ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

04 листопада 2021 рік                                                                                № 14/75

 

с. Гатне

 

 

Про внесення змін до Програми «Поліцейський офіцер громади» Гатненської сільської ради на 2021-2022 роки

 

З метою запобігання та припинення адміністративних правопорушень і скоєння злочинів, для захисту життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада:

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни до Програми «Поліцейський офіцер громади» Гатненської сільської ради на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії Гатненської сільської ради від 15.04.2021 року №7/3, збільшивши обсяг фінансування на 100 тис. грн на 2021 рік (загальна вартість фінансування Програми складатиме 400 тис.грн на 2021 рік) та викласти її в редакції, що додається.
 2. Фінансування програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених в сільському бюджеті.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації (голова комісії Поштаренко В.В.).

 

Сільський голова                                            Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

Затверджено

рішенням 7 сесії Гатненської

сільської ради VІІІ скликання

від 15.04.2021 р. № 7/3

(зі змінами від 08.07.2021р №10/11

зі змінами від 04.11.2021р №14/62)

 

 

 

Програма «Поліцейський офіцер громади»

Гатненської сільської ради на 2021-2022 роки

 

 1. Загальні положення та визначення проблеми, на розв’язання якої вона спрямована

Програма «Поліцейський офіцер громади» (надалі ПОГ) Гатненської сільської ради на 2021-2022 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про Національну поліцію», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності» та покликана сприяти реалізації Всеукраїнського проекту «Поліцейський офіцер громади». Метою проекту є тісна взаємодія ПОГ з  територіальною громадою та орієнтація на її потреби.

Впроваджується новий формат роботи дільничного офіцера поліції, який передбачає його постійну присутність на території ТГ, більш тісну співпрацю з населенням та керівництвом ТГ, підзвітність ТГ та додаткові функції (більший акцент на попередженні правопорушень, оформлення адміністративних матеріалів за порушення ПДР, часткова передача функцій дозвільної системи).

У Програмі передбачено комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою підтримки діяльності 2 поліцейських офіцерів громади Гатненської ТГ.

Поліцейський офіцер громади – це співробітник Національної поліції, який отримує заробітну плату, має право на соціальні гарантії та пільги, як і решта поліцейських. Крім того, Національна поліція України забезпечує його одностроєм, табельною зброєю, спеціальними засобами, нагрудною камерою та планшетом. У рамках проекту Національна поліція України також може забезпечити поліцейського офіцера громади обладнаним автомобілем (залежить від фінансування).

Поліцейський офіцер громади орієнтований на оперативне вирішення проблем щодо забезпечення належної безпеки саме своєї територіальної громади. Поліцейський офіцер громади не муніципальний поліцейський, він залишається у штаті місцевого органу поліції, який контролює законність прийнятих ним рішень. Водночас він підзвітний громаді щодо забезпечення її безпеки. Для постійної присутності поліцейського офіцера громади на території ТГ облаштовується службове приміщення, що належить громаді.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, організацій та установ різних форм власності, громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності.

 1. Мета Програми

Метою Програми є запобігання та припинення адміністративних правопорушень і скоєння злочинів, захист життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

Забезпечення ефективної підтримки органом місцевого самоврядування та населенням діяльності органів внутрішніх справ на території Гатненської сільської ради спрямоване на підвищення загального рівня правопорядку в населених пунктах громади, захист життя, здоров’я, честі і гідності населення, профілактичну роботу по попередженню злочинності та забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем, пов’язаних з питаннями безпеки.

 1. Завдання та заходи щодо реалізації Програми

Серед основних завдань Програми:

 • постійна співпраця поліцейських офіцерів з громадою;
 • інтеграція поліції в суспільство;
 • задоволення безпекових потреб громадян;
 • ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади.

Важливою      складовою ефективної діяльності  поліцейських офіцерів громади є їх матеріально-технічне забезпечення:

 1. Придбання оргтехніки для роботи 2 поліцейських офіцерів громади;
 2. Облаштування кабінетів меблями;
 3. Придбання канцтоварів, забезпечення доступу до мережі Інтернет;
 4. Придбання паливно-мастильних    матеріалів  для    службового автотранспорту поліцейських офіцерів громади.

Спільна реалізація проектів, спрямованих на протидію правопорушенням, негативним явищам, та забезпечення безпеки громади.

