ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

   від  22 січня 2021 року                                                                        №  ____

с. Гатне

 Про  затвердження Положення про облікову політику Гатненської

сільської ради на 2021 рік

 

 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV  із змінами і доповненнями, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. № 59, положень Національних (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі –НП(С) БО), Плану рахунків бухгалтерського обліку у державному секторі, затверджений наказом  МФУ від 31.12.2013 року № 1203, Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку в державному секторi 125 «Змiни облiкових оцiнок та виправлення помилок», затвердженого наказом Мiнфiну вiд 24.12.2010 № 1629

 

 

 1. Затвердження Положення про облікову політику Гатненської сільської ради на 2021 рік».
 2. Головному бухгалтеру Гуріненко М.О. довести до відома всіх працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності
 3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                         Олександр Паламарчук

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

   від  22 січня 2021 року                                                                        №  ____

с. Гатне

 

 

с.Гатне

Про  створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради»

 

З метою  підвищення рівня медичного обслуговування населення, наближення первинної медичної допомоги до жителів Гатненської сільської об’єднаної територіальної громади, розширення можливостей щодо її доступності та якості, впровадження  нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказу МОЗ від 29.07.2016 року № 801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи», керуючись ст. ст. 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,-

ВИРІШИЛА:

 1. Створити Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради».
 2. Визначити, що Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико–санітарної допомоги Гатненської сільської ради» є комунальним неприбутковим підприємством, яке з моменту його реєстрації набуває статусу юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, банківські рахунки, печатку, власні бланки.
 3. Затвердити статутний капітал Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради» в розмірі 500 тис. грн. (пятсот тисяч гривень нуль копійок)
 4. Затвердити статут Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико–санітарної допомоги Гатненської сільської ради» Додаток №1.
 5. Визначити скорочену назву: КНП «ЦПМСД Гатненськохї сільської ради»
 6. Затвердити ескіз печатки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико–санітарної допомоги Гатненської сільської ради». Додаток №2.
 7. Затвердити адресу місцезнаходження Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико–санітарної допомоги Гатненської сільської ради»: 08170, Київська область, Фастівський район, село Віта -Поштова, вулиця Боярська, будинок 4.
 8. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико–санітарної допомоги Гатненської сільської ради» Ковтун Оксану Вікторівну, якій доручити здійснити державну реєстрацію Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико–санітарної допомоги Гатненської сільської ради».
 9. Виконкому Гатненської сільської ради, з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Шульгана Д.В. та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці, соціального захисту населення та спорту ( Пацьора Л.В.)

 

Сільський голова                                                   Олександр Паламарчук

 

 

 

 

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

с. Гатне

 

Про створення Управління освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

 

Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 81 Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, керуючись ст. 26, ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб», з метою забезпечення функціонування та удосконалення мережі навчальних закладів, створення умов для здобуття жителями Гатненської територіальної громади дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної освіти, забезпечення належного матеріально-технічного стану навчальних закладів, Гатненська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Створити відокремлений підрозділ Гатненської сільської ради зі статусом юридичної особи – Управління  освіти Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 2. Затвердити Положення про Управління освіти  Гатненської сільської  ради, що додається.
 3. Розпорядженням сільського голови Паламарчука О.І. уповноважити відповідальну особу виконавчого комітету  Гатненської сільської ради, за довіреністю, здійснити державну реєстрацію Управління освіти Гатненської сільської ради.
 4. Затвердити ескіз печатки Управління освіти Гатненської сільської ради. Додаток№1.
 5. Затвердити структуру апарату та штатну чисельність апарату Управління  освіти Гатненської сільської  ради на 2021 рік у кількості 3,0 штатних одиниць  додаток №2.
 6. Затвердити штатний розпис Управління  освіти Гатненської сільської ради на 2021 рік згідно з додатком №3.
 7. Затвердити адресу місце знаходження Управління – 08170, Київська область, Фастівський район, село  Віта -Поштова, вулиця Боярська,4.
 8. Бухгалтерії Гатненської сільської ради забезпечувати фінансування на утримання Управління освіти Гатненської сільської ради на 2021 рік згідно чинного законодавства України.
 9. Виконавчому комітету Гатненської сільської ради забезпечити виготовлення печатки, штампів для Управління  освіти Гатненської сільської ради, після його реєстрації.
 10. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Ляшук С.М

 

 

Сільський голова                                   Олександр Паламарчук                                                                                                                 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від   22 січня 2021 року                                                                       №

с. Гатне

Про створення комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради 

 

