ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕСЯТА СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 липня 2021 року                                                                            № 10/2

с. Гатне

 

код бюджету  10537000000

 

Про внесення змін до бюджету

Гатненської сільської територіальної громади

 

         Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про Державний бюджет на 2021 рік» (зі змінами), «Про місцеве самоврядування» (зі змінами) сесія Гатненської сільської ради

ВИРІШИЛА:    

ДОХОДИ

 1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету Гатненської ТГ за рахунок субвенцій на загальну суму 473 467,00 грн., а саме:

ККД 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» – 38 221,00 грн.

ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету (на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (видатки споживання)» – 227 806,00 грн.

ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету»  – 207 440,00 грн.

 1. Збільшити доходи за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету станом на 01.07.2021 року на загальну суму 9 985 184,00 грн., а саме по:

 ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на 5 000 000,00 грн.

ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одеожаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агнтами» на 100 000, 00 грн

ККД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на 100 000,00 грн.

ККД 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» на 2 885 184,00 грн.

ККД 14021900 «Пальне» на 500 000,00 грн.

ККД  14031900 «Пальне» на 600 000,00 грн.

ККД 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» на 400 000,00 грн.

ККД 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» на 400 000,00 грн.

 

ВИДАТКИ

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету станом на 01.07.2021 року на загальну суму 1 695 600,00 грн., а саме:

Гатненська сільська рада (01):

КПКВКМБ 0112144 КЕКВ 2610  на суму  100 000,00 грн.

КПКВКМБ 0117461 КЕКВ 2240  на суму  700 000,00 грн.

Управління освіти (06):

КПКВКМБ 0611181 КЕКВ 2210 на суму  23 050,00 грн.

КПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2210 на суму  850,00 грн.

КПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2230 на суму  571 700,00 грн.

 Фінансово-економічне управління (37)

КПКВКМБ 3719800 КЕКВ 2620 на суму  300 000,00 грн.

 

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок субвенції ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету (на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (видатки споживання)», а саме:

Фінансово-економічне управління (37)

КПКВКМБ 3719770 КЕКВ 2620 на суму 227 806,00 грн.

 

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок субвенції ККД 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на загальну суму 38 221,00 грн., а саме:

Управління освіти (06):

КПКВКМБ 0611210 КЕКВ 2111 на суму 31 327,00грн.

КПКВКМБ 0611210 КЕКВ 2120 на суму 6 894,00 грн.

 

 1. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок субвенції по ККД 41051400 «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» на загальну суму 207 440,00 грн., а саме:

Управління освіти (06):

КПКВКМБ 0611182 КЕКВ 2210 на суму 207 440,00 грн.

 

 1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) Гатненської сільської ради шляхом передачі коштів зі загального фонду за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету станом на 01.07.2021 року на загальну суму 8 289 584,00 грн за головними розпорядниками коштів, а саме:

Гатненська сільська рада (01):

КПКВКМБ 0114060 КЕКВ 3110 на суму 50 000,00 грн.

КПКВКМБ 0117321 КЕКВ 3132 на суму 6 100 000,00 грн.

КПКВКМБ 0117325 по КЕКВ 3142 на суму 1 400 000,00 грн.

КПКВКМБ 0117325 по КЕКВ 3132 на суму 700 000,00 грн.

Фінансово-економічне управління (37)

КПКВКМБ 3719750 КЕКВ 3220 на суму 39 584,00 грн.

 

 1. Провести перерозподіл коштів в межах кошторисних видатків спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) Гатненської сільської ради за головними розпорядниками коштів, а саме:

зменшити видатки по КПКВКМБ 0117325 по КЕКВ 3122  на суму 2 400 000,00 грн.

збільшити видатки по КПКВКМБ 0117321 по КЕКВ 3132 на суму 2 400 000,00 грн.

 1. Провести заміну джерела покриття спеціального фонду бюджету (бюджету розвитку) по КПКВКМБ 0117321 по КЕКВ 3122 в сумі 1 047 398,13 грн., а саме:

видатки, які були передбачені за рахунок залишку спеціального фонду станом на 01.01.2021 року провести за рахунок передачі з загального фонду бюджету до спеціального фонд бюджету(бюджету розвитку) за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету станом на 01.07.2021 року. по ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів».

 1. Установити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 9 336 982,13 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду сільського бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку).
 2. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 9 336 982,13 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

 

 1. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6, 7 до рішення «Про затвердження бюджету Гатненської сільської територіальної громади на 2021 рік» від 24 грудня 2020 року №3/17, виклавши їх у новій редакції.

 

 1. Фінансово-економічному управлінню внести зміни до розпису бюджету Гатненської сільської територіальної громади. Розпорядникам та одержувачам коштів бюджету Гатненської сільської територіальної громади внести відповідні зміни до паспортів програм, кошторисів, планів асигнувань, планів використання коштів.

 

 

Сільський голова                                                    Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До рішення про внесення змін до бюджету

Гатненської сільської ради

 

 1. Збільшення видаткової частини загального фонду для забезпечення видатків:

Гатненська сільська рада (01):

КПКВКМБ 0112144 КЕКВ 2610 на суму 100 000,00 грн. – видатки за програмою «Медичного обслуговування населення» – нозологія – цукровий діабет (інсулінозалежний) – пільговий відпуск лікарських засобів (додатково понад обсяг відповідних субвенцій з державного бюджету)

КПКВКМБ 0117461 КЕКВ 2240 на суму 700 000,00 грн. – утримання та розвиток автомобільних доріг (поточний ремонт дорожнього покриття)

КПКВКМБ 0114060 КЕКВ 3110 на суму  50 000,00 грн. – придбання              проектору для клубу с.Гатне

КПКВКМБ 0117321 КЕКВ 3132 на суму  8 500 000,00 грн. – капітальний ремонт покрівлі будівлі Гатнянської ЗОШ І-ІІІ ст.

КПКВКМБ 0117325 по КЕКВ 3142  на суму 1 400 000,00 грн. – реконструкція футбольного поля з натуральним покриттям с.Юрівка

КПКВКМБ 0117325 по КЕКВ 3132  на суму 700 000,00 грн. – капітальний ремонт міні-футбольного стадіону зі штучним покриттям с.Гатне

Управління освіти (06):

КПКВКМБ 0611181 КЕКВ 2210 на суму  23 050,00 грн. співфінансування заходів на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освяти «Нова українська школа»

КПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2210 на суму  850,00 грн. – документи про освіту та бланки додатків до них для середніх загальноосвітніх навчальних закладів

КПКВКМБ 0611021 КЕКВ 2230 на суму  571 700,00 грн. – харчування учнів 1-4 класів (Гатненська ЗОШ І-ІІІ ст. – 520 дітей ; Юрівська ЗОШ І-ІІІ ст. -185 дітей на період – 74 дні).

 

 Фінансово-економічне управління (37)

КПКВКМБ 3719800 КЕКВ 2620 на суму  300 000,00 грн. – фінансування програми «Поліцейський офіцер громади» – підтримка правоохоронних органів на території громади, оплата матеріально-технічного забезпечення офіцерів громади

КПКВКМБ 3719750 КЕКВ  3220 на суму 39 584,00 грн. – співфінансування придбання телемедичного обладнання для амбулаторій загальної практики сімейної медицини