Громада повідомляє поліцейських офіцерів громади про проблеми у сфері безпеки та сприяє:

 • попередженню правопорушень шляхом створення таких умов, які є некомфортними та небезпечними для правопорушників;
 • створення умов співпраці офіцерів поліції із службою у справах дітей та управлінням соціального захисту та запобіганню насильства в сім’ї.
 • застосуванню сучасних    технологій для    зниження   кількості правопорушень;
 • створенню безпечного дорожнього середовища в громаді та протидії порушенням правил дорожнього руху;
 • допомозі людям похилого віку та попередженню правопорушень щодо них;
 • створенню маршрутів патрулювання з урахуванням думки громади;
 • протидії негативним соціальним явищам (алкоголізм, наркоманія);
 • популяризації здорового способу життя;
 • профілактиці правопорушень у сфері благоустрою;
 • правовій освіті дітей та дорослих;
 • протидії жорстокому поводженню з тваринами;
 • розшуку зниклих дітей, дорослих, які заблукали.

 

 1. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

 1. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

 • посилити взаємодію правоохоронних органів та органу місцевого самоврядування щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території Гатненської сільської ради;
 • активізувати участь широких верств населення у правоохоронній діяльності;
 • забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку діяльності поліцейських офіцерів громади, які здійснюють діяльність на території Гатненської сільської ради;
 • підвищити ефективність діяльності органів внутрішніх справ;
 • поліпшити стан правопорядку в населених пунктах Гатненської ТГ, створити додаткові умови для забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень;
 • мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути причини та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність.

 

Секретар ради                                                                             Дмитро ШУЛЬГАН                     

 

Додаток 1

 

ПАСПОРТ

Програми «Поліцейський офіцер громади»

Гатненської сільської ради на 2021-2022 роки

 

1. Ініціатор розроблення програми Головне управління Національної поліції в Київській області
 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про

розроблення програми

Рішення Гатненської сільської ради від 15.04.2021р. № 7/3
 

 

3.

Розробник програми Головне управління Національної поліції в Київській області, Гатненська сільська рада
4. Співрозробники програми  
 

 

5.

Відповідальний виконавець програми Головне управління Національної поліції в Київській області, Гатненська сільська рада
6. Учасники програми Головне управління Національної поліції в Київській області, Гатненська сільська рада
7. Термін реалізації програми 2021-2022 роки
 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)  

місцевий бюджет Гатненської сільської ради

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для

реалізації програми, всього,

 

500 тис. грн.

у тому числі: 2021 2022
9.1. коштів місцевого бюджету 400 тис. грн. 100 тис. грн.
9.2. коштів інших джерел    

 

Секретар ради                                                                Дмитро ШУЛЬГАН

 

Додаток 2

 

Ресурсне забезпечення

Програми «Поліцейський офіцер громади»

Гатненської сільської ради на 2021-2022 роки

 

Етапи виконання Програми

тис. грн.

Показники витрат: 2021 2022 Всього
сільський бюджет 400 100 500
Кошти не бюджетних

джерел

0 0 0
РАЗОМ 400 100 500

 

 

Секретар ради                                                              Дмитро ШУЛЬГАН

 

Додаток 3

Напрямки діяльності та заходи

Програми «Поліцейський офіцер громади» Гатненської сільської ради на 2021-2022 роки

№ п/п Назва напрямку діяльності (пріоритетні напрямки) Перелік заходів програми Строк виконання програми Відповідальний виконавець Джерела фінансування Орієнтовні щорічні обсяги фінансування (вартість), тис. грн. Очікуваний результат
2021 2022  
1 Покращення умов роботи поліцейських офіцерів громади Гатненської ТГ 1. Придбання оргтехніки 2021-2022

роки

Гатненська сільська рада місцевий бюджет 70   Забезпечення умов для ефективного виконання своїх обов’язків поліцейськими офіцерами громади Гатненської ТГ
2.Облаштування кабінетів меблями 2021-2022

роки

Гатненська сільська рада місцевий бюджет 40  
3. Придбання канцтоварів 2021-2022

роки

Гатненська сільська рада місцевий бюджет 15 5
4. Придбання паливно- мастильних матеріалів для службового автотранспорту поліцейських офіцерів

громади

2021-2022

роки

Гатненська сільська рада

 

ГУНП в

Київській області

місцевий бюджет

 

фінансування національної поліції

100 95
5.Сейф для зброї та документів 2021-2022

роки

Гатненська сільська рада

 

місцевий бюджет 25  
6.Субвенція на придбання алкотестера

 

2021-2022

роки

ГУ Національної поліції Київської області місцевий бюджет 55  
7.Придбання відеореєстраторівк

 

 

 

2021-2022

роки

ГУ Національної поліції Київської області місцевий бюджет 8

 

 

 

 
8.Придбання комплектуючих для службових автомобілів

 

2021-2022

роки

ГУ Національної поліції Київської області місцевий бюджет 37  
9.Інше 2021-2022

роки

Гатненська сільська рада

 

місцевий бюджет 50  
Всього 500 400 100  

 

Секретар ради                                                                           Дмитро ШУЛЬГАН