ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення третьої сесії Гатненської сільської ради VIIІ скликання

від 24 грудня 2020 року № 3/12

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

 СОЦІАЛЬНОЇ  ПІДТРИМКИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ  ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ГАТНЕНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ «ТУРБОТА»

НА 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 с. Гатне

2020 рік

 

ПАСПОРТ

 ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОЇ  ПІДТРИМКИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ  ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ГАТНЕНСЬКОЇ  ОТГ «ТУРБОТА» НА 2021 РІК

 

 

 

 

1. Ініціатор  розроблення програми  Гатненська сільська рада
2. Розробник програми Виконавчий комітет Гатненської сільської ради
3. Учасники програми Гатненська сільська рада, управління, відділи та структурні підрозділи
4. Термін реалізації програми 2021
5. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми   Місцевий

бюджет, а також інші джерела, не заборонені чинним законодавством

6. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

необхідних для реалізації програми

Визначається бюджетом на поточний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОЇ  ПІДТРИМКИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ  ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ГАТНЕНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ «ТУРБОТА» НА 2021р.

 

І. Загальні положення

Турбота про людей, які перебувають у складних  життєвих обставинах – один  з основних  напрямів  державної політики у сфері соціального захисту населення. Сучасна соціально-економічна ситуація зумовлює необхідність посилення соціального захисту осіб / сім’ї, які відповідно до соціальних, демографічних або інших чинників належать до вразливих груп населення та або перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

Нестабільність економіки в державі, падіння життєвого рівня людей, зростання безробіття тощо, викликали потребу у підтримці найуразливіших верств населення та обумовили необхідність у розробці програми соціальної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота».

Апарат виконавчого комітету Гатненської об’єднаної територіальної громади, проводить роботу, спрямовану на забезпечення соціальних, економічних, правових гарантій у сфері соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, багатодітних та неповних малозабезпечених сімей.

Програма соціальної підтримки малозабезпечених верст населення «Турбота» на 2021 роки (далі Програма) розроблена відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний захист дітей війни», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», постанов Кабінету Міністрів України стосовно соціального захисту сімей з дітьми, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

ІІ. Мета і основні завдання Програми

Метою програми є подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного та соціально-побутового обслуговування малозабезпечених та пільгових категорій населення Гатненської сільської ради, здійснення заходів, спрямованих на забезпечення їх права на гідне життя, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення, вирішення проблемних питань життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, соціального захисту сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування; залучення до співробітництва з державними установами громадських організацій, волонтерів, благодійників, релігійних конфесій щодо активної соціально-психологічної та матеріальної підтримки малозахищених верств населення, підтримки осіб що потребують вартісного лікування.

Для досягнення основної мети передбачається здійснити ряд заходів щодо реалізації встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових та конституційних гарантій у сфері соціального забезпечення людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями, багатодітних сімей та дітей, позбавлених батьківського піклування.

ІІІ. Пріоритетні напрями Програми:

Враховуючи складні умови сьогодення, з огляду на проведені дослідження та обговорення потреб  у соціальному захисті мешканців громади, Програмою визначено основні пріоритетні напрямки:

 • надання матеріальної допомоги на лікування, в тому числі на проведення складних хірургічних операцій для онкохворих;
 • надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення  пожежі, стихійного лиха;
 • надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки;
 • надання одноразової  матеріальної  допомоги учасникам АТО, пораненим та травмованим (або одному з  членів їх сімей) та виділення коштів на невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності членів їхніх сімей, вирішення питань щодо надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання належного морально-психологічного стану в родині учасників АТО;
 • надання соціальних послуг та допомоги малозабезпеченим верствам

населення з числа одиноких людей похилого віку та інвалідів, створення сприятливих умов життєдіяльності (навчання) для осіб з обмеженими фізичними можливостями та особливими потребами;

забезпечення матеріальної та соціальної допомоги сім’ям з дітьми (де є троє і більше дітей) та дітям, позбавленим батьківського піклування;

надання матеріальної допомоги на лікування, чорнобильців, дітей війни, учасників  бойових  дій, воїнів  Афганістану;

надання одноразової адресної цільової допомоги на зубне протезування малозабезпеченим, непрацездатним,  багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями за їх особистими зверненнями.

 

ІV. Шляхи реалізації  Програми

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань установ і організацій та з ініціативи виконавчого комітету сільської ради.

Матеріальна допомога громадянам, передбачена цією Програмою надається у Порядку, який наведено у додатку 2  до  Програми.

