ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від     2021 року                                                                 № 8/

с. Гатне

Про внесення змін до рішенням виконавчого комітету Гатненської сільської ради від 23.12.2020 № 10/1    

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення  дванадцятої сесії Гатненської сільської ради від 26.08.2021  № 12/6  «Про внесення змін до складу виконавчого комітету Гатненської сільської ради»,  з метою дотримання вимог Постанови Кабінету міністрів України  “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 № 866 (в поточній редакції від 27.08.2021), виконавчий комітет Гатненської сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради від 23.12.2020 № 10/1 «Про утворення комісій та рад при виконавчому комітеті Гатненської сільської ради та затвердження їх персонального складу»:
  • Пункт перший рішення викласти в редакції:

« 1. Утворити шість комісій та дві ради при виконавчому комітету Гатненської сільської ради.»

 • Внести зміни до персонального складу комісій та рад при виконавчому комітеті Гатненської сільської ради  та викласти в редакції, що додається.
 1.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Сідякіну Л.М.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення   виконавчого комітету

Гатненської сільської ради              від  23 грудня  2020 року № 10 /1

                                                               (в редакції від 09.02.2021 № 1/1)

( в редакції від 30.03.2021 № 2/55)

( в редакції від 20.07.2021 № 6/1)

( в редакції від 25.08.2021 № 7/1)

( в редакції від 30.09.2021 № 8/)

 

Персональний склад комісій  і рад  при

виконавчому  комітеті Гатненської сільської ради

 

 1. Адміністративна комісія:

Тимошевський Володимир Опанасович  –  голова комісії

Лялька Костянтин Анатолійович – заступник голови комісії

Костинська Олена Олександрівна           – секретар комісії

Єрмоленко Галина Василівна – член комісії

Клепач Євген Вікторович  – член комісії

Папка Наталія Миколаївна – член комісії   виключити

Прохорчук Олександр Михайлович  – член комісії

Дубина Андрій Васильович – член комісії

 

 1. Комісія по врегулюванню земельних та майнових відносин:

Спіров Євген Аркадійович             – голова комісії

Налапко Андрій Володимирович – заступник голови комісії

Гордієнко Антон Павлович  – секретар комісії

Кайданович Сергій Йосипович – член комісії

Курілович Володимир Миколайович – член комісії

Лосєв Максим Іванович – член комісії

Марченко Олександр Сергійович –  член комісії

Мєдведєв Андрій Володимирович  –  член комісії  

 

 1. Комісія з питань розвитку інфраструктури та охорони навколишнього середовища:

Скорук Олександр Станіславович – голова комісії

Ситниченко Олександр Васильович – заступник голови комісії

Дмитренко Ольга Василівна – секретар комісії

Кравченко Олена Сергіївна   – член комісії

Михаленко Олександр Павлович – член комісії

Матвієнко Руслан Валентинович – член комісії

Тромса Віктор Олександрович  – член комісії

 

 

 

 

 1. Комісія з питань  соціального захисту населення:

Погребна Наталія Олегівна                     – голова комісії

Карпович Катерина Володимирівна   – заступник голови комісії

Грегуль Галина Володимирівна    – секретар комісії

Фіалко Наталія Василівна              – член комісії

Шуляр Валентина Вікторівна        – член ради  

 

 1. Комісія у справах сім’ї, молоді та спорту

Пацьора Дмитро Володимирович – голова комісії

Давиденко Андрій Васильович   – заступник голови комісії

Онисенко Світлана Анатоліївна    – секретар комісії

Вовкогон Микола Олексійович – член комісії

Моторний Сергій Валерійович   – член комісії

Паламарчук Ігор Іванович – член комісії

 

 1. Комісію з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

Медведенко Євген Миколайович     – голова комісії

Дрижук Віктор Степанович             – заступник голови комісії

Котирло Віталій Олександрович   – секретар комісії

Моісеєнко Роман Миколайович      – член комісії

 

 1. Опікунська рада:

Ляшук Світлана Миколаївна  – заступник сільського голови, голова  ради

Климук Артем Геннадійович – староста, заступник голови ради

Шевченко Наталія Василівна – в. о. начальника відділу соціального захисту населення, секретар ради

Дяченко Роман Сергійович  – член  ради

 

 1. Рада ветеранів:

Кучеренко Світлана Володимирівна  – голова ради

Фенінець Євген Ігорович           – секретар  ради

Зубченко Микола Васильович      – член  ради

Баранюк Василь Прокопович – член комісії

 

