Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради»

 

Аналіз впливу регуляторного акту (надалі – Аналіз) розроблений у відповідності і з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160 та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради», як регуляторного акту.

 

 1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

 

Регуляторний акт приймається в зв’язку із необхідністю регулювання відносин, що виникають у зв’язку з утриманням домашніх тварин на території Гатненської сільської ради, та у зв’язку безконтрольного знаходження домашніх тварин за межами помешкання власників, без супроводу власника, без повідка та намордника, в тому числі собак потенційно небезпечних порід, що призводить до нападів собак на людей та інших тварин.

Кожен рік зростає кількість безпритульних тварин, тому для визначення порядку утримання домашніх тварин приймається цей регуляторний акт, що відповідатиме Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження”, «Про тваринний світ”, «Про охорону навколишнього природного середовища”, Методичним рекомендаціям і розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах затверджені Міністерством охорони навколишнього природного середовища України від 02.07.2013 року № 264 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

 1. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття рішення «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради» на засіданні виконавчого комітету Гатненської сільської ради є:

 1. Врегулювання порядку утримання домашніх та безпритульних тварин на території Гатненської сільської ради;
 2. Створення прозорих умов взаємодії влади та громади з питань утримання тварин  на території Гатненської сільської ради;
 3. Забезпечення здоров’я мешканців та гостей територіальної громади, зменшення епізоотій.

 

 1. Обґрунтування переваг обраного виду правового регулювання

Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення  «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради» на засіданні виконавчого комітету Гатненської сільської ради.

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, після оприлюднення засобами передбачених законодавством та отримання пропозицій і зауважень, підлягає розгляду на засіданні виконавчого комітету Гатненської сільської ради.

З питань, які вирішуються даним регуляторним актом, розглядаються два альтернативні варіанти:

Альтернатива 1

Збереження чинного регулювання.

Наслідками є відсутність належного регулювання утримання домашніх тварин, регулювання місця вигулу домашніх тварин, продовження нападів та покусів людей собаками, відсутність заходів впливу на власників тварин, що їх не доглядають, збільшення кількості безпритульних тварин, продовження невдоволення жителів міста ситуацією пов’язаною з нападами та покусами людей собаками, що негативно відбивається на іміджі місцевої влади та спричиняє моральну шкоду жителям територіальної громади; не визначення відповідальності власників яких підлягає обов’язковому страхуванню за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам, а також не визначення переліку порід собак, визнаних як потенційно небезпечними, та в тому числі порушення законодавства у зв’язку з реорганізацією адміністративно-територіального устрою.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акту, який відповідає вимогам чинного законодавства, дасть можливість вирішення актуальних проблем, пов’язаних з утриманням домашніх тварин на території Гатненської сільської ради, а саме покращення епідеміологічної ситуації на території Гатненської сільської ради, зменшення скарг мешканців на небезпеку, викликану агресивними тваринами, зменшення покусів, зменшення випадків жорстокого поводження з тваринами, підвищення відповідальності власників тварин, запровадження механізму реєстрації та ідентифікації домашніх тварин, покращення санітарно – епідеміологічного стану територіальної громади .

Оцінюючи альтернативи, перевага була віддана останній, оскільки в цьому випадку досягти мети можливо в повній мірі та в стислий термін, з врахуванням особливостей роботи сільської ради та її виконавчих органів, та ситуації, яка склалася у сфері утримання домашніх тварин.

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Затвердження «Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради», удосконалить систему здійснення контролю та регулювання утримання домашніх тварин, сприяти забезпеченню безпеки мешканців громади від небезпек, пов`язаних з домашніми та безпритульними тваринами; створить  умови для контролю за домашніми тваринами; сприятиме зменшенню випадків жорстокого поводження з тваринами; зменшить покуси та напади тварин на людей та інших тварин; підвищення відповідальності власників тварин.

Розробка рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради», здійснюється за принципами:

а) законності;

б) гласності (відкритості та загальнодоступності);

в) встановлення єдиних правил утримання домашніх тварин на території Гатнеснької сільської ради;

г) відстеження, контролю та своєчасного регулювання Гатненською сільською радою порушень цих Правил.

 1. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення

Прийняття вищезазначеного рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради врегулює правові відносини, що виникають між власниками тварин, місцевою владою та жителями територіальної громади.

Впровадження рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради», після його прийняття має здійснюватися робочим органом Гатненської сільської ради.

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

За результатами прийняття зазначеного рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради має бути:

 • захист домашніх тварин, у тому числі безпритульних, від страждань, зумовлених об’єктивними факторами їх існування в умовах населених пунктів та жорстокого поводження з боку фізичних і юридичних осіб;
 • врегулювання відносин між власниками тварин та органами місцевого самоврядування;
 • забезпечення безпеки мешканців сільської ради, покращання санітарно-епідемічного стану населених пунктів сільської ради;
 • посилення відповідальності власників домашніх тварин щодо їх утримання;
 • виховання гуманного ставлення до домашніх тварин.

 

 1. Обґрунтування строку дії рішення

Строк дії зазначеного регуляторного акту необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акту, до нього будуть вноситися необхідні корективи.

 1. Показники результативності

Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради» визначатиметься за такими показниками:

 1. щеплених і стерилізованих собак;
 2. кількість звернень з приводу відносин у сфері утримання домашніх тварин;
 3. кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності;
 4. зареєстрованих випадків укусів собаками людей.
 5. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Базове відстеження результативності буде здійснено через шість місяців після набрання чинності даного регуляторного акта.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта, але не пізніше ніж через два роки. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень.

У разі виявлення неврегульованих та проблематичних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення виконавчого комітету Гатненської сільської ради та аналізу регуляторного впливу приймаються письмово за поштовою адресою: 08160, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Гатне, вул. Київська,138 або за електронною адресою: mail@gatne.online в місячний термін з дня оприлюднення даного аналізу та проекту рішення «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території Гатненської сільської ради», шо перебувают на території Гатненської сільської ради»