 1. Очікувані результати

Виконання програми дасть змогу покращити соціальний захист населення міста та дозволить реально підтримати найбільш соціально вразливі категорії мешканців, поліпшити їх соціально-культурний рівень, соціальну, медичну та трудову реабілітацію, розширити сферу надання соціальних послуг.

VІ. Фінансування програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Гатненської сільської ради, та  інших джерел не заборонених законодавством.

Розмір разової грошової допомоги визначається постійно діючою комісією у кожному конкретному випадку, в залежності  від  обставин того, кому надається допомога, з урахуванням доходів громадян, що звернулися, їх матеріально-побутових умов проживання.

 

 

Секретар ради                                                                      Дмитро ШУЛЬГАН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до програми соціальної

підтримки малозабезпечених верст

населення  Гатненської  сільської ради «Турбота»

 

Заходи по реалізації програми соціальної підтримки малозабезпечених верст населення  Гатненської  сільської ради «Турбота» на 2021 рік

 

№ п/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за виконання
1 Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання ветеранів війни, праці, одиноких непрацездатних громадян та опікунів з метою виявлення їх конкретних потреб та надання відповідної допомоги щороку Депутати та члени виконкому, працівники відділу соціального захисту,  опікунська рада, за участю ветеранських організацій, профспілкових комітетів підприємств де працювали до виходу на пенсію ветерани праці
2 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін або доповнень до чинного законодавства України з питань соціального захисту населення за потребою Спеціаліст з юридичного забезпечення,

депутати та члени виконкому сільради, працівники відділу соціального захисту

3 Надавати  малозабезпеченим, непрацездатним,  багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями матеріальну допомогу один раз на рік за заявою Згідно рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради
4   Особам, які потрапили в скрутне матеріальне становище за станом здоров’я за заявою та довідкою про стан здоров’я За поданням депутата територіального округу де проживає хворий
5 Сприяти забезпеченню ветеранів війни, праці, інвалідів, одиноких громадян твердим паливом та скрапленим газом один раз на рік за заявою За поданням депутата територіального округу, за участю працівника відділу соціального захисту
6 Брати участь у проведенні Міжнародного дня захисту дітей, Дня інваліда, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС 1 червня;

3 грудня;

14 грудня кожного року

Сільський голова та/або його заступники , депутати та члени виконкому сільради, працівники відділу соціального захисту,  за участю ветеранських організацій,
7 Здійснювати привітання мешканців Гатненської ОТГ, які відзначають ювілейні дати: 80, 90, 95, 100 та 105 років з врученням подарунка або матеріальної допомоги, квітів щороку Сільський голова та/або його заступники , депутати та члени виконкому сільради, працівники відділу соціального захисту,  за участю ветеранських та інших громадських організацій
8 Відзначати Грамотами, Подяками,  цінними подарунками членів територіальної громади, які удостоєні звання «За заслуги перед громадою» щороку на день села Сільський голова та/або його заступники, депутати
9 Надавати одноразову матеріальну допомогу малозабезпеченим ветеранам, інвалідам, сім’ям з дітьми, іншим вразливим категорія населення один раз на рік за заявою Згідно рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради
10 Відзначати Грамотами і Подяками цінними подарунками ветеранів війни, праці; осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; активістів громадських організацій, інвалідів з нагоди святкових та пам’ятних дат при святкуванні пам’ятних дат Сільський голова та/або його заступники, депутати
11  Допомога на поховання особам, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювали, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні за заявою та довідками що підтверджують не працездатність особи За поданням депутата територіального округу
12 Організація  подарунків для дітей-сиріт, дітей, що знаходяться під опікою, в прийомних родинах, багатодітний та малозабезпечених родинах до Міжнародного дня захисту дітей та до новорічних свят (св. Миколая, Новий рік) щороку Депутати, члени опікунської ради, члени виконкому за участю працівника відділу соціального захисту
13 Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей, члени родин яких перебувають в зоні АТО, переселенців з АРК, Донецької та Луганської областей з метою надання їм одноразової матеріальної допомоги згідно звернення членів родин за потребою Депутати та члени виконкому, працівники відділу соціального захисту,  члени опікунської ради
14 Надавати одноразову  матеріальну  допомогу сім’ям загиблих воїнів АТО, пораненим військовослужбовцям в зоні АТО, родинам воїнів АТО за потребою Депутати та члени виконкому, працівники відділу соціального захисту,  члени опікунської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до програми соціальної

