісних меблів, встановлення охоронної сигналізації та системи відеоспостереження.

Виконавець: Гатненська сільська рада

Термін: 2021-2023 роки

 • Придбання сучасних портативних, стаціонарних  та автомобільних радіостанцій для  забезпечення  належного  оперативного  зв’язку  в діяльності підрозділів з охорони громадського порядку.

Виконавець: Гатненська сільська рада

Термін: 2021-2023 роки

 • 3 метою оперативного прибуття на місце пригоди, затримання злочинців, забезпечити громадські формування та офіцера Громади, які забезпечують цілодобове перекриття обслуговуючої території, планшети та програмне забезпечення для них, автомобільні відео реєстратори, бронежилети.

Виконавець: Гатненська сільська рада

Термін: 2021-2023 роки

 • Придбання дизельного електрогенератора (70 кВт)

Виконавець: Гатненська сільська рада

Термін: 2021-2023 роки

 • Придбання громадському формуванню та офіцеру Громади, службового автомобіля для патрулювання та швидкого реагування на виклик.

Виконавець: Гатненська сільська рада

Термін: 2021-2023 роки.

5.7.12.    Придбання громадському формуванню та офіцеру Громади, необхідної амуніції та забезпечення форменим одягом.

Виконавець: Гатненська сільська рада

Термін: 2021-2023 роки

 • Реалізація Програми та контроль за виконанням

Реалізація Програми забезпечується керівництвом Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, у межах встановленої чинним законодавством компетенції, шляхом затвердження відповідних місцевих, галузевих програм, планів, заходів та проведення постійного моніторингу діяльності  відповідних  органів  у  напрямку профілактики i протидії злочинності.

Контроль за виконанням даної програми здійснює Гатненська сільська рада та  постійна  депутатська комісія з питань законності, правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації Гатнеської сільської ради Фастівського району Київської області.

 

Перший заступник сільського голови                                      Сергій ВІТЕНКО