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від     2021 року                                                                 № 8/

с. Гатне

Про утворення комісії з питань захисту прав дитини

при  виконавчого комітету Гатненської сільської ради, затвердження її складу та положення про комісію

 

Відповідно до   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», керуючись Постановами Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24.09.2008 року № 866 (в поточній редакції від 27.08.2021) та «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю» від 03.10.2018 року № 800, з метою реалізації державної політики у сфері дотримання та захисту прав дітей на території Гатненської сільської ради, заслухавши інформацію в.о. начальника служби у справах дітей та сім’ї Левковської М.С., виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Утворити комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини  при виконавчому комітеті Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
 3. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області, що додається.
 4. Контроль за виконання цього рішення покласти на  заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                        Ляшук С.М.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУ

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради            від  30 вересня 2021 року №  8/

 

СКЛАД

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Гатненської ради Фастівського району Київської області

 

 

Паламарчук Олександр Іванович сільський голова, голова комісії
Лєзнік  Михайло Геннадійович

 

 заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії
Левковська Маріанна

Сергіївна

в.о. начальника служби у справах дітей та сім’ї, секретар комісії

 

Члени комісії:

Голуб Ігор Якович член виконавчого комітету
Гомола Дарія Олександрівна член виконавчого комітету
Грищук Наталія Тимофіївна  завідувач відділу реєстрації місця проживання громадян та формування і ведення реєстру територіальних громад
Давиденко Наталія Миколаївна медичний директор  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Гатненської сільської ради»
Костакі Ірина Юріївна завідуюча клубом с. Віта-Поштова
Обіход Юрій Володимирович поліцейський офіцер громади

 

Солтіс Ірина Віталіївна спеціаліст-методист відділу освіти Гатненської сільської ради
Шевченко Наталія Василівна Спеціаліст І кат. відділу соціального захисту населення

 

 

Керуючий справами

(секретар ) виконкому                                                     Лариса СІДЯКІНА

 

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради            від    2021 року №  8/

 

  ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Гатненської сільської  ради Фастівського району Київської області

 1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі – комісія) є органом, що утворюється виконавчим комітетом Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцієюі законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
 3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.
 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, членами міждисциплінарної команди із числа органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів Національної поліції, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі – уповноважені суб’єкти), контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування;

2) розглядає питання щодо:

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

3) розглядає підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав), сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо доцільності:

обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують батьківських обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною;

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

4) розглядає питання щодо забезпечення прав і найкращих інтересів дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування, і соціальної підтримки їх сімей відповідно до визначених потреб із забезпеченням:

врахування думки дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, та підстав для її влаштування/зарахування на цілодобове перебування до зазначеного закладу, умов проживання сім’ї дитини;

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення надання дітям, влаштованим/зарахованим на цілодобове перебування до зазначених закладів, та їх сім’ям необхідних освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних послуг;

розроблення та схвалення рекомендацій сім’ям дітей, влаштованих/зарахованих на цілодобове перебування до зазначених закладів, щодо подолання причин виникнення потреби в такому влаштуванні/зарахуванні;

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

 1. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

 1. Комісію очолює голова районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади.

Організація діяльності комісії забезпечується відповідною службою у справах дітей.

Заступник голови районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади може виконувати повноваження заступника голови комісії.

 1. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (в разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, заступники керівників органів Національної поліції (органів ювенальної превенції) та Мін’юсту, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення.
 2. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попередженні письмово.

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

 

 1. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.
 2. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.
 3. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).
 4. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

 

 В.о. начальника служби

у справах дітей та сім’ї                                   Маріанна ЛЕВКОВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від     2021 року                                                                 № 8/

с. Гатне

 

Про повідомну реєстрацію колективного договору  між профспілковим комітетом та  адміністрацією Юрівської ЗОШ              І-ІІІ ст. Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області на 2021-2025 роки

 

Керуючись п.п.9 п.б ч.1 ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про колективні договори і угоди”, постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року               № 115 „Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів”,  розглянувши лист та  наданий для здійснення повідомної реєстрації «Колективний договір  між профспілковим комітетом та  адміністрацією Юрівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області на 2021-2025 роки», виконавчий комітет  Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Провести повідомну реєстрацію колективного договору
  між профспілковим комітетом та адміністрацією Юрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гатненської сільської ради Фастівського району Київської області на 2021-2025 роки
 2. Виконавчому комітету Гатненської сільської ради:
 • внести відповідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, змін і доповнень до них.
 • оприлюднити відомості про проведення повідомної реєстрації колективного договору.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Гатненського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ляшук С.М.