підтримки малозабезпечених верст

населення  Гатненської  сільської ради «Турбота»

 

ПОРЯДОК надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, передбаченої заходами Програми соціальної підтримки малозабезпечених верст населення  Гатненської  сільської ради «Турбота» на 2021 рік

 1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, передбаченої заходами Програми соціальної підтримки малозабезпечених верст населення Гатненської сільської ради  «Турбота» на 2021 рік  (далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової матеріальної допомоги, передбаченої соціальної підтримки малозабезпечених верст населення  Гатненської  сільської ради «Турбота» на 2021 рік.
 2. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник додає до заяви такі документи:
 • ксерокопію паспорту;
 • ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопію одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення

інваліда, ветерана війни чи праці, учасника  бойових  дій, інше посвідчення, що посвідчує його статус;.

 • згоду на обробку та використання персональних даних.
 • Банківські реквізити для виплати матеріальної допомоги.
 1. Крім документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, при необхідності заявник надає такі документи:
 • довідка про стан здоров’я та необхідність лікування громадянина;
 • документи, що підтверджують надзвичайні обставини, які призвели

до скрутного становища;

– ксерокопія довідки про участь в антитерористичної операції;

– ксерокопії медичних документів, які підтверджують поранення (травму),   отримане під час участі в антитерористичної операції;

 • довідку з лікувального закладу про необхідність лікування (за потреби);
 • довідку про пожежу (за потреби);
 • копію свідоцтва про смерть особи, загиблої від транспортної аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних біологічних речовин, раптового руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення, інших надзвичайних ситуацій;
 • інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання

одноразової матеріальної допомоги.

 1. У заяві про надання допомоги зазначається: прізвище, ім’я, по-батькові та рік народження заявника, місце проживання, життєві обставини, якими заявник обґрунтовує потребу у наданні йому грошової допомоги, дата подання заяви та підпис.
 2. Документи реєструються в журналі реєстрації звернень громадян і розглядаються  відповідно до резолюції сільського голови.
 3. Зареєстровані заяви передаються на розгляд комісії не пізніше як за один робочий день до дати проведення засідання.
 4. Остаточне рішення про надання грошової допомоги приймає виконавчий комітет Гатненської сільської ради за поданням комісії виконавчого комітету   з питань соціального захисту населення.
 5. При нагальній необхідності, грошова допомога може надаватися відповідно до розпорядження сільського голови з подальшим затвердженням такого розпорядження на сесії Гатненської сільської ради.
 6. Одноразова матеріальна допомога надається в сумі, що не перевищує:
 • При народженні дитини – до 1000,00 грн.
 • На поховання близьких родичів – до 2000,00 грн.
 • Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – до 3000,00 грн.
 • Непрацездатним особам (які з різноманітних причин втратили  здатність до активної трудової діяльності) – до 2000,00 грн.
 • Особам, які потрапили в скрутне матеріальне становище за станом здоров’я (тяжке тривале захворювання, хірургічна операція, каліцтво) – до 5000,00   грн.
 • Особам, які потрапили в скрутне матеріальне становище внаслідок життєвих обставин – до 3000,00 грн.
 • Особам з інвалідністю – до 3000,00  грн.
 • Учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та вдовам ліквідаторів аварії на ЧАЕС – до 2000,00  грн.
 • Учасникам бойових дій  або  членам їх  сімей –  до 2000,00   грн.
 • При мобілізації, військовозобов’язаним або членам їх сімей – до 5000,00 грн.
 • Членам сім’ї Героя «Небесної Сотні» – до 3000,00 грн.
 • Постраждалим внаслідок пожежі, аварії, стихіного лиха (удару блискавки, повені, урагану) –  до 5000,00   грн.
 1. У разі відсутності необхідного пакету документів, які є обов’язковими для надання одноразової грошової допомоги, заяви громадян повертаються до заявника  для подальшого зібрання  документів.
 2. За наслідками розгляду отриманих документів виконавчий комітет сільської ради може відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги, якщо:
 • заявник працездатний або працездатні члени його сім’ї без поважних причин не працюють і не зареєстровані в установленому порядку,  як безробітні;
 • особа протягом поточного року вже отримувала одноразову матеріальну  допомогу з коштів сільського бюджету.

 

 1. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відділом бухгалтерського обліку та звітності відповідно до прийнятого виконавчим комітетом рішення, шляхом перерахуванням коштів на особисті банківські рахунки заявників.

 

 Секретар ради                                                                     Дмитро ШУЛЬГАН