Заява на видачу будівельного паспорта

Голові Гатненської сільської ради
Паламарчуку О.І.
(П.І.Б. заявника та уповноваженої особи, підстава діяти від імені заявника)
громадянство
(серія та номер паспорта, відомості про суб’єкта, що його видав, дата його видачі)
ідентифікаційний номер:
фактичне місце проживання:

Тел.

 

ЗАЯВА  на видачу будівельного паспорта (внесення змін до будівельного паспорта)

Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної ділянки загальною площею ____________ га, посвідченої __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

яка розташована за адресою:  Київська область, Фастівський район, Гатненська сільська рада, с. ______________, вул. ___________, діл. __.

До заяви додається:

1. Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою.

2. Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову зазначеної земельної ділянки.

3. Ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, фасади, максимальні відмітки висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок).

4. Проект будівництва (за наявності).

(згідно із пунктам 2.1 , 2.2 розділу ІІ Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки).

5. _____________________________________________

6. _____________________________________________

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування і архітектури.

 

Бажаний спосіб повідомлення про результат надання адмін.послуги:

Особисто                       поштою                         ¨ Ел.Поштою

Бажаний спосіб отримання результату:

Особисто                       поштою                          Ел.Поштою

 

_________________________________   __________      «___»  ______  20__ року

(підпис)