ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 березня 2021 року                                                                      № 6/10

с. Гатне

Про внесення змін до Переліку адміністративних послуг, які надаються через «Центр надання адміністративних послуг»  Гатненської сільської ради

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 року №123-р, яким внесено зміни до додатку до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року №1035 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гатненська сільська рада

 ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни до Переліку адміністративних послуг, які надаються через “Центр надання адміністративних послуг” Гатненської сільської ради затверджених рішенням другої сесії VIII скликання від 17.12.2020 р. № 2/2-1, та  викласти його у новій редакції, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Лєзніка М.Г. та на постійну депутатську комісію з питань регламенту, депутатської етики, організації діяльності ради та взаємодії з органами місцевого самоврядування (Онищук В.О.).

Сільський голова                                                      Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення другої сесії Гатненської сільської ради  VIII скликання

від 17.12.2020 року № 2/2-1

(зі змінами від 11.03.2021 року №6/9)

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг

Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної послуги
1. Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі громадського формування) Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (зі змінами)
2. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування) – ” –
3. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) – ” –
4. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи – ” –
5. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора – ” –
6. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або реорганізації – ” –
7. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи – ” –
8. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту – ” –
9. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа – ” –
10. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – ” –
11. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця  Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (зі змінами)

 

 

12. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – ” –
13. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – ” –
14. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця – ” –
15. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця) – ” –
16. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”
17 . Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно – ” –
18. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна – ” –
19. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна – ” –
20. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – ” –
21. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – ” –
22. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – ” –
23. Скасування рішення державного реєстратора – ” –
24. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – ” –
25. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення) Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. N 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
26. Видача паспорта громадянина України при досягненні 14-річного віку (у формі картки) Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
27. Видача паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною прізвища, у разі втрати чи викрадення, у зв’язку з непридатністю паспорта до користування Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”,
Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. N 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
28. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. N 2503-XII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
29. Реєстрація місця проживання особи Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Постанова КМУвід 02.03.2016 р. №207

30. Зняття з реєстрації місця проживання особи – ” –
31.Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи – ” –
32. Реєстрація місця перебування особи – ” –
33. Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб) Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
34. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру Закон України “Про Державний земельний кадастр”
35. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу – ” –
36. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу – ” –
37. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу Закон України “Про Державний земельний кадастр”
38. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу – ” –
39. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу – ” –
40. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу – ” –
41. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1) витягу з Державного земельного кадастру про:
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць
обмеження у використанні земель
земельну ділянку
2)
 довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)
3) викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
4) копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру
– ” –
42. Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки (паю)
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
Земельний кодекс України
43. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою Закон України “Про землеустрій”
44. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями – ” –
45. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки Закон України “Про оцінку земель”
46. Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації Земельний кодекс України та Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”
47. Видача висновку про погодження документації із землеустрою Земельний кодекс України
48. Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок, що перебувають у державній власності Земельний кодекс України
49. Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності – ” –
50. Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок – ” –
51. Державна реєстрація народження Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, Сімейний кодекс України
52. Державна реєстрація смерті – ” –
53.Державна реєстрація шлюбу – ” –
54. Державна реєстрація розірвання шлюбу

1). за спільною заявою подружжя, яке не має дітей;

2). з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними.

– ” –
55. Державна реєстрація:

1). зміни імені;

2). повторної зміни імені

– ” –
56. Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання – ” –
57. Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного – ” –
58. Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян – ” –
59. Реєстрація декларації (внесення змін до декларації) про готовність об’єкта до експлуатації Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
60. Видача дозволу на виконання будівельних робіт – ” –
61. Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів – ” –
62. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” Закон України “Про почесні звання України”
63.Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

ЗаконУкраїни «Про охорону дитинства»

64.Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закону України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Закон України «Про соціальний захист дітей війни»

Закон України « Про жертви нацистських переслідувань»

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

65. Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Закон України “Про соціальні послуги”
66. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”
67. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”
68. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
69. Призначення державної допомоги: Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
1) у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування – « –
2) при народженні дитини – « –
3) при усиновленні дитини – « –
4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – « –
5) на дітей одиноким матерям Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
6)при народжені дитини, одноразової натуральної  допомоги «пакунок малюка»                               – « –
7)одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною,якій не встановлено інвалідність;                               – « –
8) на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях Закон України «Про охорону дитинства»
 70.Призначення  тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування невідоме Сімейний кодекс України
71.Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
72. Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
73. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»
74. Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату пункт 5, розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»
75. Призначення державної соціальної допомоги на догляд – « –
76.Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі Закон України «Про соціальні послуги»
77.Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі -“-
78. Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
79. Встановлення статусу батьків та дітей багатодітної сім’ї в тому числі видача (продовження дії) посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї Закон України «Про охорону дитинства»
80. Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарсько-консультативної комісії медичного закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним Закон України “Про психіатричну допомогу”
81. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”
82. Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”
83. Установлення статусу, видача посвідчень:

1) батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
2) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій)
3) членам сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни
4) учасникам війни
5) особам з інвалідністю внаслідок війни
6)
особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

7) ветеранам праці

8) жертвам нацистських переслідувань

 

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю ”
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»

84.Призначення одноразової компенсації:

1)      сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

2)      дружинам (чоловікам), якщо той (та) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

3)      батькам  померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
85.Надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
86. Призначення (перерахунок) пенсій, надбавок, підвищень до пенсій Закон України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
87.Видача довідок про набутий страховий стаж, розмір пенсії, перебування особи на обліку як одержувача пенсії Закон України « Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
88. Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2 Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
 89.Призначення компенсацій та допомоги дітям , які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
90. Призначення грошової компенсації  
1)      Вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу»
2)      Особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
3)      Вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку;                                 -“-
4)      Вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю                                 -“-
5)      Замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
6)      Особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»
7)      Замість санаторно-курортної  путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»