З метою розвитку дитячо-юнацького, професійного та масового спорту, створення спортивних команд міжнародного та республіканського рівня, підготовки спортсменів різного напрямку, утримання професійних спортивних команд, реалізації програм та заходів спрямованих на розвиток спорту, отримання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності, керуючись ст. 58, 78 Господарського кодексу України, пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити Комунальне підприємство «Спортивна громада» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 2. Затвердити Статут Комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради (додається).
 3. Встановити статутний капітал Комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради в розмірі 500000 грн. 00 коп. (п’ятсот тисяч грн. 00 коп.)
 4. Призначити Давиденка Андрія Васильовича на посаду директора Комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради.
 5. Затвердити місцезнаходження Комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради: 08160, Київська область, Фастівський район, село Гатне, вулиця Київська, будинок 138.
 6. Уповноважити Давиденка Андрія Васильовича на здійснення заходів щодо державної реєстрацій Комунального підприємства «Спортивна громада» Гатненської сільської ради.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника сільського голови Вітенка С.М.

 

 

Сільський голова                                                       Олександр Паламарчук

 

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

с. Гатне

 

Про внесення змін до Структури, загальної чисельності та переліку штатних посад апарату, структурних підрозділів та виконавчих органів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області та затвердження штатного розпису відповідно до змін 

 

Відповідно до п. 23 частини першої ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Гатненська сільська ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни до Структури, загальної чисельності та переліку штатних посад апарату Гатненської сільської ради її структурних підрозділів та виконавчих органів затвердженої рішенням першої сесії Гатненської сільської ради VІІІ скликання від 06 листопада 2020 року № 7 (зі змінами), та викласти її в редакції, що додається.
 2. Затвердити штатний розпис апарату Гатненської сільської ради її структурних підрозділів та виконавчих органів органів.
 3. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.
 4. Головному бухгалтеру Гуріненко Марії Олександрівні підготувати відповідні документи щодо формування змін.
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Паламарчука О.І.

 

Сільський голова                                                       Олександр Паламарчук

 

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

с. Гатне

 

Про затвердження Положень про відділи та структурні підрозділи

виконавчого комітету Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області  

 

Відповідно до статей 11, 26, частини 4 статті 54, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належної організації роботи Гатненської сільської ради, Гатненська сільська ради

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити та ввести в Положення про відділи та структурні підрозділи виконавчого комітету Гатненської сільської ради, а саме:
 • Положення про відділ капітального будівництва, благоустрою та житлово-комунального господарства (додаток 1);
 • Положення про загальний відділ, організаційної та кадрової роботи (додаток 2);
 • Положення про сектор містобудування та архітектури (додаток 3);
 • Положення про сектор земельних відносин (додаток 4);

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Вітенка С.М. та постійну депутатську комісія з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.)

 

Сільський голова                                                             Олександр Паламарчук

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                           №

с. Гатне

 

Про затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області

 

З метою встановлення єдиного порядку присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості у населених пунктах Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Положення про порядок присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області (додається).
 2. Дане рішення та Положення опублікувати на сайті Гатненської сільської ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

 

Сільський голова                                                              Олександр Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

 

с. Гатне

 

Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства «Віта» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції.

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та затвердити Статут комунального підприємства «Віта» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.).

 

Сільський голова                                                         Олександр Паламарчук

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

 

с. Гатне

 

Про внесення змін та затвердження Статуту комунального підприємства «МКП «Гатне»  Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції.

 

Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни, затвердити Статут комунального підприємства «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.).

 

Сільський голова                                                         Олександр Паламарчук

 

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

с. Гатне

 

Про внесення змін  та затвердження статуту

Юрівської ЗОШ І-ІІІ ст. в новій редакції

 

Відповідно до Законів України «Про освіт», «Про загальну середню освіту», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Цивільним кодексом України,   розглянувши лист директора Юрівської загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ст. Ловягіна А.П., враховуючи  висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни та затвердити статут Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, в новій редакції що додається.
 2. Призначити Ловягіна Анатолія Пилиповича особою уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну у депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму (Вахненко В.В.) та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Гатненський сільський голова                                             О.І. Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

 

с. Гатне

 

 Про внесення змін  та затвердження статуту

Гатненської ЗОШ І-ІІІ ст.  в новій редакції

 

Відповідно до Законів України «Про освіт», «Про загальну середню освіту», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Цивільним кодексом України, розглянувши лист директора Гатнянської ЗОШ I-ІІІ ст. Проця М.І. щодо зміни назви школи та затвердження  статуту закладу, враховуючи  висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни та затвердити статут Гатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції, що додається.
 2. Призначити Проця Миколу Івановича особою уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації Гатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Сільський голова                                                      Олександр Паламарчук

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

 

с. Гатне

 

 

Про зміну назви та затвердження нової редакції  статуту КЗ  « Гатненський ЗДО «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської

 

Відповідно Закону України  „Про дошкільну освіту”, керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,   Цивільним кодексом України, розглянувши клопотання завідуючої ДНЗ «Дитячого садка «Умка»  Кривошапко С.О., враховуючи  висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Змінити назву та затвердити нову редакцію статуту КЗ

« Гатненський ЗДО «Умка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.