 

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від     2021 року                                                                 № 8/

с. Гатне

Про затвердження форм (таблиць) для розрахунків одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, послуги з постачання теплової енергії    

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01 червня 2011 року №869 зі змінами, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 вересня 2018 року №239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення», розглянувши лист ТОВ «Довілайн груп» від  27.08.2021   № 27/2, щодо встановлення  форм (таблиць) для розрахунку тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії,    з метою дотримання вимог законодавства щодо розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, які подаються на встановлення до виконавчого комітету, виконавчий комітет  Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити форми (таблиці) для розрахунків одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, послуги з постачання теплової енергії, які  подаються на встановлення до виконавчого комітету Гатненської сільської ради згідно додатків.
 2. ТОВ «Довілайн груп» с. Гатне, Київської області здійснювати розрахунки одноставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво та постачання, послуги з постачання теплової енергії у відповідності до форм (таблиць), що затверджені даним рішенням.
 3. Рішення набирає чинності з дня його підписання.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Вітенка С.М.

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

 

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
від     2021 року                                                                 № 8/

с. Гатне

Про затвердження спільного рішення керівництва та   житлово-побутової комісії Міністерства юстиції України  про надання службового житла

 

Відповідно до Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян, потребуючих поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, постанови Ради Міністрів УРСР  № 37 від 04.02.1988 року “Про службові жилі приміщення”,  рішенням виконавчого комітету Гатненської сільської ради від 25.05.2017 № 6/1, розглянувши лист    Міністерства Юстиції України «Щодо затвердження  спільного рішення керівництва та житлово-побутової комісії апарату Мін’юсту  про надання  житла» від 25.08.2021,  враховуючи наказ Державного секретаря Міністерства юстиції України «Про  забезпечення службовим житлом працівників апарату Міністерства юстиції України» від 25.08.2021, керуючись ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити  спільне рішення керівництва та   житлово-побутової комісії Міністерства юстиції України про надання  службового житла працівникам апарату   Міністерства юстиції України у зв’язку з необхідністю поліпшення  їх житлових умов:
 • Данілковичу Костянтину Миколайовичу, заступнику начальника Управління-начальнику відділу приймання та реєстрації документів Управління забезпечення та документообігу (він, дружина Данілкович О.М., син Данілкович А.К., донька Данілкович У.К.), трикімнатну квартиру № 47, загальною площею 95,17 кв. м, жилою площею 65,4 кв. м, розташовану за адресою: вулиця Свободи, буд. 1-А, село Гатне, Фастівський район, Київська область.
 1. Виконавчому комітету видати ордера на службове жиле приміщення.
 2. Повідомити гр.  Данілкович К.М., що ордер є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення та дійсний протягом 30 днів з дня його видачі.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника Гатненського сільського голови Вітенка С.М.

 

Сільський голова                                                  Олександр ПАЛАМАРЧУК

ГАТНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
від     2021 року                                                                 № 8/

с. Гатне

Про виключення із числа службового житла квартири № 128  по вул. Свободи 1-А в с. Гатне

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 6. Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 04.02.1988 № 37, положень Житлового кодексу Української РСР, розглянувши звернення  Міністерства юстиції України  «Щодо виключення жилого приміщення із числа службового» від 25.08.2021, враховуючи Протокол № 5-2021 житлово-побутової комісії апарату Міністерства юстиції України від 25.08.2021,  виконавчий комітет Гатненської сільської ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Виключити із числа службового житла квартиру № 128  загальною площею 119,5 кв.м, житловою площею 77,8 кв.м, розташовану за адресою: Київська область, Фастівський (Києво-Святошинський) район, с. Гатне, вул. Свободи, буд.1-А, у зв’язку з тим, що відпала потреба в такому її використанні.
 2. Визнати за гр. Руденко В.В. та членами його сім’ї право користування квартирою  № 128 за адресою: Київська область, Фастівський (Києво-Святошинський) район, с. Гатне, вул. Свободи, буд. 1-А, на правах наймачів державного житлового фонду.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського голови Вітенка С.М.

 

 

Сільський голова                                                   Олександр ПАЛАМАРЧУК