 1. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації дошкільного навчального закладу  КЗ

« Гатненський ЗДО «Умка»   Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області – Кривошапко Світлану Олександрівну.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну у депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Сільський голова                                                    Олександр Паламарчук

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

від   22 січня 2021 року                                                                       №

 

 Про затвердження статуту КЗ-Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області у новій редакції

Керуючись п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» Цивільним кодексом України, розглянувши лист Завідувача КЗ-ЗДО «Казка» К. В. Карпович щодо зміни назви школи та затвердження статуту закладу, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму, Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити статут КЗ-Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області в новій редакції, що додається.
 2. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації Заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Казка» Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області – Карпович Катерину Володимирівну.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісії з питань освіти, науки, культури, духовності, історії та туризму та заступника сільського голови Ляшук С.М.

 

Сільський голова                                                         Олександр Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

 

с. Гатне

 

Про затвердження типового штатного розпису по Гатненській

та Юрівській загальноосвітніх школах  І-ІІІ ступенів  на 2021  рік

 

 

Відповідно до п.23 частини 1 ст 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 № 1298 , Наказом Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ » від 26.09.2005  № 557.

 

ВИРІШИЛА

 1. Затвердити та ввести в дію з 01.01.2021 року штатний розпис Гатненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики , соціально – економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.).

 

 

Сільський голова                                                      Олександр Паламарчук

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

с. Гатне

 

Про визначення організацій, що здійснюють обслуговування територій населених пунктів Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області

 

Заслухавши інформацію т.в.о. директора Комунального підприємства «МКП «Гатне» Тромси О.О. та директора  Комунального підприємства «Віта» Вайнаровського В.Б. Гатненської сільської ради та з метою забезпечення населення в с. Гатне, с.Віта-Поштова та с.Юрівка житлово – комунальними послугами належного рівня та якості, відповідно до національних стандартів, ефективного використання грошових коштів споживачів та спрямовання їх на підтримку справності елементів будівель, інженерних мереж та технічного обладнання та керуючись  Законом України «Про житлово – комунальні послуги», Законом України «Про поховання та похоронну справу», Порядком визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 25.04.05 № 60, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гатненська  сільська рада,

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити Комунальне підприємство «МКП «Гатне» Гатненської сільської ради в с. Гатне, а Комунальне підприємство «Віта» Гатненської сільської ради в с.Віта-Поштова та с.Юрівка надавачами наступних послуг:
  • Надання комунальних та побутових послуг;
  • Санітарна очистка сільських вулиць, прилеглих до села лісів, кладовищ, іншої території закріпленої виконкомом Гатненської сільської ради ;
  • Вивіз побутових відходів, сміття, нечистот з території села;
  • Розробка тарифів з обслуговування населення;
  • Технічна експлуатація, нагляд та обслуговування сільських кладовищ;
  • Підтримка в належному стані, розчистка, будівництво, ремонт автошляхів, пішоходних доріжок тощо;
  • Улаштування, нагляд, ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж;
  • Інші види діяльності, передбачені Статутом підприємства.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію Гатненської сільської ради з питань підприємницької діяльності, промислової політики, торгівлі, реклами, архітектури, благоустрою, транспорту та зв’язку (Ворушев С.Є)

 

Сільський голова                                                                Олександр Паламарчук

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2020 року                                                                       №

 

с. Гатне

 

 Про визнання офіційного електронного джерела інформації Гатненської сільської ради

 

Відповідно до Указів Президента України від 31 липня 2000 р. № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» та від 17 травня 2001 р. № 325 «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення гласності та відкритості діяльності органів державної влади», з метою поліпшення умов для розвитку демократії, реалізації громадянами конституційних прав на участь в управлінні державними справами і на вільний доступ до інформації про діяльність Гатненської сільської ради, а також забезпечення її гласності та відкритості діяльності, на підставі Закону України «Про інформацію», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань законності, правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації, Гатненська  сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визнати офіційним електронним джерелом інформації Гатненської сільської ради – офіційний Веб-сайт Гатненської сільської ради за електронною адресою:

gatne.online

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, боротьби з корупцією, регуляторної політики, свободи слова, захисту прав і законних інтересів громадян та взаємодії із засобами масової інформації (Онищук В.О.).

 

 

Сільський голова                                                    Олександр Паламарчук

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2020 року                                                                       №

 

с. Гатне

.
с.Гатне

 

Про Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг в c. Гатне на 2021-2023 роки

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», з метою створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, поліпшення якості їх обслуговування, забезпечення відкритості та прозорості процедур надання адміністративних послуг органами влади , враховуючи висновок комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій, Гатненська сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити Програму фінансової підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Гатненської громади на 2021-2023 роки, що додається.
 2. Сільській раді забезпечити виконання заходів Програми.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Січкаренко Л.М.)

 

Сільський голова                                                    Олександр Паламарчук

 

  

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕТВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  22  січня 2021 року                                                                        №  4/

с. Гатне

 

 Про безоплатну передачу  майна   спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Києво-Святошинського району Київської області  у комунальну власність Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області

 

Відповідно до   Законів України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482  “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», рішення сесії Києво-Святошинської районної ради Київської області від 05.11.2020 № 752-49- VІІ, враховуючи наказ відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області від 11.12.2020 № 355 «Про безоплатну передачу закладів освіти та установ, підпорядкованих відділу освіти»,  керуючись ст. 26,   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 136, ст. 137 Господарського кодексу України,    Гатненська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити акт приймання-передачі майна підпорядкованого відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області у комунальну власність Гатненської територіальної громади в особі Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
 2. Прийняти безоплатно з спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Києво-Святошинського району Київської області у комунальну власність Гатненської територіальної громади в особі Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області майно згідно затвердженого акта приймання передачі від
 3. Виконавчому комітету Гатненської сільської ради прийняти майно згідно акта приймання – передачі  та  забезпечити його відповідний облік.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Гатненської сільської ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економічного розвитку та інвестицій (голова комісії – Січкаренко Л.М.).

 

 

Сільський голова                                                        Олександр Паламарчук

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

с. Гатне

 

Про створення Служби у справах дітей та сім’ї

Гатненської сільської ради

З метою належної організації роботи Гатненської сільської ради щодо соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, враховуючи  положення резолюції  Генеральної Асамблеї ООН від 20.11.1989 р. № 44/25 якою проголошено Конвенцію про права дитини, Законів України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 2558-ІІІ, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-ІV, «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 19.02.2017 №20/95-ВР, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Гатненська сільська рада,

 

 1. Створити Службу у справах дітей та сім’ї Гатненської сільської ради.
 2. Затвердити Положення про Службу у справах дітей та сім’ї Гатненської сільської ради (Додаток №1).
 3. Покласти обов’язки уповноваженої особи Служби у справах дітей та сім’ї на Кубай Валентину Григорівну – фахівця з соціальної роботи виконавчого комітету Гатненської сільської ради.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Гатненського сільського голови Ляшук С.М. та постійну депутатську комісію з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, праці, соціального захисту населення та спорту (Пацьору Л.В.).

 

  

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЧЕРВЕРТА (позачергова) СЕСІЯ VІІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від 22 січня 2021 року                                                                        № 

с. Гатне

Про відзначення Дня громади Гатненської сільської ради

 

У відповідності до положень Програми Гатненської сільської ради «Про відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Гатненською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 2021 рік», затвердженого рішенням Гатненської сільської ради  №3/7 від 24.12.2020 р., з метою підвищення рівня культури, духовності жителів Гатненської територіальної громади, зокрема шляхом проведення традиційного культурного заходу «Дня громади», керуючись положеннями Законом України №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,-

ВИРІШИЛА:

 1. Провести День громади Гатненської територіальної громади у форматі масштабного культурного Фестивалю «VITA-FEST» в період 17.09.2021-18.09.2021 рр.
 2. Гарантувати партнерську участь Гатненської сільської ради, разом з Громадською організацією «Єдність громади – заможне село», в проведенні культурного масового заходу Дня громади в форматі Фестивалю «VITA-FEST» шляхом співфінансування даного заходу в розмірі 400 000,00 грн (чотириста тисяч грн. 00 коп.), що становить близько 40% бюджету заходу  та прийняття участі в грантовому конкурсі Українського Культурного Фонду, Конкурсна програма «Культура.Туризм.Регіони» Лот №3 «Локальний фестиваль».
 3. Виконавчому комітету Гатненської сільської  ради забезпечити створення робочої групи з підготовки до заходу.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови Ляшук С.М

 

Сільський голова                                                        Олександр Паламарчук